Apa Itu Pelaburan Saham? Tujuan, Jenis, Kelebihan, Risiko

Saham antara pelaburan yang boleh Anda pilih sekarang. Namun, sebelum itu Anda mesti tahu maksud (apa itu pelaburan saham), jenis, kelebihan, dan risiko saham.

Siapa yang tidak tahu saham? Pelaburan yang dalam beberapa tahun kebelakangan ini di Malaysia semakin meningkat. Pelaburan digunakan oleh masyarakat untuk membangunkan aset.

Pembangunan aset boleh menjejaskan kehidupan Anda untuk lebih sejahtera kelak. Di antara jenis pelaburan di Malaysia, pelaburan saham masih paling popular.

Walau bagaimanapun, untuk melabur dalam saham Anda tidak boleh lalai, terutamanya jika Anda ingin membangunkan aset melalui jumlah saham yang besar.

Terdapat beberapa perkara yang perlu Anda ketahui tentang pelaburan saham terlebih dahulu seperti apa maksud pelaburan saham, jenis, contoh, dan juga kelebihan atau kekurangan yang disebabkan oleh pelaburan saham.

Apa Maksud Pelaburan Saham?

apa maksud pelaburan saham

Ramai orang yang masih baru berjinak-jinak dalam dunia pelaburan tertanya-tanya “apa itu pelaburan saham?, sudah tentu ini adalah persoalan yang wajar bagi mereka.

Pelaburan ialah satu cara untuk Anda mengetepikan sebahagian daripada aset atau wang Anda dalam salah satu pasaran kewangan pada masa tertentu dan meraihnya pada masa kemudian.

Sudah tentu, pelaburan saham yang sihat akan menjadikan wang Anda menguntungkan. Kemudian, apakah itu pelaburan saham?

Pelaburan saham adalah aktiviti untuk melabur dalam instrumen pasaran kewangan dalam bentuk tanda penyertaan modal seseorang atau entiti perniagaan dalam syarikat atau syarikat liabiliti terhad.

Dengan pelaburan saham ini, Anda juga mempunyai tuntutan ke atas aset, pendapatan syarikat, dan juga mempunyai hak untuk menghadiri Mesyuarat Agung Pemegang Saham (MAPS).

Ini bermakna jika Anda memutuskan untuk membeli saham suatu syarikat, Anda akan mendapat bahagian pemilikan syarikat tersebut secara automatik.

Namun begitu, Anda juga perlu bersedia apabila melihat aktiviti dagangan saham harian yang turun naik turun kerana ini adalah lumrah akibat permintaan dan penawaran saham ini dan beberapa faktor lain.

Tujuan Pelaburan Saham

Jika Anda berminat untuk mempelajari pelaburan saham, Anda mesti faham terlebih dahulu apakah tujuan seseorang melabur dalam saham?

Untuk pengetahuan Anda, matlamat setiap orang apabila melabur dalam syarikat biasanya berbeza mengikut sasaran yang ingin dicapai. Berikut ialah tujuan pelaburan saham secara amnya:

  • Untuk membangunkan aset kerana modal yang kita serahkan akan diuruskan oleh syarikat supaya boleh terus berkembang.
  • Menyediakan dana untuk tujuan tertentu pada masa hadapan.
  • Mencari pendapatan jangka panjang.
  • Modal pembangunan perniagaan.
  • Dan sebagainya

Jenis-Jenis Saham

Selepas mengetahui apa itu pelaburan saham, langkah seterusnya ialah Anda perlu mengetahui jenis-jenis pelaburan saham yang beredar di pasaran wang.

Terdapat beberapa jenis saham yang dibezakan oleh pemilikan, prestasi dagangan, dan cara ia dipindahkan.

1. Jenis Saham Berdasarkan Pemilikan

Saham berdasarkan pemilikan terdiri daripada dua iaitu common stock dan saham keutamaan.

a. Common Stock

Common stock adalah sejenis saham berdasarkan pemilikan, saham ni boleh menuntut pemilikan dengan melaraskan kerugian dan keuntungan yang dimiliki oleh syarikat.

Dengan saham ni, pemegang saham mempunyai liabiliti terhad. Sebagai contoh, jika syarikat yang menyediakan saham bankrap, pemegang saham hanya akan mendapat keutamaan terakhir dalam pengagihan keuntungan syarikat.

b. Preferred Stock

Preferred stock ialah sejenis saham gabungan antara common stock dan bon. Secara keseluruhannya sama dengan common stock, perbezaannya hanya pada kadar faedah keuntungan yang diperolehi.

Kadar faedah preferred stock adalah tetap kerana ia mengandungi campuran bon. Di samping itu, pemilik mempunyai hak penebusan yang boleh ditukar dengan common stock.

2. Jenis Saham Berasaskan Cara Ia Dipindahkan

Jenis saham berdasarkan kaedah pemindahan terbahagi kepada dua, antara lain:

a. Bearer Stocks

Bearer stocks ialah saham yang nama pemilikannya tidak ditulis pada helaian kertas supaya jenis saham ini mudah dipindahkan.

Tujuan saham ini adalah untuk jual beli supaya mudah dipindah milik tanpa perlu melalui entiti yang sah. Bukti pemilikan berdasarkan siapa yang memiliki saham.

b. Registered Stocks

Registered stocks ialah pemilikan saham terbukti dengan nama yang tertulis pada sekuriti. Oleh itu, kaedah pemindahan itu mesti melalui prosedur undang-undang untuk memindahkan saham.

3, Jenis Saham Berdasarkan Prestasi Dagangan

Manakala berdasarkan prestasi dagangan, saham terbahagi kepada 4 jenis, antaranya:

a. Blue Chip Stocks

Blue chip stock adalah stok yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat yang besar. Syarikat yang mengeluarkan blue chip stock biasanya sebagai leader di satu industri.

Syarikat ni pula mempunyai pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar perkongsian keuntungan. Akibatnya, jenis stok ini disasarkan oleh pelabur.

b. Income Stocks

Income stocks ialah saham unggul yang sentiasa membayar dividen atau keuntungan lebih besar daripada purata dividen yang dibayar dalam tempoh sebelumnya.

Oleh itu, jenis saham ini biasanya mempunyai pendapatan yang sentiasa meningkat setiap tempoh.

c. Growth Stocks

Growth stocks adalah saham di mana pertumbuhan hasil syarikat sentiasa tinggi, walaupun syarikat tersebut tidak selalunya lebih tinggi daripada syarikat berpangkat lebih tinggi dalam industri.

Growth stocks terbahagi kepada dua iaitu Well-Known dan Lesser-Known. Well-Known ialah growth stock yang datang daripada syarikat berpangkat tinggi dalam industri tertentu. Sebaliknya, Lesser-Know ialah growth stock dari syarikat yang kurang popular.

d. Speculative Stocks

Speculative stocks ialah saham dengan pulangan yang tinggi tetapi tidak dapat memberikan pulangan yang konsisten. Saham jenis ini sesuai untuk pelabur yang mempunyai profil berisiko tinggi.

e. Counter Cyclical Stocks

Counter cyclical stocks ialah saham yang mempunyai keadaan paling stabil apabila keadaan ekonomi tidak menentu. Ini kerana stok ini tidak akan terjejas oleh keadaan ekonomi dan perniagaan.

Namun begitu, keuntungan saham ini bergantung kepada syarikat yang menerbitkan saham tersebut.

Kelebihan Pelaburan Saham

Disebutkan bahawa pelaburan saham ini akan sangat berpengaruh untuk kesejahteraan kewangan kelak. Secara amnya, terdapat 3 keuntungan saham yang boleh diperolehi daripada pelabur atau Anda yang membeli saham.

1. Capital Gain

Kelebihan pertama pelaburan saham ialah keuntungan modal, iaitu perbezaan antara harga jualan dan harga belian. Keuntungan modal juga biasanya datang daripada aktiviti perdagangan saham di pasaran sekunder.

2. Dividen

Pelaburan saham juga mempunyai kelebihan dalam bentuk dividen iaitu pembahagian keuntungan oleh syarikat yang tentunya juga dijana oleh syarikat itu sendiri.

Pembahagian dividen ini hendaklah mendapat kelulusan pemegang saham di Mesyuarat Agung Pemegang Saham (MAPS). Dividen yang diberikan oleh syarikat biasanya diberikan dalam bentuk cash atau dividen saham.

Semestinya jika dalam bentuk wang tunai, ia dalam bentuk ringgit. Manakala dividen saham pula adalah dalam bentuk saham yang kemudiannya akan ditambah kepada saham yang dimiliki oleh pelabur.

3. Boleh Dilakukan di Mana-Mana Sahaja

Pelaburan dalam saham boleh dilakukan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembelian saham juga kebanyakannya dilakukan secara online bermula dari penjualan hingga pembelian. Jadi tidak akan mengganggu aktiviti Anda.

Risiko Pelaburan Saham

Sebagai tambahan kepada kelebihan, pelaburan saham juga mempunyai risiko yang mesti anda elakkan:

1. Capital Loss

Berbeza dengan capital gain, capital loss adalah keadaan di mana pelabur menjual saham mereka lebih rendah daripada harga belian sebelumnya.

2. Risiko Kecairan

Pemegang saham boleh mendapat keutamaan terakhir selepas sekiranya syarikat yang sahamnya Anda miliki diisytiharkan muflis oleh mahkamah.

Sekiranya syarikat masih mempunyai baki aset, ia juga boleh dibahagikan secara keseluruhannya kepada semua pemegang saham. Walau bagaimanapun, tuntutan ini mesti dibuat apabila syarikat telah memenuhi semua kewajipannya.

Oleh itu, Anda mesti terus mengikuti perkembangan syarikat daripada saham yang Anda miliki. Perlu diingat juga bahawa saham yang tertunggak dalam pasaran sekunder akan sentiasa meningkat dan menurun.