Apa Itu Saham? Keuntungan, Risiko, Sebab Melabur Saham

Masih ramai di Malaysia yang bertanya apa itu saham? Pada asasnya, saham adalah salah satu pilihan pelaburan dalam pasaran modal.

Dengan kata lain, saham adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh pasaran modal, kerana pasaran modal bukan sahaja menawarkan saham.

Secara ringkasnya, saham ini boleh ditafsirkan sebagai bukti pemilikan nilai sesebuah syarikat atau bukti penyertaan ekuiti.

Anda perlu tahu bahawa pemegang saham sudah tentu berhak mendapat dividen mengikut jumlah saham yang dimiliki.

Dengan memegang atau memiliki saham, seseorang atau syarikat boleh menuntut pemilikan dalam syarikat awam.

Saham ini sebenarnya mempunyai fleksibiliti dalam mendapatkan keuntungan, kerana ada 2 keuntungan yang akan kita perolehi jika ada saham.

Okay, kita akan bincang dengan lebih terperinci tentang saham dalam artikel ini, jom tengok artikel ini!

Apa Itu Saham?

apakah maksud saham
Credit: freepik.com

Saham boleh ditafsirkan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (syarikat) dalam syarikat dalam bentuk Bhd (Berhad).

Dengan memasukkan modal ini, pihak tersebut akan mempunyai tuntutan atau hak ke atas pendapatan syarikat, aset syarikat dan sebagainya.

Di bursa saham atau dalam aktiviti jual beli saham, harga saham sudah tentu fluctuation sama ada dalam bentuk kenaikan atau penurunan.

Sama seperti komoditi, kripto dan produk pelaburan lain, harga saham juga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan untuk saham tersebut.

Anda perlu tahu bahwa permintaan dan penawaran saham sudah tentu dipengaruhi oleh banyak faktor.

Seperti pelbagai perkara khusus yang berkaitan secara langsung dengan saham (prestasi syarikat dan sektor industri), dan faktor yang tidak berkaitan secara langsung, iaitu faktor makro atau luaran (perkembangan kadar faedah, inflasi, kadar pertukaran, politik, dan sebagainya).

Bursa Saham Malaysia menjelaskan bahawa definisi Saham adalah seperti berikut:

Saham ialah sekuriti yang mewakili sebahagian modal pemilik dalam perniagaan.

Bursa Malaysia juga menjelaskan bahawa pemegang saham adalah pemilik perniagaan dan akan berkongsi kejayaan atau kegagalan perniagaan.

Secara amnya, prestasi perniagaan selalunya diukur dengan jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham dan harga saham di stock exchange.

Bentuk Saham di Bursa Saham Malaysia

bentuk saham di bursa saham malaysia
Credit: freepik.com

Pada asasnya saham dikategorikan kepada 2, yang berdasarkan keupayaannya dan berdasarkan prestasinya.

Berdasarkan Keupayaannya

Anda perlu tahu secara amnya terdapat 2 bentuk saham berdasarkan keupayaan dalam hak tagih dan claim yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu seperti berikut:

1. Saham Biasa (Common Stocks)

Saham biasa juga sering disebut sebagai saham ekuiti, iaitu saham yang boleh dituntut berdasarkan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat.

Jika prosedur pembubaran dijalankan, pemegang saham biasa akan mempunyai keutamaan terakhir berhubung dengan pembahagian dividen daripada penjualan aset syarikat.

Dalam saham biasa, pemegang saham mempunyai liabiliti terhad. Maksudnya, apabila syarikat yang dibiayainya diisytiharkan muflis, nilai kerugian yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sama dengan nilai modal yang didepositkan.

Selain itu, saham biasa juga memberi hak kepada pemegang saham, seperti hak berkongsi keuntungan, hak mengundi di mesyuarat agung pemegang saham, memilih dan memecat pengarah.

Sudah tentu, bahagian hak yang dimiliki oleh pemegang saham ini bergantung kepada jumlah saham yang dimiliki,

Contohnya syarikat A hanya mempunyai 5 pemegang saham sahaja iaitu Upin, Ipin, Fizi, Jarjit dan Mail.

Pemilikan saham Upin dan Ipin ialah 60%, Fizi 15%, Mail 20%, dan Jarjit 5%. Dalam membuat keputusan dasar pengembangan syarikat, Upin dan Ipin bersetuju manakala yang lain tidak bersetuju.

Dalam hal ini, keputusan Upin dan Ipin akan diambil sebagai keputusan muktamad, kerana Upin dan Ipin mempunyai pegangan saham yang lebih besar daripada yang lain.

2. Saham Keutamaan (Preferred Stcok)

Saham keutamaan ialah saham yang pengagihan keuntungannya (dividen) adalah tetap, dan apabila syarikat muflis, pemegang saham ini akan diberi keutamaan dari segi perkongsian hasil daripada penjualan aset syarikat.

Secara amnya, saham keutamaan tidak menyediakan hak mengundi, tetapi hak mengundi boleh dibuat dengan syarat kegagalan untuk membayar dividen ke atas saham keutamaan untuk tempoh masa tertentu.

Saham ini mungkin kelihatan sama seperti bon, iaitu terdapat tuntutan terhadap keuntungan dan aset terdahulu, dividen yang kekal selagi saham masih sah, mempunyai hak penebusan, dan juga boleh ditukar kepada saham biasa.

Berdasarkan Prestasinya

Terdapat 6 bentuk saham yang diklasifikasikan berdasarkan prestasinya, iaitu seperti berikut:

1. Blue Chip Stock

Saham Blue Chip adalah saham yang datang dari syarikat besar yang sudah mempunyai reputasi yang sangat baik.

Syarikat ini biasanya merupakan leader industri yang serupa, mempunyai pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen kepada pelaburnya.

Selain itu, saham ini juga boleh menjadi penggerak dalam indeks industri yang serupa, malah boleh menggerakkan indeks keseluruhan.

2. Income Stock

Income stock ialah saham yang pembayaran dividennya lebih tinggi daripada purata dividen yang dibayar pada tahun sebelumnya.

Nilai dividen yang diberikan boleh menjadi tinggi kerana keupayaan syarikat menjana keuntungan lebih tinggi daripada tempoh sebelumnya secara tetap.

3. Growth Stock

Growth stock ialah saham yang mempunyai tahap pembangunan yang tinggi dan lebih cepat daripada saham dalam sektor perindustrian yang sama.

4. Cyclical Stock

Cyclical stock ialah saham yang sangat terdedah kepada keadaan makroekonomi atau perniagaan secara amnya.

Apabila keadaan makroekonomi tidak baik, harga saham akan terjejas secara langsung. Anda boleh katakan saham ini sangat tidak menentu.

5. Speculative Stock

Speculative stock ialah saham syarikat yang mempunyai pendapatan tidak stabil dari tahun ke tahun, tetapi mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada masa akan datang, walaupun tidak pasti.

6. Emerging Growth Stock

Emerging growth stock ialah saham yang datang daripada syarikat kecil, tetapi berdaya tahan, kerana cenderung untuk tidak terjejas oleh keadaan ekonomi yang turun naik, terutamanya apabila berlakunya recession.

7. Defensive Stocks

Defensive stock adalah saham yang tidak terjejas oleh pelbagai bentuk recession.

Secara umumnya, saham ini datang daripada syarikat yang terlibat dalam keperluan harian manusia yang pembeliannya cenderung stabil sepanjang masa.

Manfaat dam Keuntungan Saham

manfaat dam keuntungan saham
Credit: freepik.com

Salah satu faedah utama saham ialah saham boleh digunakan sebagai produk pelaburan tempoh panjang dan tempoh pendek.

Pelabur yang menggunakan saham sebagai pelaburan tempoh pendek biasanya mengharapkan keuntungan dalam bentuk capital gain.

Ini tentunya berbeza dengan mereka yang menggunakan saham sebagai produk pelaburan tempoh panjang, kerana mereka akan rutin membeli saham dan berharap dapat dividen dan capital gain.

Ya, memang saham adalah produk pelaburan yang unik, kerana Anda boleh mendapat 2 keuntungan jika Anda membeli saham iaitu dari capital gain dan dividen.

Capital Gain

Capital gain ialah keuntungan yang diperoleh daripada perbezaan harga jualan saham yang lebih tinggi daripada harga belian.

Setiap pelabur saham akan mendapat keuntungan mengikut nilai saham yang telah dibeli.

Sebagai contoh, Upin membeli 2 saham HIBISCS pada harga 1 MYR sesaham, kemudian Upin menjual pada harga 1.30 MYR sesaham.

Ini bermakna Upin mendapat keuntungan 0.30 MYR sesaham, kerana Upin mempunyai 2 saham, keuntungan Upin ialah 0.60 MYR.

Dividen

Dividen ialah nilai keuntungan yang diperoleh daripada hasil perkongsian keuntungan yang telah diperolehi oleh syarikat.

Ya, Anda boleh katakan dividen ialah pendapatan tambahan yang pelabur boleh dapat jika mereka membeli saham daripada syarikat yang mempunyai prestasi yang baik.

Risiko Pelaburan Saham

risiko pelaburan saham
Credit: freepik.com

Setiap produk pelaburan sudah tentu ada risikonya sendiri termasuk saham. Pada asasnya, saham memang menawarkan keuntungan yang besar, tetapi risiko yang terlibat juga agak besar.

Terdapat beberapa risiko daripada pelaburan saham yang perlu Anda ketahui sebelum Anda melabur dalam saham, iaitu seperti berikut:

1. Risiko Pembubaran

Risiko ini boleh berlaku kerana syarikat itu muflis atau pembubaran. Seperti yang dijelaskan sebelum ini, setiap pemegang saham dalam kes ini mempunyai hak klaim terakhir ke atas aset syarikat selepas hutang syarikat dibayar.

Anda perlu tahu bahawa, setiap pemegang saham berkemungkinan tidak mendapat apa-apa, apabila tiada lagi aset syarikat kerana sudah habis untuk membayar hutang syarikat.

2. Tiada Pembahagian Dividen

Risiko ini boleh berlaku apabila syarikat lebih suka menggunakan keuntungan yang diperolehi untuk mengembangkan usaha atau menambah modal operasi.

Oleh itu, syarikat tidak berkongsi keuntungannya kepada pelabur dalam bentuk dividen.

3. Pelabur Kehilangan Modal

Risiko ini juga boleh berlaku apabila harga belian saham lebih tinggi daripada harga jualan, sehingga pemegang saham akan kehilangan nilai modalnya.

Ini adalah bertentangan dengan capital gain. Sebagai contoh, Upin membeli 2 saham HIBISCS pada harga 1.30 MYR sesaham, kemudian Upin menjual 2 saham tersebut pada harga 1 MYR sesaham.

Oleh itu, Upin mengalami kerugian atau kehilangan nilai modal sebanyak 0.60 MYR.

4. Nyahsenarai Saham daripada Bursa

Terdapat beberapa sebab mengapa sesuatu saham dikeluarkan dari bursa saham. Kerana saham itu tidak lagi berada di bursa saham, maka saham tersebut tidak lagi boleh didagangkan di bursa saham.

Kerana tidak boleh dijual beli lagi, sudah tentu akan membuatkan pemilik saham syarikat tersebut mengalami kerugian.

Sebab Melabur Saham

sebab melabur saham
Credit: freepik.com

Sudah tentu terdapat ramai orang yang bertanya mengapa perlu melabur dalam saham?

Sudah tentu terdapat beberapa sebab yang boleh dipertimbangkan untuk melabur dalam saham, salah satunya ialah terdapat pelbagai manfaat dan kelebihan yang boleh diperolehi dalam saham.

  • Untuk mula melabur dalam pasaran saham, Anda tidak memerlukan modal yang besar. Oleh itu, Anda boleh berlatih menggunakan modal yang kecil.
  • Boleh dilakukan di mana-mana sahaja asalkan ada rangkaian internet, kerana sekarang perdagangan saham boleh dilakukan secara online.
  • Risiko pelaburan akan menjadi kecil jika Anda memilih syarikat yang baik dari segi fundamentals dan technical.
  • Mempunyai potensi untuk mendapat keuntungan yang besar, jika dibandingkan dengan produk pelaburan lain.
  • Selamat, kerana pelaburan dalam pasaran saham sudah dijamin oleh kerajaan.
  • Bagi Anda yang beragama Islam, jangan risau. Di Bursa Malaysia terdapat banyak saham patuh syariah.