Apa Itu Stock Split? | Jenis, Tujuan, Istilah, Kesan

Dalam dunia pelaburan khususnya dalam dunia saham, tentunya kita tahu banyak istilah menarik yang kita tidak tahu maksudnya.

Salah satu istilah yang wujud dalam dunia saham, ialah stock split. Okey, bagi anda yang ingin mendalami dunia saham, sudah tentu anda perlu tahu satu istilah ini.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang pecahan saham. Mari lihat perbincangan dalam artikel ini!

Apa Itu Stock Split?

apa itu stock split

Stock Split ialah tindakan korporat yang diambil oleh syarikat go public untuk memecahkan nilai nominal saham kepada nilai nominal yang lebih kecil.

Cara yang dilakukan oleh syarikat ialah dengan memecahkan satu saham kepada beberapa saham.

Resolusi tersebut berlaku dengan nisbah tertentu, supaya jumlah saham tertunggak akan meningkat secara berkadar dengan penurunan nilai nominal saham tanpa sebarang transaksi jual beli.

Oleh itu, modal pemegang saham tidak berubah atau masih dalam keadaan awal sebelum stock split.

Sebelum memulakan stock split, syarikat perlu terlebih dahulu meminta kebenaran pemegang saham apabila mengadakan mesyuarat pemegang saham.

Selepas mendapat kelulusan, tindakan stock split boleh dijalankan dengan segera. Salah satu tujuan melakukan stock split adalah untuk menjadikan harga saham lebih rendah.

Jadi, pelabur boleh membelinya pada harga yang lebih berpatutan dan boleh meningkatkan kecairan saham.

Harga saham yang lebih berpatutan sudah tentu menarik minat pelabur untuk membelinya. Ini kerana pada asasnya pelabur akan lebih berminat untuk membeli saham pada harga yang lebih rendah.

Jenis Stock Split

jenis stock split

Pada asasnya terdapat dua jenis yang boleh digunakan dalam tindakan korporat syarikat, iaitu:

1. Split Up

Stok Split Up ialah penurunan nilai nominal sesaham yang mengakibatkan peningkatan dalam jumlah saham tertunggak.

Sebagai contoh, stock split dengan faktor pemisahan 1:2 bermakna setiap satu saham lama kita ditukar kepada dua saham baharu.

Sebagai contoh, dalam tempoh sebelum pecah saham, harga saham adalah RM1, selepas pecahan, harga saham adalah RM0.5, dengan jumlah saham tertunggak 2 kali ganda.

Oleh itu, jika Anda mempunyai stok pada RM1 daripada 10 lot, selepas ia pecah kepada RM0.5, Anda mempunyai sebanyak 20 lot.

2 Split Down

Split Down ialah peningkatan dalam nilai tara sesaham dengan mengurangkan bilangan saham tertunggak.

Contohnya, Pemisahan Saham Terbalik dengan faktor pemisahan 2:1 bermakna setiap dua saham lama kita tukar dengan satu bahagian baharu selepas pemisahan saham terbalik.

Sebagai contoh, sebelum pemecahan saham terbalik, harga saham adalah RM0.2, selepas mengambil tindakan, harga saham adalah RM0.4, dengan jumlah saham tertunggak dikurangkan separuh,

Jadi jika anda mempunyai 50 lot saham RM0.2, selepas bergabung kepada RM0.4, anda hanya mempunyai 25 lot.

Pengiraan Skim Pemisahan Saham

Stock split boleh diibaratkan seperti kuali pizza. Pada mulanya keseluruhan satu kuali. Walaupun anda membahagikannya kepada lima, satu kuali itu tetap milik anda.

Sebagai contoh, sebuah syarikat ingin melakukannya 1:5 dengan harga saham RM5 di bursa saham, maka harga sahamnya kini RM1.

Ini adalah sama seperti apabila seseorang menukar satu lembaran wang RM5 ke dalam lima lembaran wang RM1.

stcok split up

Manakala pembahagian stok terbalik, jika kita juga membandingkannya dengan kuali pizza, yang pada mulanya mempunyai 5 bahagian, kita masukkannya menjadi satu bahagian besar.

Sebagai contoh, sebuah syarikat ingin melakukan pemisahan saham terbalik 5:1 dengan harga saham RM1 di bursa saham, maka harga sahamnya kini RM5.

Ini sama seperti apabila seseorang menukar lima lembaran wang RM1 dengan 1 lembaran wang RM5.

Istilah Penting dalam Stock Split

Dalam proses ni, terdapat beberapa maklumat yang perlu diketahui oleh pelabur berkenaan stock split atau reverse stock split iaitu:

Stock Split RatioNisbah bilangan saham baru kepada saham lama.
Cumdate (RG, NG)Tarikh terakhir perdagangan saham dengan nilai tara lama di bursa saham.
Ex Date (RG, NG) atau Splitting DateTarikh mula dagangan saham dengan nilai tara baharu di bursa.
Recording DateTarikh kuat kuasa terakhir untuk penyelesaian urus niaga dengan nilai nominal lama.
Ex Date (TN)Tarikh mula penyelesaian urus niaga dengan nilai nominal baharu dan pengagihan saham dengan nilai nominal baharu ke dalam akaun sekuriti syarikat.

Tujuan Stock Split

tujuan stock split

Terdapat beberapa tujuan syarikat mengambil tindakan ini iaitu:

  • Tingkatkan bilangan saham tertunggak supaya lebih ramai pelabur dapat memiliki saham tersebut.
  • Mengekalkan tahap kecairan saham dengan bilangan saham tertunggak yang bertambah.
  • Elakkan harga saham yang terlalu tinggi sehingga membebankan orang ramai untuk membeli/memiliki saham tersebut.
  • Supaya pelabur kecil boleh membelinya selepas harga pecah kepada yang lebih kecil. Jika harga saham terlalu tinggi, dana daripada pelabur kecil tidak akan dapat mencapainya.
  • Tukar bilangan saham odd lot kepada round lot. Odd lot ialah keadaan di mana pelabur mempunyai saham di bawah 100 saham (1 lot), manakala round lot ialah pelabur yang membeli saham dalam gandaan 100 saham.
  • Meminimumkan risiko yang akan berlaku terutama bagi pelabur yang ingin memiliki saham dengan keadaan harga saham yang rendah kerana telah dipecahkan bermakna telah berlaku kepelbagaian pelaburan.

Kepentingan Stock Split Terhadap Liquidity

kepentingan stock split terhadap liquidity

Syarikat amat menyedari kepentingan liquidity dalam perdagangan saham, kerana saham yang kurang cair boleh menjejaskan minat pelabur.

Oleh itu, secara tidak langsung mempengaruhi pergerakan harga saham. Oleh itu, syarikat sering melakukan stock split untuk meningkatkan tahap liquidity saham mereka.

Dengan peningkatan jumlah saham tertunggak, orang ramai akan dapat berdagang dengan lebih aktif di bursa saham.

Penyebaran sahamnya di kalangan pelabur semakin meluas. Kewujudan tindakan ini juga boleh menjadi tarikan istimewa kepada pelabur.

Ambil, sebagai contoh, saham ABCD yang transaksinya berharga RM100 sesaham.

Dengan harga saham sesaham yang tinggi, saham tersebut tidak mampu dimiliki oleh pelabur yang mempunyai dana terhad, kerana untuk membeli 1 lot sahaja memerlukan dana sebanyak RM10,000.

Selepas pecah saham ABCD 1:25, harga menjadi lebih murah dan mampu milik, di mana kita boleh membeli 1 lot dengan harga RM400 sahaja. Oleh itu kecairan saham meningkat.

Biasanya syarikat yang melakukan stock split adalah syarikat yang mempunyai fundamental yang baik tetapi harga saham sudah tinggi.

Dengan pecahan saham, pemegang saham mesti menukar saham mereka dengan saham baharu yang mempunyai nilai nominal yang lebih rendah.

Kerana jika had masa pertukaran mengikut peruntukan diluluskan, maka kita tidak boleh berdagang saham dengan nilai nominal lama di bursa.

Kesan Stock Split Terhadap Pergerakan Harga Saham

kesan stock split terhadap pergerakan harga saham

Secara amnya, harga saham yang terlalu tinggi mengurangkan keupayaan pelabur untuk membeli saham tersebut.

Dengan adanya stock split, diharapkan dapat meningkatkan kuasa beli pelabur bagi saham tersebut. Sekiranya kuasa beli pelabur meningkat, maka harga saham akan meningkat lebih banyak lagi.

Walau bagaimanapun, syarikat yang melakukan stock split tidak selalu memberi kesan positif ke atas saham mereka.

Sesetengah saham selepas stock split boleh meningkat, tetapi beberapa yang lain menurun dengan ketara.

Murahnya saham yang boleh dinikmati oleh pelabur kecil memang meningkatkan kecairan, tetapi aktiviti pelabur kecil yang sangat aktif berurus niaga sebenarnya menahan kadar kenaikan harga.

Selain itu, turun naik harga saham selepas stock split tentunya turut dipengaruhi oleh faktor lain di luar stock split itu sendiri, baik fundamental syarikat, mahupun trend sektor dan industri.