7 Risiko Pelaburan | Pelabur Bijak Wajib Tahu Sangat Penting

Anda perlu tahu bahawa setiap pelaburan pastinya mempunyai risiko tersendiri, sama ada apabila Anda memilih instrumen saham, crypto, deposit, mutual fund dan sebagainya.

Risiko ini boleh ditafsirkan sebagai realiti yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum ini.

Dalam dunia pelaburan terdapat istilah high risk high return, yang bermaksud semakin tinggi risiko dalam sesuatu instrumen pelaburan, semakin tinggi keuntungan yang boleh diperolehi.

Oleh itu, apabila Anda membuat keputusan untuk mula melabur, sudah tentu Anda wajib mengetahui pelbagai risiko yang mungkin berlaku dalam sesuatu instrumen pelaburan.

Jadi, Anda akan dapat memilih instrumen yang betul dengan matlamat kewangan Anda, keadaan kewangan Anda dan juga Anda boleh bertolak ansur dengan risiko yang wujud.

Sebabnya ialah instrumen pelaburan sudah tentu tidak selalu berkesan dengan faktor-faktor ini. Okay, berikut adalah beberapa risiko yang wujud dalam dunia pelaburan:

1. Risiko Kadar Faedah

risiko kadar faedah
Credit: freepik.com

Risiko pertama yang wujud dalam pelaburan ialah risiko kadar faedah, yang merupakan risiko yang timbul disebabkan oleh kemerosotan nilai relatif aset berfaedah (contohnya pinjaman atau bon) yang disebabkan oleh peningkatan dalam kadar faedah.

Anda perlu tahu bahawa dengan perubahan kadar faedah di pasaran, sudah tentu boleh menjejaskan pendapatan pelaburan dan pulangan yang diperolehi.

Secara umumnya, walaupun kadar faedah telah meningkat, harga bon berfaedah akan tetap mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya.

Dalam kes ini, satu teknik yang masih digunakan untuk mengukur risiko kadar faedah ialah menggunakan terma bon.

Sebagai contoh, kadar faedah bon adalah sekitar 8-10% secara umum. Tetapi kemudian kerajaan mengeluarkan sukuk runcit yang mempunyai kadar faedah sehingga 12%, jadi dalam hal ini pelabur lebih suka melabur dalam sukuk runcit.

2. Risiko Pasaran

risiko pasaran
Credit: freepik.com

Risiko pelaburan seterusnya ialah risiko pasaran, iaitu risiko pelaburan berasaskan pasaran yang disebabkan oleh turun naik dalam nilai aset bersih (harga).

Anda perlu tahu bahawa turun naik ini disebabkan oleh perubahan dalam sentimen pasaran kewangan, seperti instrumen saham dan bon.

Perubahan ini boleh berlaku disebabkan beberapa perkara, contohnya berlaku kemelesetan ekonomi, isu, rusuhan, spekulasi, perubahan politik, dan sebagainya.

Risiko pelaburan ini juga dirujuk sebagai risiko sistematik, bermakna risiko ini tidak dapat dielakkan dan pastinya akan dialami oleh pelabur tanpa mengira profil risiko mereka.

Malah, kewujudan risiko ini boleh membuatkan pelabur melakukan capital loss.

Sebagai contoh, terdapat isu kesihatan presiden sesebuah negara. Ini sudah tentu boleh menjadi punca turun naik nilai mata wang negara berbanding dolar.

Apabila Anda menghadapi turun naik ini, sudah tentu Anda tidak perlu panik dan segera mengeluarkan dana pelaburan Anda.

Ini kerana penurunan atau peningkatan yang berlaku tidak akan berlaku secara berterusan. Dalam kes ini Anda perlu memerhati terlebih dahulu, kemudian Anda membuat keputusan.

3. Risiko Inflasi

risiko inflasi
Credit: freepik.com

Risiko inflasi juga dikenali sebagai risiko kuasa beli yang menunjukkan bahawa nilai semasa wang daripada pelaburan tidak akan bernilai pada masa akan datang kerana perubahan kuasa beli akibat inflasi.

Akibatnya, risiko inflasi ini berpotensi menyebabkan kerugian kepada kuasa beli rakyat untuk pelaburan akibat kenaikan purata harga penggunaan.

Risiko ini biasanya akan berlaku apabila pelabur akan memegang tunai atau melabur dalam instrumen berkaitan inflasi.

Dalam hal ini nilai wang atau aset yang dimiliki oleh pelabur akan mempunyai risiko terhakis oleh inflasi.

Sebagai contoh, jika pelabur memegang 40% daripada portfolio tunai RM10,000 dan inflasi semasa ialah 5%.

Jadi, nilai tunai portfolio yang dipegang pelabur akan hilang RM200 setahun (RM10,000 x 0.4 x 0.05) akibat inflasi.

4. Risiko Kecairan

risiko kecairan
Credit: freepik.com

Risiko pelaburan ini biasanya timbul kerana kesukaran menyediakan wang tunai dalam tempoh masa tertentu.

Sebagai contoh, ada satu pihak yang tidak boleh membayar hutangnya secara tunai apabila sudah masanya.

Walaupun pihak tersebut boleh dianggap mempunyai aset yang cukup bernilai untuk melunaskan semua hutang mereka, tetapi apabila aset ini tidak boleh ditukar kepada tunai, boleh dikatakan aset yang dimiliki tidak liquid.

Perkara ini boleh berlaku sekiranya pihak yang mempunyai hutang tidak boleh menjual aset tersebut kerana tiada pihak lain yang berminat untuk membeli aset tersebut.

Walau bagaimanapun, Anda perlu ingat bahawa risiko kecairan ini sangat berbeza daripada penurunan drastik dalam harga aset. Dalam kes penurunan harga aset, pasaran berpendapat bahawa aset itu tidak mempunyai nilai.

Manakala dalam kes risiko kecairan, ini mungkin kerana tiada pihak yang berminat untuk menukar atau membeli aset kerana kesukaran untuk mempertemukan kedua-dua pihak.

Oleh itu, risiko kecairan biasanya lebih berkemungkinan berlaku dalam pasaran yang baru muncul atau mempunyai jumlah yang kecil.

Risiko ini berkaitan dengan pecutan sekuriti yang dikeluarkan oleh syarikat, yang boleh didagangkan di pasaran sekunder.

5. Risiko Kadar Pertukaran

risiko kadar pertukaran
Credit: freepik.com

Risiko kadar pertukaran mata wang ialah risiko yang disebabkan oleh perubahan dalam kadar pertukaran asing di pasaran.

Sudah tentu, perubahan ini tidak lagi seperti yang diharapkan, terutamanya apabila nilai ditukar kepada mata wang domestik.

Secara ringkasnya, risiko pelaburan ini berkaitan dengan turun naik dalam kadar pertukaran Ringgit berbanding mata wang negara lain.

Secara umumnya, risiko kadar pertukaran mata wang ini lebih dikenali sebagai currency risk atau exchange rate risk.

Sebagai contoh, pelabur ingin membuat pelaburan yang memerlukan dia menggunakan mata wang Dolar AS.

Pada masa yang sama, kadar pertukaran Ringgit berbanding Dolar AS adalah lemah, jadi pelabur terpaksa membelanjakan lebih banyak Ringgit berbanding semasa nilai Ringgit mengukuh.

Oleh itu, pengukuhan Dolar berbanding Ringgit boleh menyebabkan kerugian.

6. Risiko Negara

risiko negara
Credit: freepik.com

Risiko negara juga dikenali sebagai risiko politik.

Ini kerana risiko ini adalah berdasarkan keadaan politik sesebuah negara dan berkaitan dengan perubahan dalam pelbagai undang-undang dan peraturan lain yang menyebabkan pendapatan merosot.

Malah, ini boleh berlaku sekiranya pelaburan yang telah dibuat, akhirnya akan hilang atau mengalami kerugian akibat perubahan undang-undang dan peraturan lain.

Oleh itu, sekiranya ada pelabur yang ingin melabur di luar negara, adalah lebih baik jika melihat kepada keadaan politik negara tersebut.

Jika keadaan politik dalam negara tersebut baik, sudah tentu juga akan memberi kesan positif kepada perjalanan pelaburan yang Anda lakukan pada masa akan datang.

7. Risiko Reinvestment

Risiko terakhir yang pelabur mesti tahu ialah risiko pelaburan semula, iaitu risiko yang berlaku dalam pendapatan daripada aset kewangan yang memerlukan pelabur menjalankan aktiviti pelaburan semula.

Apabila melabur semula, terdapat kemungkinan besar aliran tunai pelaburan akan menghasilkan pulangan yang lebih rendah apabila dilabur semula dalam instrumen pelaburan lain.

Sebagai contoh, pelabur mempunyai portfolio bon dengan kupon 3.45% untuk tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun ini, pulangan bon jatuh kepada 2.55%.

Tetapi berita baiknya, kerana pulangan bon yang dimiliki oleh pelabur termasuk dalam faedah flat rate, pelabur akan menerima semua bayaran faedah sebanyak 5% dan pelaburan pokok mengikut perjanjian.

Masalah akan berlaku apabila pelabur melabur semula wangnya untuk membeli bon lain dalam kelas yang sama (yang pada masa ini mempunyai kadar faedah 2.55%), jadi sudah tentu pelabur tidak akan menerima faedah kupon 5% tetapi kadar faedah semasa.

Oleh itu, apabila melabur semula, pelabur mesti memahami dengan betul cara menguruskan risiko pelaburan ini.