Penjamin Pinjaman di Malaysia dan Risiko, Siapa Boleh Jadi?

Pada asasnya, pinjaman terbahagi kepada 2 jenis iaitu pinjaman bercagar dan pinjaman tidak bercagar.

Bagi pinjaman dengan cagaran, sudah tentu perlu ada jaminan atau penjamin pinjaman untuk boleh memohon pinjaman jenis ini.

Pernahkah Anda diminta membantu saudara mara atau rakan Anda untuk menjadi penjamin pinjaman yang ingin mereka mohon?

Jika Anda berada dalam situasi ini, apakah tindakan yang sesuai? Adakah Anda bersetuju untuk menjadi penjamin pinjaman?

Atau adakah Anda akan menolak kerana tidak mahu mengambil risiko yang mungkin berlaku?

Okay, sebelum Anda memutuskan perkara ini, sudah tentu Anda perlu mengetahui segala-galanya tentang penjamin pinjaman. Dalam artikel ini, akan dibincangkan secara terperinci.

Apa Maksud Penjamin Pinjaman?

apa maksud penjamin pinjaman

Sudah tentu, sebelum Anda menerima atau menolak permintaan untuk menjadi penjamin, Anda mesti terlebih dahulu memahami apa yang dimaksudkan dengan penjamin pinjaman.

Penjamin pinjaman ialah seorang individu yang berjanji untuk membayar baki hutang peminjam sekiranya peminjam gagal memenuhi semua tanggungjawab pinjamannya.

Dalam sesetengah kes, seorang penjamin juga boleh mengisytiharkan aset mereka dalam bentuk tanah atau rumah sebagai cagaran untuk pinjaman yang dimohon oleh peminjam.

Jika ada yang ingin memohon pinjaman sama ada pinjaman peribadi, pinjaman kereta, pinjaman rumah dan sebagainya, pemberi pinjaman boleh meminta pemohon menyediakan penjamin.

Pemberi pinjaman dalam kes ini seperti bank, koperasi, atau kredit komuniti. Situasi ini sudah tentu berlaku sekiranya peminjam tidak memenuhi kelayakan untuk memohon pinjaman.

Ataupun kelayakan yang mereka ada tidak cukup kuat untuk lulus permohonan pinjaman mereka.

Contoh peminjam yang tidak cukup kuat kelayakannya, seperti seseorang yang baru bekerja dan ingin membuat pinjaman untuk membeli kereta pertama.

Anda perlu tahu bahawa permohonan pinjaman juga mungkin memerlukan penjamin jika jumlah pinjaman yang diminta terlalu tinggi dan telah melebihi jumlah yang dibenarkan.

Ini kerana institusi kewangan tidak mahu menanggung risiko peminjam gagal membuat pembayaran.

Sudah tentu mereka memerlukan penjamin atau gurantor untuk memastikan tiada risiko yang perlu ditanggung sekiranya situasi ini berlaku.

Siapa yang Boleh Jadi Penjamin Pinjaman?

siapa yang boleh jadi penjamin pinjaman

Seperti yang kita sedia maklum tidak semua orang layak menjadi penjamin pinjaman. Terdapat beberapa syarat kelayakan untuk menjadi penjamin pinjaman, iaitu seperti berikut:

NomborSyarat Menjadi Penjamin Pinjaman
1Berumur 18 tahun ke atas.
2Berfikiran waras dan berkeupayaan secara mental untuk memahami tanggungjawab, dokumen, dan kewajipan sebagai penjamin pinjaman.
3Tidak dipaksa menjadi penjamin pinjaman. Iaitu, bersetuju untuk menjadi penjamin pinjaman secara sukarela tanpa dipaksa, ditipu, dan tersilap.
4Tidak berstatus muflis.

Syarat untuk menjadi penjamin pinjaman yang dinyatakan di atas mungkin nampak sangat mudah.

Tetapi, walaupun Anda mempunyai semua kelayakan yang disenaraikan di atas, institusi kewangan tidak selalu meluluskan permohonan Anda untuk menjadi penjamin.

Sudah tentu mereka akan menilai pelbagai faktor lain. Contohnya seperti pendapatan, rekod kredit, komitmen, sejarah kredit dan sebagainya.

Sekiranya penjamin mempunyai komitmen yang tinggi, tetapi dibebani dengan hutang dan tidak mempunyai aset yang boleh dicagarkan, kemungkinan permohonan untuk menjadi penjamin akan ditolak.

Jenis-Jenis Penjamin Pinjaman

jenis jenis penjamin pinjaman

Pada asasnya di Malaysia, jenis penjamin pinjaman terbahagi kepada 4 jenis atau kategori iaitu seperti berikut:

1. Penjamin Sosial

Penjamin sosial ialah individu yang memberikan jaminan kepada peminjam yang bukan untuk tujuan keuntungan atau komersial.

Penjamin pinjaman yang termasuk dalam kategori ini adalah seperti berikut:

  • Pendidikan (sambung belajar).
  • Penyelidikan
  • Transaksi sewa beli kenderaan untuk kegunaan persendirian (pinjaman kereta).
  • Transaksi gadai janji perumahan (pinjaman rumah) sebagai tempat tinggal bukan kediaman suami atau isteri peminjam.

2. Penjamin Bukan Sosial

Anda perlu tahu bahawa penjamin yang tidak termasuk dalam kategori penjamin sosial biasanya dirujuk sebagai penjamin bukan sosial atau penjamin biasa.

Contoh penjamin biasa atau bukan sosial ialah penjamin untuk pinjaman komersial atau perniagaan, dan pinjaman peribadi.

3. Penjamin Bersama dan Berasingan

Terdapat juga kategori atau jenis lain iaitu jaminan bersama, dan jaminan bersama dan berasingan.

Dalam kes ini jaminan bersama merujuk kepada kontrak yang melibatkan lebih daripada 1 penjamin pinjaman.

Oleh itu, sekiranya salah seorang penjamin meninggal dunia, penjamin-penjamin selebihnya akan menanggung baki hutang yang tertunggak.

Manakala jaminan bersama dan berasingan, sekiranya salah seorang penjamin meninggal dunia, estet si mati dan penjamin yang lain akan menjadi jaminan hutang.

4. Penama

Ramai orang yang bertanya apa beza penama dan peminjam?

Anda perlu tahu bahawa penama ialah situasi di mana orang lain menggunakan nama Anda sebagai peminjam.

Contohnya, ada rakan atau ahli keluarga Anda yang disenaraihitamkan oleh bank atau institusi kewangan lain dan tidak boleh memohon pinjaman.

Beliau meminta pertolongan Anda untuk menggunakan nama Anda sebagai pemohon pinjaman, tetapi beliau yang akan membayar ansuran pinjaman setiap bulan.

Jadi dalam kes ini Anda sebagai penama akan membuat permohonan pinjaman kepada institusi kewangan tertentu.

Semua urusan dan juga dokumen yang digunakan atas nama Anda, bukan atas nama rakan atau ahli keluarga Anda.

Jika beliau gagal membuat bayaran pinjaman bulanan, Anda perlu bertanggungjawab bagi pihak beliau.

Ini kerana hanya Anda seorang sahaja yang berurusan dengan institusi kewangan yang berkaitan, bukan beliau.

Manakala penjamin seperti yang dijelaskan sebelum ini di awal artikel ini. Jadi jelas sekali, terdapat perbezaan yang sangat ketara antara penama dan penjamin.

Hak Seorang Penjamin

hak seorang penjamin

Jika Anda bersetuju untuk menjadi penjamin pinjaman, Anda sudah tentu mempunyai hak tertentu. Hak sebagai penjamin ialah dilindungi dan juga berlaku secara adil kepada penjamin.

Sebelum Tandatangan

Sebelum menandatangani sebarang kontrak jaminan sudah tentu Anda mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat guaman.

Walau bagaimanapun, dalam kes ini kos atau fi yang timbul daripada perundingan guaman ini sudah tentu perlu ditanggung oleh Anda.

Selain itu, Anda juga boleh memohon untuk mendapatkan salinan surat dan kontrak jaminan.

Atau sebarang dokumen yang berkaitan dengan pinjaman dari institusi kewangan yang menyediakan pinjaman.

Selepas Tandatangan

Selepas menandatangani semua dokumen pinjaman tertentu, Anda boleh memohon maklumat terkini akaun pinjaman.

Contohnya seperti baki tertunggak dan sebagainya selepas Anda mendapat kebenaran daripada peminjam.

Anda juga boleh meminta peminjam membayar hutang pinjaman untuk melepaskan Anda sebagai penjamin pinjaman.

Sudah tentu, Anda benar-benar perlu melaksanakan hak ini sebelum institusi kewangan yang berkaitan mengeluarkan notis tuntutan pinjaman.

Walau bagaimanapun, hak ini akan tertakluk kepada beberapa syarat pinjaman yang berkenaan.

Anda juga mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi daripada peminjam untuk sebarang pembayaran yang telah Anda buat kepada pemberi pinjaman, termasuk kos guaman.

Ini bermakna Anda boleh dakwa peminjam untuk jumlah tertentu yang telah Anda bayar atau belanjakan.

Risiko Jadi Penjamin Pinjaman

risiko jadi penjamin pinjaman

Sebagai penjamin pinjaman, sudah tentu Anda mempunyai banyak risiko yang perlu Anda tanggung.

Malah, dalam sesetengah keadaan, risiko yang perlu Anda tanggung adalah lebih besar daripada risiko yang ditanggung oleh peminjam.

Risiko paling besar ialah apabila peminjam tidak dapat membayar balik hutang, sudah tentu Anda perlu mampu membayar pinjaman tersebut.

Jangan sebab nak tolong kawan baik untuk dapat kereta idaman, nanti kena tanggung hutang dia.

1. Mempunyai Kesan Terhadap Rekod dan Skor Kredit

Jadi penjamin pinjaman sudah tentu akan dimasukkan ke dalam rekod CCRIS dan CTOS. Ramai orang tidak tahu perkara ini.

Walaupun Anda tidak mempunyai sebarang rekod pinjaman, nama Anda tetap akan dimasukkan ke dalam rekod kredit CCRIS.

Ini berlaku apabila Anda bersetuju untuk menjadi penjamin. Tak kisahlah penjamin kereta atau rumah atau apa sahaja.

Jika Anda telah dimasukkan ke dalam rekod CCRIS, Anda secara automatik akan dimasukkan ke dalam laporan CTOS.

Ini sudah tentu akan memberi kesan kepada skor kredit Anda. Tanggungjawab Anda sebagai penjamin pinjaman akan dikira sebagai komitmen Anda dalam CTOS dan CCRIS.

Dalam kes ini, sudah tentu, Anda akan merasakan kesan pada sejarah kredit Anda apabila Anda ingin memohon pinjaman bank atau kad kredit.

Sudah tentu, terdapat kemungkinan institusi kewangan sukar untuk meluluskan permohonan pinjaman Anda setelah mengambil kira komitmen Anda sebagai penjamin.

Dalam sesetengah kes, walaupun permohonan pinjaman Anda diluluskan, institusi kewangan akan mengenakan caj kadar faedah yang lebih tinggi daripada biasa.

Sudah tentu ini bukan sahaja untuk pinjaman peribadi, tetapi juga untuk pinjaman kereta dan juga pinjaman perumahan.

2. Aset Anda Boleh Disita

Sekiranya Anda gagal membayar hutang, sudah tentu sebagai penjamin boleh menyebabkan pihak pemiutang menyita aset Anda untuk membayar baki pinjaman.

Tetapi, ini adalah kes yang sangat serius dan mesti melalui beberapa proses undang-undang sebelum institusi kewangan boleh merampas aset penjamin.

3. Terikat dengan Pinjaman Orang Lain

Terdapat beberapa faktor di luar jangkaan yang boleh menyebabkan penjamin terpaksa menanggung hutang peminjam seperti perceraian, putus kawan, kematian dan sebagainya.

Jika salah satu daripada perkara ini berlaku, Anda sudah tentu terikat dengan pinjaman tersebut dan mesti menanggung kos untuk membayar pinjaman tersebut.

Dalam kes ini, Anda mungkin boleh berbincang dengan institusi kewangan dan memohon untuk membatalkan diri Anda sebagai penjamin pinjaman.

Walau bagaimanapun, keputusan muktamad sudah tentu, bergantung sepenuhnya kepada institusi kewangan yang berkaitan.

Selalunya institusi kewangan yang memberi pinjaman akan menolak permohonan Anda kerana mereka tidak mahu menanggung kerugian.

Ini bermakna Anda tidak mempunyai pilihan lain selain memikul tanggungjawab Anda sebagai penjamin pinjaman dan cuba menyelesaikan pinjaman tersebut.

Lebih malang lagi sekiranya pihak bank melepaskan tanggungjawab kepada pihak ketiga seperti ejen pengutip hutang.

Sudah tentu, jika ini berlaku Anda akan dikejar setiap hari sehingga pinjaman selesai.

4. Risiko Muflis

Anda perlu tahu bahawa sebelum 2017, seseorang boleh diisytiharkan muflis jika dia mempunyai hutang sebanyak RM30,000 atau lebih.

Walau bagaimanapun, pada tahun 2016 kerajaan telah meminda Akta Kebankrapan 1967 (https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2017/10/334139/pindaan-akta-insolvensi-1967-kurangkan-kes-muflis) untuk mengurangkan jumlah kes kebankrapan.

Pindaan akta kebankrapan ini sudah tentu melibatkan peningkatan had insolvensi minimum daripada RM30,000 kepada RM50,000.

Melalui pindaan akta kebankrapan ini, pemberi pinjaman (pemiutang) tidak boleh lagi mengisytiharkan status bankrap kepada penjamin sosial.

Kerajaan juga memperkenalkan mekanisme pelepasan automatik di mana individu muflis boleh diberhentikan selepas 3 tahun.

Sudah tentu ini terpakai jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, penjamin bukan sosial atau yang dipanggil penjamin biasa tetap akan menanggung risiko diisytiharkan muflis.

Ini sudah tentu akan berlaku sekiranya individu tersebut tidak mampu membayar balik pinjaman tersebut.

Cuma, proses untuk nak kebankrapan penjamin akan menjadi lebih sukar berbanding sebelum ini.

Selain itu, bank juga harus dapat membuktikan bahawa mereka telah melakukan pelbagai usaha untuk mengutip hutang daripada peminjam.

Dan perlu tunggu sekurang-kurangnya 6 tahun selepas tarikh penyerahan tuntutan pertama terhadap penjamin tersebut.

Terdapat banyak batasan jika Anda diisytiharkan bankrap. Selepas Anda muflis, sudah tentu semua aset Anda akan berada di bawah pengawasan KPI (Ketua Pengarah Insolvensi).

Selain itu, Anda juga tidak boleh bebas untuk berpindah ke luar negara tanpa mendapat kebenaran bertulis daripada KPI.

Lebih teruk lagi, akaun bank Anda akan dinyahaktifkan dan Anda juga tidak akan dapat membuat pengeluaran wang yang lebih.

Anda juga akan terhad dalam menggunakan kad kredit, tidak boleh membelanjakan lebih daripada RM1,000.

Bidang pekerjaan yang tersedia untuk Anda juga akan terhad. Anda mungkin tidak boleh bekerja dalam profesion yang dihadkan oleh persatuan profesional atau pihak berkuasa.

Walaupun penjamin sosial tidak boleh diisytiharkan muflis, mereka masih mempunyai kaitan dengan pelaksanaan undang-undang lain.

Contohnya seperti Orang Digarnis (Garnishee Proceeding), Writ or Seizure and Sale (WSS), dan Saman Penghutang Kehakiman.