Waran | Jenis, Perbezaan dengan Saham, Risiko, Kelebihan

Waran adalah salah satu instrumen pelaburan di Bursa Malaysia yang merupakan salah satu produk derivatif.

Ini kerana instrumen pelaburan ini adalah derivatif saham. Bagi pelabur saham, istilah waran sering didengar.

Namun, dalam kes ini masih ramai yang tidak mengetahui tentang waran dengan lebih terperinci.

Sedangkan instrumen pelaburan yang satu ini mempunyai potensi keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan saham.

Okay, jika Anda tidak tahu tentang waran secara terperinci, artikel ini akan membincangkannya sepenuhnya.

Apa Itu Waran?

apa itu waran
Credit: freepik.com

Pada asasnya waran ialah hak yang diberikan oleh pemegang saham, untuk membeli sejumlah “saham biasa” tertentu pada tahap tertentu harga pelaksanaannya (exercise price) pada masa hadapan.

Dalam erti kata lain, instrumen pelaburan ini memberi peluang kepada pelabur yang tidak mempunyai modal yang cukup besar untuk membeli saham, supaya mereka boleh mempunyai hak untuk menjadi pemegang saham.

Tambahan pula, pada masa akan datang jika wang daripada pelabur adalah mencukupi, mereka boleh menukar waran ini kepada mother share pada harga yang telah ditentukan oleh pihak yang mengeluarkan waran.

Ringkasnya, waran adalah deposit awal untuk membeli mother share bagi pelabur yang ingin membeli saham syarikat tetapi tidak mempunyai modal yang mencukupi.

Ini seperti pelabur membuat tempahan untuk memiliki hak sebagai pemegang saham syarikat pada masa hadapan apabila wang modal mereka mencukupi.

Instrumen pelaburan ini selamat kerana ia adalah instrumen pelaburan yang sah dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti melalui Bursa Malaysia.

Jenis-Jenis Waran di Bursa Malaysia

jenis jenis waran di bursa malaysia
Credit: freepik.com

Pada asasnya waran terbahagi kepada 2 jenis berdasarkan institusi atau organisasi yang mengeluarkannya iaitu seperti berikut:

1. Waran Syarikat (Company Warrant)

Seperti namanya, waran syarikat ialah waran yang dikeluarkan oleh syarikat yang telah disenaraikan di Bursa Saham.

Syarikat mengeluarkan instrumen pelaburan ini dengan tujuan untuk mendapatkan dana tambahan bagi tujuan membangunkan syarikat, membayar hutang, dan sebagainya.

Pada asasnya kod waran ini adalah sama dengan kod stok sesebuah syarikat tetapi terdapat huruf tambahan WA, WB, WC dan seterusnya di belakangnya.

Sebagai contoh, syarikat Gamuda akan mengeluarkan waran dengan tujuan menyediakan dana tambahan untuk projek MRT 2.

Oleh itu, waran yang dikeluarkan oleh syarikat Gamuda akan menjadi GAMUDA-WA, WB, WC dan sebagainya.

Huruf A, B, C, dan seterusnya adalah surat yang menunjukkan jumlah waran yang telah dikeluarkan oleh syarikat Gamuda.

2. Waran Berstruktur (Structured Warrant)

Waran berstruktur ialah waran yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang telah disahkan oleh Suruhanjaya Sekuriti iaitu rumah broker atau institusi kewangan.

Secara asasnya waran jenis ini terbahagi kepada 2 jenis iaitu call warrant dan put warrant. Simbol yang digunakan dalam instrumen pelaburan ini ialah huruf C, H, dan sebagainya.

Waran jenis ini telah diperkenalkan di Bursa Malaysia pada tahun 2012, di mana pihak ketiga pertama yang mengeluarkan waran jenis ini ialah CIMB.

Kemudian, selepas CIMB mengeluarkan structured warrant disusul AmBank, Maybank Investment, Kenanga Investment Bank, dan lain-lain menyusul.

waran dsonic

Jika Anda lihat pada imej di atas, terdapat beberapa structured warrant dan satu company warrant di bawah nama syarikat Datasonic Gorup Berhad.

Di hujung nama structured warrant, nama kod pihak ketiga yang mengeluarkan structured warrant syarikat diletakkan.

Sebagai contoh, RHB merujuk kepada RHB Bank, AM merujuk kepada AmBank, dan KIBB merujuk kepada Kenangan Investment Bank Berhad.

Perbezaan Antara Saham dan Waran

perbezaan antara saham dan waran
Credit: freepik.com

Sekali imbas, nampaknya saham dengan waran adalah sama, tetapi kedua-dua perkara ini sangat berbeza.

Saham ialah bukti penyertaan ekuiti dalam syarikat, atau bukti pemilikan syarikat. Manakala waran pula ialah hak untuk membeli saham penerbit pada harga tertentu.

Selain daripada perbezaan ini, terdapat beberapa perbezaan lain antara waran dan saham, iaitu seperti berikut:

MaklumatSahamWaran
Hak PemilikanMembeli saham secara automatik menjadi pemilik syarikat.Membeli waran tidak menjadi pemilik syarikat.
Tarikh Tamat TempohTidak mempunyai tarikh tamat tempoh.Mempunyai tarikh tamat tempoh, biasanya 3 tahun sehingga 10 tahun. Jika waran tidak ditukarkan kepada saham biasa, waran yang dipegang hangus atau tidak sah.
Kewajipan memberiMesti diberikan kepada pemegang saham atau pelabur.Tidak wajib diberikan kerana fungsinya hanya sebagai pelengkap supaya pelabur berminat untuk membeli saham.
HargaKena keluar wang untuk membeli saham.Boleh diberikan secara percuma oleh syarikat.
KodHanya kod syarikat.Kod syarikat ditambah dengan huruf tambahan seperti WA, WB, WC, C1, C2, C3, dan sebagainya.

Ciri – Ciri Waran

ciri ciri waran
Credit: freepik.com

Sebelum Anda membeli waran, adalah lebih baik jika Anda mengetahui beberapa ciri waran tersebut.

Terdapat beberapa ciri khas yang wujud dalam waran tetapi tidak wujud dalam instrumen pelaburan lain, iaitu seperti berikut:

1. Maturity Date

Satu perkara yang membezakan waran daripada instrumen pelaburan lain (saham) ialah waran mempunyai tempoh matang tertentu.

Seperti yang dijelaskan sebelum ini, waran biasanya mempunyai tempoh matang antara 3 tahun sehingga 10 tahun.

Jika hampir tempoh matang, pergerakan harga waran biasanya akan perlahan. Ini disebabkan oleh kurangnya minat untuk membeli waran tersebut.

Seperti yang dijelaskan di atas, jika waran tidak ditukar kepada saham sehingga tempoh matang, waran tidak akan sah atau akan hangus begitu sahaja.

datasonic gorup berhad waran

Dalam kes ini, Anda boleh melihat maklumat mengenai tempoh matang waran dan beberapa maklumat lain tentang waran sesebuah syarikat di malaysiastock.biz.

2. Exercise Price

Exercise price ialah nilai wang yang perlu ditambah oleh setiap pelabur yang mempunyai waran yang digunakan untuk menukarnya dengan saham.

Sekiranya waran yang telah dibeli oleh pelabur berstatus “suspended”, maka dalam hal ini pelabur hanya mempunyai 2 pilihan iaitu:

  • Tukar waran kepada saham dengan menambah nilai exercise price mengikut bilangan unit waran yang dipegang.
  • Biarkan waran tamat tempoh (hangus) dan biarkan wang itu pergi.
dsonic wa information

Sebagai contoh, saya membeli waran saham untuk syarikat DSONIC-WA ini dan saya akan menukarnya dengan saham. Saya mendapat maklumat waran di atas dari laman web klsescreener.com.

Dinyatakan exercise price atau strike value ialah RM0.54 seunit.

Jika kita mempunyai 10,000 unit waran, maka amount yang perlu ditambah untuk dapat menukar waran kepada saham ialah RM0.54 x 10,000 iaitu berjumlah RM5,400.

Nilai ini, sudah tentu belum lagi termasuk pelbagai kos pembrokeran dan perkhidmatan lain.

Selepas membuat perbandingan dan juga menilai dan merasakan bahawa saham itu lebih bernilai, adalah dibenarkan untuk menukarnya kepada saham.

Jika tidak, maka Anda boleh menjualnya sebelum tarikh tamat tempoh. Ini sememangnya pilihan terbaik daripada membiarkan waran hangus.

3. Pemium

Anda perlu tahu bahawa waran yang baik ialah waran yang mempunyai nilai premium negatif.

Anda boleh menyemak nilai premium waran dengan menggunakan formula pengiraan premium seperti berikut:

(Mother share price – (Current price waran + exercise price)) / mother share price x 100%

Jika nilai premium negatif contohnya -5.77%, bermakna jika Anda membeli dan menukar waran kepada saham, maka Anda akan mendapat keuntungan berdasarkan nilai premium iaitu +5.77%.

Manakala jika nilai premium positif, contohnya +20.76%, bermakna jika Anda membeli dan menukar waran kepada saham, Anda akan mendapat kerugian berdasarkan nilai premium iaitu -20.76%.

4. Conversion Ratio

Conversion ratio ialah nisbah pertukaran antara waran kepada saham. Biasanya conversion ratio untuk waran yang sering kita jumpa ialah 1:1.

Namun, ada juga yang mempunyai nisbah yang lebih besar atau lebih kecil.

Sebagai contoh, jika conversion ratio adalah 2:1, ini bermakna Anda memerlukan 2 unit waran untuk ditukar dengan 1 unit stok.

Dalam gambar di atas (maklumat DSONIC-WA) terdapat maklumat tentang nilai gearing. Anda perlu tahu bahawa geaing ialah jumlah leverage kewangan yang ditawarkan oleh waran.

Semakin tinggi nilainya, semakin besar potensi keuntungan atau kerugian yang Anda akan perolehi. Nilai gearing selamat ialah nilai hampir 1.

Anda boleh melakukan pengiraan gearing dengan menggunakan formula pengiraan berikut:

(mother share price/ current price warrant) x 100%

Risiko dalam Perdagangan Waran

risiko dalam perdagangan waran
Credit: freepik.com

Setiap instrumen pelaburan pada asasnya mempunyai kelebihan dan kekurangan, termasuk waran.

Sama seperti saham dalam perdagangan waran terdapat juga risiko yang mungkin berlaku kepada Anda. Terdapat beberapa risiko dalam perdagangan waran, iaitu seperti berikut:

1. Risiko Pasaran

Nilai pasaran waran, sudah tentu, bergantung kepada situasi yang boleh menjejaskan penawaran dan permintaan.

Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan sedia ada seperti keadaan syarikat, sektor perindustrian syarikat dan sebagainya.

Jika harga saham asas jatuh di bawah harga laksana pada tarikh tamat tempoh waran, Anda akan mengalami kerugian.

Contohnya, jika waran mempunyai harga laksana RM20 dan berharga RM1.50 seunit waran. Setiap waran hanya membenarkan pelabur untuk membeli waran pada harga laksana.

Jika harga pasaran pada akhir tempoh matang ialah RM15, sudah tentu Anda akan mengalami kerugian sebanyak RM1.50.

2. Risiko Kredit

Anda perlu tahu bahawa risiko kredit ialah risiko yang berlaku di mana pengeluar waran tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya semasa melaksanakan waran.

Dalam kes ini, tanggungjawab pengeluar waran adalah untuk mengakses penarafan kredit waran atau jaminan prestasi syarikat induk.

Untuk mengelakkan risiko ini, Anda mesti mengambil inisiatif untuk mengakses risiko kredit yang berkaitan dengan pengeluar waran.

3. Jangka Hayat Terhad

Seperti yang dijelaskan sebelum ini, waran mempunyai nilai matang atau tarikh luput.

Lebih banyak masa yang tinggal pada waran, lebih menguntungkan pada masa hadapan.

Sebaliknya, jika waran hampir matang, ia tidak lagi menguntungkan. Oleh itu, jika Anda ingin membeli waran, Anda mesti memberi perhatian kepada aspek tempoh masa.

Kelebihan Waran

kelebihan waran
Credit: freepik.com

Selain daripada potensi kerugian, waran juga mengandungi potensi keuntungan. Terdapat beberapa kelebihan yang terkandung dalam waran tersebut, iaitu seperti berikut:

1. Harga Lebih Murah

Wang yang diperlukan untuk boleh melabur dalam waran adalah lebih murah jika dibandingkan dengan saham.

Apabila dilihat daripada peratusan, waran ini merupakan instrumen pelaburan yang lebih sensitif kepada pergerakan saham berbanding aset asas.

Sebagai contoh, jika syarikat X mempunyai saham bernilai RM1.00, waran daripada syarikat tersebut mungkin mempunyai harga 20 hingga 50 sen.

Ini sudah tentu lebih murah jika dibandingkan dengan harga saham syarikat. Kerana mempunyai harga yang rendah, jadi Anda boleh memegang lebih banyak lot.

2. Berpotensi Mendapat Keuntungan Lebih Besar

Anda perlu tahu bahawa dalam waran tidak ada limit up dan limit down seperti dalam saham.

Oleh itu Anda akan berpotensi untuk mendapat keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan saham.

Lebih menarik, dalam waran ini Anda berpotensi mendapat keuntungan melebihi 100%. Ya, hampir sama dengan aset crypto kan?