3 Cara Tuntut Wang ASB Si Mati | Syarat Terkini & Mudah

Anda pernah mendengar tentang Amanah Saham Bumiputera atau ASB?

ASB membantu pelabur bumiputera dengan menyediakan alternatif simpanan. Simpanan Alternatif ASB mampu menghasilkan pulangan atau pendapatan yang konsisten dalam jangka masa panjang.

Adakah anda mempunyai akaun ASB? Pernahkah anda berfikir apa yang akan terjadi kepada wang dalam akaun tersebut setelah anda meninggal dunia?

Setelah pemegang amanah meninggal dunia, terdapat tiga proses tuntutan yang boleh dilakukan oleh waris mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pemegang unit.

 • Wasiat
 • Hibah amanah (jika pemegang unit berdaftar dengan ASNB)
 • Tidak membuat pembahagian harta pusaka

Ketiga-tiga proses tuntutan ini melibatkan proses yang berbeza dan memerlukan tempoh yang berbeza untuk diselesaikan.

Jika anda tidak membuat pembahagian harta pusaka, proses tuntutan akan mengambil masa yang agak panjang, iaitu selama tiga tahun.

Manakala, proses tuntutan melalui wasiat dan hibah amanah masing-masing mengambil masa selama 18 bulan dan 21 hari.

Dalam perbandingan ini, proses tuntutan melalui hibah amanah adalah lebih cepat dan mudah.

Apakah Hibah Amanah?

apakah hibah amanah

Hibah amanah adalah perkhidmatan yang disediakan oleh Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) untuk menguruskan harta.

Hibah amanah merupakan suatu mekanisme yang memudahkan proses peralihan harta benda kepada individu yang telah ditetapkan oleh pemegang unit semasa pendaftaran.

Dalam hal ini, pemegang unit ASNB menghibahkan unit amanah yang dimiliki dan unit tersebut akan dipindah milik sepenuhnya kepada penerima hibah yang ditetapkan.

Proses Tuntutan ASB

proses tuntutan asb

Untuk memudahkan proses tuntutan hibah amanah, penting bagi pemegang unit untuk berkunjung ke pejabat ASNB.

Di sana, mereka akan mendapatkan borang yang perlu diisi dan juga taklimat berkenaan proses pengisian borang tersebut.

Dalam hal ini, pemegang unit perlu melengkapkan borang dengan sempurna dan menyediakan dokumen yang diperlukan.

Perbandingan Proses Tuntutan ASB

perbandingan proses tuntut asb
Hibah AmanahWasiatTidak Membuat Perancangan Harta Pusaka
[Semasa hidup] – Yuran perkhidmatan RM180.[Semasa hidup] – Kos penulisan dan penyimpanan dari RM350.Waris perlu mengenal pasti dan mengumpul harta-harta pusaka yang perlu ditadbirkan.
[Selepas kematian] – Penerima membuat tuntutan di ASNB.[Selepas kematian] – Pembacaan wasiat.Permohonan surat kuasa mentadbir: Perlantikan pentadbir kos: fee peguam 5% daripada jumlah harta dibiayai oleh pentadbir.
[Selepas kematian] – Terima bahagian melalui pindahan unit / pindahan ke akaun bank / cek.[Selepas kematian] – Permohonan geran probet kos: Yuran peguam 5% daripada jumlah harta dibiayai oleh pentadbir.Surat kuasa mentadbir diperoleh.
[Selepas kematian] – Geran Probet.Tuntutan di ASNB: Harta diserahkan kepada pentadbir / waris seperti yang tersenarai dalam surat.
[Selepas kematian] – Tuntutan di ASNB. Harta diserahkan kepada pentadbir pada Geran Probet.

Apabila kita meninggal dunia, adalah penting bagi kita untuk memastikan harta kita dapat diberikan kepada waris yang layak dengan segera untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga kita, terutamanya jika kita adalah ketua keluarga.

Dalam konteks ini, hibah amanah merupakan pilihan yang menawarkan proses yang lebih pantas dan mudah.

Syarat-syarat Bagi Hibah Amanah

syarat syarat bagi hibah amanah

Agar dapat melakukan hibah amanah, terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh pemegang unit ASB. Berikut adalah syarat-syarat yang diperlukan:

1 Pemegang Unit ASB

 • Beragama Islam
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Memiliki minimum baki unit pelaburan sebanyak 1000 unit (tidak termasuk unit bercagar/pinjaman/Skim Pelaburan Ahli KWSP)

2 Penerima Hibah

 • Individu sahaja
 • Terhad kepada 10 orang sahaja
 • Jika penerima berumur di bawah 18 tahun, mereka perlu melantik penjaga yang sah

3 Ketentuan Tambahan

 • 1000 unit perlu dikekalkan sepanjang tempoh Hibah Amanah bagi semua tabung unit amanah yang terlibat.
 • Semua unit amanah akan diamanahkan sepenuhnya kepada penerima (kecuali unit yang bercagar).
 • Bagi unit yang bercagar, terdapat perjanjian antara pemegang unit dengan institusi pemberi pembiayaan.
 • Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan jika melibatkan pemberian kepada anak dan cucu kandung.
 • Pembatalan hibah yang melibatkan pihak lain memerlukan persetujuan penerima.
 • ASNB berhak untuk menarik balik perjanjian Hibah Amanah jika terdapat pelanggaran terhadap terma dan syarat yang telah ditetapkan atau jika pemegang unit kehilangan kelayakan sebagai pemegang unit ASNB.

Manfaat Melalui Hibah Amanah

manfaat melalui hibah amanah

Hibah amanah menawarkan beberapa manfaat yang dapat dinikmati oleh pemegang unit dan penerima hibah. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1 Peluang Menentukan Penerima dan Pembahagian Pelaburan

Pemegang unit memiliki kebebasan untuk menentukan siapa penerima hibah dan peratusan pembahagian pelaburan kepada mereka.

Hal ini memungkinkan pemegang unit untuk mengatur harta mereka dengan lebih fleksibel sesuai dengan keinginan mereka.

2 Tidak Memerlukan Surat Kuasa Mentadbir atau Geran Probet

Dalam proses hibah amanah, tidak diperlukan surat kuasa mentadbir atau geran probet. Ini menjadikan proses peralihan harta lebih mudah dan tidak melibatkan birokrasi yang rumit.

3 Yuran Perkhidmatan yang Kompetitif

ASNB menawarkan yuran perkhidmatan yang kompetitif bagi hibah amanah. Jumlah yuran ini dapat ditolak dari dana simpanan dalam akaun ASB saja.

Sehingga memudahkan pemegang unit dalam melakukan hibah amanah tanpa perlu memikirkan biaya tambahan yang signifikan.

Kesan Sekiranya Tiada Hibah Amanah

kesan sekiranya tiada hibah amanah

Jika seseorang tidak melakukan hibah amanah, maka akan timbul beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa efeknya:

1 Proses Peralihan Harta yang Sulit

Tanpa hibah amanah, proses peralihan harta akan menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang lama.

Waris harus menghadapi prosedur yang rumit dan mengeluarkan biaya tambahan untuk pengurusan harta pusaka.

2 Ketidakpastian Pembagian Harta

Tanpa hibah amanah, pembagian harta akan bergantung pada prosedur undang-undang waris yang berlaku.

Hal ini dapat menyebabkan perselisihan di antara waris dan memicu konflik keluarga yang tidak diinginkan.

3 Kesukaran Keuangan Bagi Waris

Kematian adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi.

Oleh karena itu, melalui hibah amanah, waris dapat memperoleh manfaat finansial yang dapat membantu mereka setelah pemegang unit tidak ada.


Bagaimana konsep hibah amanah ASB ni dijalankan?

konsep hibah amanah asb dijalankan

Satu tip yang berguna untuk memudahkan proses ini adalah dengan mengunjungi pejabat ASNB sendiri untuk mendapatkan borang dan maklumat terperinci mengenai cara mengisi borang tersebut.

Proses ini akan menjadi lebih mudah apabila anda dapat menyediakan dokumen yang diperlukan dan melengkapkan borang dengan betul.

Berdasarkan pengalaman peribadi penulis, kakitangan pejabat sangat membantu dan memberikan penjelasan yang lengkap!

Berapakah yuran perkhidmatan yang akan dikenakan?

PendaftaranRM180 / kontrak
PentadbirRM10
PindaanRM20
PembatalanRM70
Tuntutan (RM)%RM
25,000 pertama1.50375
225,000 berikutnya1.002,250
250,000 berikutnya0.501,250
500,000 berikutnya0.251,250
Baki selebihnya0.10…….