Portal eGUMIS | Semakan Wang Tak Dituntut Online Terkini

AsasKewangan.com – Semakan wang tak dituntut online semakin diperkenalkan kepada orang awam melalui portal eGUMIS yang dikembangkan oleh Jabatan Akauntan Negara (JANM).

Portal ini dirancang untuk memudahkan urusan semakan bagi wang yang tidak dituntut.

Dengan adanya eGUMIS, orang awam kini dapat melakukan semakan secara atas talian dengan lebih mudah dan efisien.

Apakah Maksud Wang Tak Dituntut?

semakan wang tak dituntut online
Apakah Maksud Wang Tak Dituntut?

Wang yang tidak dituntut merujuk kepada dana yang sepatutnya dibayar kepada individu tertentu, tetapi tidak dilakukan dalam jangka masa sekurang-kurangnya setahun menurut undang-undang.

Contohnya termasuk upah, gaji, bonus, simpanan tetap yang telah matang, dividen, dan lain-lain.

Selain itu, ia juga merangkumi wang yang tersimpan dalam bentuk kredit dalam akaun yang telah dibiarkan tidak diuruskan oleh pemiliknya selama sekurang-kurangnya tujuh tahun.

Contoh-contohnya termasuk akaun semasa, akaun simpanan, atau akaun tetap.

Terdapat juga wang dalam bentuk kredit dalam akaun dagangan yang tidak diuruskan oleh pemiliknya melalui sebarang transaksi dalam tempoh sekurang-kurangnya dua tahun.

Contoh-contoh ini mungkin termasuk akaun penghutang dagangan dengan baki kredit atau akaun pemiutang dagangan yang belum diselesaikan.

Cara Semakan Wang Tak Dituntut Online

cara semakan wang tak dituntut online
Cara Semakan Wang Tak Dituntut Online

Berikut ialah langkah-langkah semakan wang tak dituntut melalui online (dalam talian):

Langkah 1: Mulakan dengan melawat portal https://egumis.anm.gov.my/ untuk memulakan proses semakan wang tak dituntut secara dalam talian.

Langkah 2: Daftarkan diri anda sebagai pengguna baru dengan mengisi borang pendaftaran yang disediakan di portal tersebut.

Setelah itu, anda akan menerima emel yang mengandungi kata laluan sementara untuk log masuk ke dalam portal.

Langkah 3: Gunakan kata laluan sementara yang diberikan dalam emel untuk log masuk ke dalam portal.

Selepas log masuk, tukar kata laluan kepada yang baru untuk tujuan keselamatan.

Langkah 4: Kemaskini maklumat peribadi anda di dalam portal untuk memastikan maklumat anda adalah terkini dan tepat.

Langkah 5: Klik pada pautan yang bertuliskan “KLIK DI SINI UNTUK CARIAN WANG TAK DITUNTUT” untuk memulakan semakan wang tak dituntut.

Anda perlu memasukkan nombor pengenalan diri atau nombor pendaftaran syarikat untuk membuat semakan.

Setelah itu, anda boleh mencetak maklumat wang tak dituntut tersebut jika terdapat sebarang wang yang tidak dituntut atas nama anda.

Proses Tuntutan Wang Tidak Dituntut (WTD)

Jika anda menemui jumlah Wang Tidak Dituntut dalam semakan anda, anda berpeluang untuk membuat permohonan agar wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun bank anda yang terkini.

Permohonan tuntutan WTD adalah layak bagi individu atau pihak berikut:

  1. Empunya atau pemilik Wang Tidak Dituntut sendiri;
  2. Pentadbir harta pusaka (atau wasi) yang telah ditetapkan dalam Surat Kuasa Mentadbir Harta Pusaka;
  3. Pelikuidasi yang mewakili syarikat atau firma yang dalam proses penggulungan;
  4. Individu atau syarikat yang telah ditetapkan dalam Perintah Mahkamah; atau
  5. Jabatan Insolvensi Malaysia atau Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi syarikat yang telah dibubarkan atau individu yang telah diisytihar muflis.

Selepas membuat tuntutan yang berjaya, proses pemprosesan biasanya mengambil masa kira-kira satu bulan sebelum wang tersebut dimasukkan atau dikreditkan ke dalam akaun bank yang telah anda nyatakan dalam borang tuntutan.