Permohonan Rumah PPR B40 2024 | Cara Mendaftar

AsasKewangan.com – Permohonan Rumah PPR B40 2024 melibatkan program penempatan semula setinggan dan pemenuhan keperluan perumahan golongan miskin atau berpendapatan rendah.

Rumah PPR atau Program Perumahan Rakyat merupakan inisiatif yang disediakan oleh Jabatan Perumahan Negara di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Skim PPR memastikan pembinaan rumah mengikut perancangan dan spesifikasi yang sesuai dengan keperluan perumahan kos rendah, mengikut Kod Piawaian Perumahan Nasional Kerajaan untuk Pangsapuri Kos Rendah (CIS2).

Butiran lengkap mengenai permohonan dan cara memohon boleh didapati di sini.

Program Permohonan Rumah PPR B40 2024

program permohonan rumah ppr b40 2024
Program Permohonan Rumah PPR B40 2024

Rumah PPR adalah sebuah program perumahan yang terdiri daripada dua kategori utama, iaitu PPR Disewa dan PPR Dimiliki.

Program PPR Disewa diperkenalkan pada Februari 2002 dengan tujuan menyediakan rumah untuk disewakan kepada golongan sasaran, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan setinggan.

Kos sewa bagi rumah PPR Disewa adalah sebanyak RM124.00 sebulan.

Selain itu, terdapat juga Program PPR Dimiliki yang diperkenalkan untuk memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah sendiri.

Rumah-rumah PPR Dimiliki dijual dengan harga yang berpatutan, iaitu sebanyak RM35,000.00 seunit di Semenanjung Malaysia dan RM42,000 seunit di Sabah dan Sarawak.

Inisiatif ini membantu golongan yang memerlukan untuk memiliki kediaman sendiri dengan kos yang lebih terjangkau.

Ciri-Ciri Rumah PPR 2024

Semua rumah yang dibina di bawah program PPR Dimiliki dan PPR Disewa mengikuti spesifikasi perancangan dan rekabentuk perumahan kos rendah yang ditetapkan oleh Standard Perumahan Kebangsaan Bagi Perumahan Kos Rendah Rumah Pangsa (CIS3:2005).

Untuk kawasan bandar-bandar besar, rumah yang dibina adalah jenis bertingkat, dengan bilangan tingkat antara 5 hingga 18 tingkat.

Manakala untuk kawasan pinggir bandar, rumah yang dibina adalah jenis teres.

Setiap rumah mempunyai keluasan tidak kurang daripada 700 kaki persegi dan direka bentuk dengan 3 bilik tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur, dan 2 bilik air.

Selain itu, kemudahan asas juga disediakan dalam projek-projek PPR, termasuk dewan komuniti atau ruang orang ramai, surau atau ruang solat, gerai makan atau ruang niaga, tadika, kemudahan untuk orang kurang upaya (OKU), taman permainan, dan kawasan lapang.

Ini bertujuan untuk memenuhi keperluan asas penduduk serta meningkatkan kualiti hidup komuniti.

Bagi mereka yang ingin menyemak senarai penuh projek PPR di setiap negeri, boleh melawat pautan berikut: https://teduh.kpkt.gov.my/project.

Disini mereka boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai projek-projek PPR yang sedang dijalankan di seluruh negara.

Syarat Permohonan Rumah PPR B40 2024

Program Perumahan Rakyat mempunyai beberapa syarat asas yang perlu dipenuhi oleh calon pemohon. Antaranya adalah:

  1. Kewarganegaraan Malaysia: Program ini hanya terbuka kepada warganegara Malaysia yang sah.
  2. Usia 18 tahun ke atas: Calon pemohon perlu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh memohon.
  3. Pendapatan isi rumah: Pendapatan isi rumah calon pemohon tidak melebihi RM 3,000.00 sebulan. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa bantuan perumahan disalurkan kepada golongan yang memerlukan.
  4. Belum memiliki rumah: Pemohon yang telah memiliki rumah tidak layak untuk menyertai program ini. Ini adalah bagi memastikan bantuan perumahan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan untuk memiliki rumah.
  5. Mematuhi syarat tambahan kerajaan negeri: Selain daripada syarat-syarat asas tersebut, calon pemohon juga perlu mematuhi sebarang syarat tambahan yang mungkin ditetapkan oleh kerajaan negeri. Syarat tambahan ini mungkin berbeza-beza mengikut negeri dan keperluan setempat.

Dengan mematuhi syarat-syarat ini, calon pemohon berpeluang untuk mendapatkan bantuan perumahan daripada Program Perumahan Rakyat untuk membantu memenuhi keperluan perumahan mereka.

Cara Mendaftar Program Perumahan Rakyat 2024

cara mendaftar program perumahan rakyat 2024
Cara Mendaftar Program Perumahan Rakyat 2024

Proses permohonan dan pengisian dilakukan melalui saluran yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri, Lembaga Perumahan Negeri, atau Pihak Berkuasa Tempatan yang bertanggungjawab.

Pemohon boleh memperoleh maklumat dengan cara manual dengan menghubungi Bahagian Perancangan & Pembangunan Projek PPR di setiap negeri.

Maklumat hubungan untuk bahagian ini boleh diperoleh melalui laman web https://ehome.kpkt.gov.my/.

Bagi yang ingin membuat permohonan secara dalam talian, sistem pengurusan perumahan negara (SPRN) telah disediakan melalui portal TEDUH di https://teduh.kpkt.gov.my.

TEDUH merupakan satu platform yang menyediakan maklumat dan kemudahan carian berkaitan projek-projek dan program-program perumahan awam dan swasta di Malaysia.

SPRN, yang merupakan sebahagian daripada TEDUH, berfungsi sebagai pusat gerbang “one-stop centre” bagi individu yang ingin membuat permohonan untuk program perumahan di bawah Jabatan Perumahan Negara KPKT.

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat permohonan rumah PPR secara dalam talian melalui Portal TEDUH:

1. Daftar Portal TEDUH

Untuk memulakan proses permohonan rumah PPR secara dalam talian, langkah pertama adalah dengan melayari Portal TEDUH di https://teduh.kpkt.gov.my/.

Setelah itu, pemohon perlu mendaftar akaun dengan membuat pendaftaran dalam sistem sebelum log masuk ke dalam Sistem Pengurusan Perumahan Negara (SPRN).

Semasa pendaftaran akaun, pemohon perlu lengkapkan butiran diri yang diperlukan untuk proses pendaftaran.

Ini termasuk butiran peribadi seperti nama, alamat, nombor telefon, dan maklumat lain yang berkaitan.

Dengan mendaftar akaun dan mengemaskini butiran diri dengan lengkap, pemohon akan memudahkan proses permohonan mereka untuk mendapatkan rumah PPR melalui sistem dalam talian ini.

2. Aktifkan Akaun Portal TEDUH & Log Masuk

Selepas berjaya mendaftar akaun dalam sistem, langkah seterusnya adalah memeriksa e-mel yang diterima dari portal tersebut.

Dalam e-mel tersebut, akan terdapat pautan yang perlu diklik untuk pengaktifan akaun baru.

Setelah akaun diaktifkan, pemohon bolehlah klik pada butang ‘Log Masuk Pemohon‘ menggunakan nombor kad pengenalan dan kata laluan yang telah ditetapkan semasa proses pendaftaran sebelum ini.

Dengan log masuk ke dalam sistem, pemohon boleh meneruskan proses permohonan rumah PPR mereka secara dalam talian dengan mudah.

3. Pilih Skim PPR Disewa atau PPR Dimiliki

Sebelum membuat permohonan, adalah penting untuk membaca dan memahami syarat-syarat serta kelayakan yang diperlukan untuk setiap skim yang terdapat.

Pemohon perlu mengambil perhatian terhadap butiran yang dinyatakan bagi setiap skim sebelum membuat keputusan untuk memohon.

Maklumat mengenai senarai projek yang dibuka untuk permohonan boleh dilihat pada bahagian kanan dalam pilihan skim.

Ini membolehkan pemohon mengenal pasti dengan mudah projek-projek yang sedang dibuka untuk permohonan pada masa itu.

Selepas mengenal pasti projek yang bersesuaian, pemohon perlu klik butang ‘Pilih Skim‘ untuk memilih sama ada ingin memohon untuk Program PPR Disewa atau PPR Dimiliki.

Selain itu, pemohon juga berpeluang untuk memohon Program Rumah Transit secara dalam talian melalui Portal TEDUH.

Program Rumah Transit bertujuan untuk menyediakan kemudahan perumahan sementara kepada pasangan muda yang baru berkahwin dan berumur antara 18 hingga 30 tahun.

Program ini difokuskan terutamanya di bandar-bandar besar bagi membantu meringankan beban pasangan muda berpendapatan rendah atau yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan.

Rumah-rumah ini disewakan pada kadar RM250.00 sebulan untuk tempoh awal sewaan selama dua (2) tahun.

Penyewa akan diberi notis enam (6) bulan sebelum tamat tempoh kontrak sewa bagi membolehkan proses pengosongan rumah dijalankan dengan lancar.

Dengan adanya program ini, diharap dapat membantu golongan yang memerlukan untuk mendapatkan akses kepada perumahan yang berkualiti pada kadar sewa yang berpatutan.

4. Masukkan Maklumat Pemohon Rumah PPR B40 2024

Selepas mendaftar dan log masuk ke dalam sistem, pemohon perlu mengisi maklumat yang diperlukan dalam borang permohonan.

Ini termasuk Maklumat Pemohon, Maklumat Pendapatan, Maklumat Pasangan, dan Maklumat Tanggungan.

Maklumat Pemohon merangkumi butiran peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, dan maklumat lain yang diperlukan.

Pemohon juga perlu memberikan butiran berkaitan pendapatan bulanan dan sumber pendapatan utama.

Bagi Maklumat Pasangan, pemohon perlu memberikan butiran pasangan mereka, termasuk nama, nombor kad pengenalan, dan butiran lain yang berkaitan.

Selain itu, Maklumat Tanggungan juga perlu dilengkapkan, di mana pemohon perlu menyatakan jumlah tanggungan yang ada, seperti anak-anak atau tanggungan keluarga lain.

Setelah semua maklumat telah lengkap diisi, pemohon perlu klik butang ‘Simpan‘ untuk menyimpan maklumat yang telah dimasukkan.

Ini penting untuk memastikan bahawa semua butiran yang diperlukan telah disampaikan dengan betul dan lengkap sebelum permohonan dihantar untuk diproses.

5. Pilih Projek yang Diingini

Untuk memohon projek perumahan, langkah pertama adalah dengan menekan pautan ‘Projek’ yang terdapat pada laman utama.

Setelah itu, pemohon boleh memilih projek yang berkenaan dengan keinginan mereka.

Ini boleh dilakukan dengan mengklik ikon projek yang dipaparkan atau menggunakan fungsi carian untuk mencari projek berdasarkan nama dan negeri.

Setelah memilih projek yang diinginkan, pemohon perlu menekan butang “Mohon Unit Ini” untuk memulakan proses permohonan untuk unit perumahan di dalam projek tersebut.

Kemudian, pemohon akan diminta untuk mengesahkan permohonan mereka dengan menekan butang “Ya” jika mereka ingin meneruskan proses atau “Tidak” jika mereka ingin membatalkan proses pengesahan.

Langkah-langkah ini adalah penting bagi pemohon untuk mengikuti dengan teliti untuk memastikan permohonan mereka diproses dengan betul dan tepat pada masanya.

6. Upload Dokumen Sokongan

Selepas memilih projek dan memohon unit perumahan, langkah seterusnya adalah muat naik dokumen sokongan yang diperlukan mengikut keperluan.

Dokumen sokongan ini boleh termasuk salinan kad pengenalan, surat pengesahan pendapatan, surat nikah, atau sebarang dokumen lain yang diminta oleh pihak berkuasa perumahan.

Penting untuk memastikan bahawa dokumen yang dimuat naik berada dalam format PDF dan saiznya tidak melebihi 3MB untuk memastikan kelancaran proses muat naik.

Ini akan membolehkan pihak berkuasa perumahan memproses permohonan dengan lebih cepat dan efisyen.

Dengan memuat naik dokumen sokongan yang lengkap dan sah, pemohon dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan persetujuan bagi permohonan perumahan mereka.

Oleh itu, penting untuk mematuhi arahan dan keperluan yang dinyatakan semasa proses muat naik dokumen.

7. Pengesahan & Hantar Permohonan

Setelah semua maklumat permohonan telah disemak dan disahkan, langkah seterusnya adalah untuk menandakan pengesahan maklumat permohonan.

Ini dilakukan dengan mengklik butang “Sah & Hantar Permohonan” yang terdapat di laman permohonan.

Dengan menghantar permohonan, pemohon mengesahkan bahawa semua maklumat yang diberikan adalah tepat dan sah.

Proses penghantaran ini penting kerana akan mengirimkan permohonan secara langsung kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab untuk menilai dan memprosesnya.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan atau kekeliruan mengenai proses permohonan, pemohon boleh merujuk kepada manual penuh yang disediakan oleh SPRN.

Manual ini mengandungi panduan langkah-demi-langkah yang membantu pemohon memahami dan menavigasi proses permohonan secara lebih terperinci.

Jadi, adalah disarankan untuk merujuk manual tersebut bagi memastikan proses permohonan berjalan lancar.

Maklumat Lanjut Menganai Permohonan Rumah PPR B40 2024

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan beroperasi di alamat berikut:

Aras 30-38, No. 51 Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya.

HariWaktu
Isnin9:00 pagi – 1:00 petang, 2:00 petang – 4:30 petang
Selasa9:00 pagi – 1:00 petang, 2:00 petang – 4:30 petang
Rabu9:00 pagi – 1:00 petang, 2:00 petang – 4:30 petang
Khamis9:00 pagi – 1:00 petang, 2:00 petang – 4:30 petang
Jumaat9:00 pagi – 12:00 tengah hari, 2:45 petang – 4:30 petang

Untuk pertanyaan mengenai Skim PPR, anda boleh menghubungi nombor berikut:

Skim PPR:

03-88914052 (Selangor, Melaka, Johor, Ng. Sembilan);

03-88914278 (Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak);

dan 03-88914028 (Perak, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Terengganu)

Untuk pertanyaan berkaitan Bahagian Pemantauan Swasta, anda boleh menghubungi:

  • Bahagian Pemantauan Swasta: Tel: 03-8891 4200

Untuk sebarang masalah teknikal atau pertanyaan berkaitan sistem, anda boleh menghubungi:

  • Teknikal / Masalah Sistem: Tel: 03-8891 4475
  • Emel: teduh@kpkt.gov.my

Jika anda memerlukan bantuan lebih lanjut, sila layari meja bantuan di: https://teduh.kpkt.gov.my/helpdesk.