PADU 2024 B40 & M40 | Cara Daftar, Kemaskini & Login

AsasKewangan.com – PADU 2024 telah menjadi tonggak penting dalam landskap digital Malaysia sejak diumumkan oleh kerajaan pada 2 Januari 2024.

Sistem Pangkalan Data Utama ini, yang dikenali sebagai PADU, merupakan langkah progresif yang menggalakkan negara ke arah digitalisasi yang lebih selamat dan komprehensif.

Dengan PADU, Malaysia berada di landasan yang lebih kukuh untuk menghasilkan analitik yang tepat dan relevan bagi keperluan pengurusan dan pembangunan negara.

Pengenalan PADU pada awal tahun ini menggalakkan semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar dan mengemas kini maklumat mereka.

Langkah ini tidak hanya menggambarkan komitmen kerajaan terhadap penggunaan teknologi untuk kebaikan bersama.

Tetapi juga memastikan bahawa setiap individu yang layak mendapat manfaat daripada subsidi bersasar, bantuan, dan perlindungan sosial tidak tercicir daripada sistem ini.

Selain itu, PADU juga menyediakan platform untuk integrasi yang lebih baik antara agensi kerajaan, memastikan bahawa data yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan awam dapat diakses dengan lebih cepat dan efisien.

Ini bukan sahaja membantu meningkatkan keseluruhan kecekapan pengurusan negara, tetapi juga memastikan penggunaan sumber yang lebih bijak.

Dengan pengenalan PADU 2024, Malaysia berada di landasan yang lebih kukuh dalam menghadapi cabaran dan peluang dalam era digital yang semakin berkembang.

Ini merupakan langkah penting menuju kepada masyarakat dan ekonomi digital yang lebih inklusif dan berdaya saing.

Apa Itu Sistem Pangkalan Data Utama Malaysia?

apa itu sistem pangkalan data utama malaysia
Apa Itu Sistem Pangkalan Data Utama Malaysia?

Pangkalan Data Utama (PADU 2024) adalah sebuah sistem yang mengandungi profil individu dan isi rumah termasuk warganegara dan pemastautin tetap di Malaysia.

Data untuk profil ini diperolehi melalui pengintegrasian data pentadbiran dari pelbagai sumber, memastikan kekomprehensifan dan kebolehpercayaan maklumat yang disimpan.

Mulai dari 2 Januari 2024, individu berhak untuk mengemas kini maklumat mereka pada bila-bila masa jika terdapat sebarang perubahan seperti alamat semasa, maklumat pekerjaan, atau pendapatan.

Untuk maklumat terkini dan pengumuman mengenai PADU, sila rujuk Portal PADU yang disediakan. PADU berbeza dengan program ID Digital Nasional (IDN).

Sementara PADU adalah sebuah pangkalan data yang menyimpan maklumat individu, IDN merupakan sebuah sistem pengenalan diri secara digital yang memudahkan individu dalam melaksanakan urusan dalam talian.

Pada masa ini, sistem ini menggunakan pengesahan identiti individu melalui e-KYC sahaja.

Walau bagaimanapun, perancangan untuk mengintegrasikan IDN dengan Sistem Pangkalan Data Utama sedang dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada masa akan datang.

Ini memastikan keseluruhan kesepadanan dan kecekapan dalam penggunaan teknologi bagi keperluan pentadbiran negara.

Objektif & Matlamat PADU 2024

objektif dan matlamat padu 2024
Objektif & Matlamat PADU 2024

Pengenalan Sistem Pangkalan Data Utama (PADU) bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat penting.

Matlamat pertama adalah menyediakan sebuah pangkalan data utama negara yang selamat, komprehensif, dan beroperasi secara hampir secara real-time untuk menyokong digitalisasi dan penghasilan analitik berkala.

Ini akan memastikan bahawa maklumat yang disediakan adalah tepat pada masanya dan membolehkan pembuatan keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang terkini.

Selain itu, PADU juga bertujuan untuk menggalakkan penggubalan dasar dan proses membuat keputusan yang berpacukan data.

Dengan menggunakan data yang terkumpul dalam PADU, kerajaan dapat membuat keputusan yang lebih berkesan dan berasaskan bukti untuk menyelaraskan kedudukan fiskal negara.

Matlamat terakhir pengenalan PADU adalah untuk membolehkan pelaksanaan dasar secara bersasar yang dapat mengimbangi kedudukan fiskal negara.

Ini memastikan sumber-sumber yang terhad digunakan dengan lebih cermat dan efisien serta memperkasa sistem sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rakyat serta merapatkan jurang sosioekonomi dengan mengimbangi keperluan rakyat.

Kenapa Perlu Daftar PADU 2024?

kenapa perlu daftar padu 2024
Kenapa Perlu Daftar PADU 2024?

Dengan mendaftar dan mengemaskini maklumat melalui portal PADU, individu dapat memastikan bahawa mereka tidak terlepas daripada menerima bantuan atau perlindungan sosial yang sepatutnya mereka terima sekiranya layak.

Dalam tempoh tiga (3) bulan pengemaskinian maklumat dalam Fasa 1, ini membolehkan Kerajaan untuk memproses data yang diperlukan bagi menentukan kelayakan individu berdasarkan jenis bantuan yang disediakan oleh Kerajaan.

Ini adalah langkah proaktif yang memastikan bahawa semua individu yang memenuhi syarat menerima bantuan tersebut dengan lebih cepat dan efisien.

PADU akan menjadi asas yang penting dalam penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berdasarkan data yang lengkap dan terkini.

Selain itu, sistem ini juga akan mempercepat proses pemberian bantuan subsidi kepada golongan yang memerlukan serta membawa negara ke arah pembaharuan kebajikan sosial yang lebih efektif dan menyeluruh.

Dengan PADU, Kerajaan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan berkesan untuk memastikan kesejahteraan rakyat terjamin dan memperkasa sistem sokongan sosial negara.

Siapa Perlu Daftar Sistem Pangkalan Data Utama 2024?

Semua warganegara dan pemastautin tetap yang berumur 18 tahun ke atas dan menetap di Malaysia dijemput untuk mendaftar dalam Sistem Pangkalan Data Utama (PADU).

Pendaftaran dalam PADU adalah penting untuk memastikan individu tidak terlepas daripada manfaat yang disediakan melalui pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh Kerajaan.

Dengan mendaftar dalam PADU, individu dapat memastikan bahawa maklumat mereka terkini dan tepat pada setiap masa.

Ini akan memudahkan proses penentuan kelayakan untuk menerima bantuan dan subsidi yang disediakan.

Dalam konteks PADU, istilah-istilah seperti Individu Rujukan (IR), Anggota Individu Rujukan (AIR), dan Ketua Individu Rujukan (KIR) adalah penting untuk difahami.

IR merujuk kepada individu atau sekumpulan yang berkongsi tempat kediaman dan membuat perbelanjaan bersama untuk keperluan hidup.

AIR adalah individu yang menjadi ahli dalam IR tersebut, manakala KIR adalah seorang AIR yang dianggap sebagai ketua oleh ahli-ahli IR yang lain.

KIR juga diwajibkan menjadi penerima pendapatan dan berumur 18 tahun ke atas.

Pemahaman akan istilah-istilah ini adalah penting dalam memastikan pelaksanaan PADU berjalan lancar dan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat.

Langkah Daftar Online, Kemaskini, Login PADU 2024

langkah daftar online kemaskini login padu 2024
Langkah Daftar Online, Kemaskini, Login PADU 2024

Sesi perasmian Sistem Pangkalan Data Utama (PADU) telah diadakan secara rasmi pada tengah hari 2 Januari 2024, yang disempurnakan oleh YAB Perdana Menteri.

Untuk memudahkan akses, pautan ke portal PADU boleh diakses melalui laman web www.padu.gov.my.

Bagi individu yang ingin mendaftar, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

 • Pertama, layari portal https://padu.gov.my/ dan tekan butang “Daftar“.
 • Isi borang pendaftaran dengan maklumat yang diperlukan seperti nombor telefon dan alamat e-mel yang sah.
 • Selepas itu, anda perlu mengesahkan akaun anda dengan memasukkan One-Time Password (OTP) yang dihantar ke nombor telefon atau alamat e-mel yang didaftarkan.
 • Terakhir, tetapkan kata laluan untuk proses log masuk ke akaun anda.

Selain daripada pendaftaran dalam talian, individu juga boleh mendaftar dan memperbaharui maklumat mereka secara manual di Pejabat Daerah dan Pejabat Operasi.

Apabila membuat pendaftaran secara manual, pastikan untuk membawa dokumen-dokumen berikut:

 • Kad pengenalan asli dan salinan.
 • Maklumat berkaitan pekerjaan dan pendapatan.
 • Maklumat tentang komitmen ahli keluarga.
 • Sijil pendidikan yang berkaitan.
 • Maklumat bank yang diperlukan.

Dengan adanya pelbagai kaedah pendaftaran yang disediakan, diharapkan agar lebih ramai individu dapat mendaftar dalam PADU untuk memastikan mereka tidak terlepas daripada manfaat dan bantuan yang disediakan oleh Kerajaan.

Langkah Daftar Manual di Kaunter PADU

langkah daftar manual di kaunter padu
Langkah Daftar Manual di Kaunter PADU

Kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk menangani perbezaan capaian internet di kawasan bandar dan luar bandar dengan memperkenalkan pelbagai mod pendaftaran.

Dan pengemaskinian maklumat dalam Sistem Pangkalan Data Utama (PADU) bagi setiap warganegara Malaysia.

Untuk memastikan aksesibiliti kepada semua individu, kerajaan menyediakan pilihan untuk mendaftar secara manual.

Apabila menggunakan kaedah ini, pastikan untuk membawa bersama dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kad pengenalan asli dan salinannya.

Selain itu, dokumen-dokumen seperti maklumat bank, maklumat pendidikan tertinggi, maklumat pekerjaan, pendapatan, dan juga maklumat mengenai komitmen perlu disediakan.

Langkah ini bertujuan untuk memudahkan individu yang mungkin menghadapi kesukaran dalam akses internet untuk tetap mendapatkan manfaat daripada PADU.

Dengan pelbagai mod pendaftaran yang disediakan, diharapkan lebih ramai warganegara dapat mendaftar dalam PADU tanpa mengira lokasi geografi atau capaian internet.

Ini memastikan bahawa tiada siapa yang tercicir daripada manfaat yang disediakan oleh Kerajaan.

Maklumat Lanjut PADU 2024

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Sistem Pangkalan Data Utama (PADU), anda boleh melawat pautan portal PADU di saluran rasmi seperti yang tertera di bawah:

 • Laman web : https://padu.gov.my/
 • Tiktok : PaduOfficial
 • Facebook : PADU Official (paduofficial)

Selain itu, aduan secara online juga boleh dibuat melalui talian hotline yang disediakan seperti berikut:

 • MyGCC : 1-800-88-7720 (Waktu operasi: 8.00 pagi hingga 6.00 petang).
 • Jabatan Perangkaan Malaysia : 1-800-88-7721 (Waktu operasi: 7.30 pagi hingga 10.00 malam) *mulai 5 Januari 2024

Untuk aduan secara online yang boleh dibuat pada bila-bila masa, anda boleh mengakses platform SiSPAA melalui pautan berikut: https://padu.spab.gov.my.

Dengan pelbagai saluran yang disediakan, diharapkan pengguna dapat mengakses maklumat serta membuat aduan dengan lebih mudah dan efisien, memastikan kecekapan dan keselesaan dalam berurusan dengan PADU.