Mystep Program Terkini | Cara Mohon, Bayaran, & Kelayakan

Malaysia Short-Term Employment Programme atau MySTEP akan terus dilanjutkan untuk tahun 2023 dengan menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan kontrak di sektor awam dan syarikat yang berkaitan dengan kerajaan (GLC).

Tempoh perkhidmatan MySTEP di sektor awam juga akan diperpanjang sehingga 31 Disember 2023.

Di bawah ini, kami kongsikan maklumat terkini serta info lanjut mengenai Program MySTEP yang akan berlanjut untuk tahun 2023.

Apa Itu Malaysia Short-Term Employment Programme (MySTEP)?

apa itu malaysia short term employment programme mystep

Program Pekerjaan Sementara Malaysia (MySTEP) merupakan satu inisiatif pihak Kerajaan yang menyediakan peluang pekerjaan jangka pendek (kontrak).

Peluang pekerjaan MyStep di pelbagai Kementerian, Agensi Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC), dan Rakan Strategik.

Inisiatif MySTEP ini dikhaskan bagi warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dan datang dari pelbagai latar belakang akademik.

Tujuannya adalah untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan dan memberikan pengalaman kerja kepada rakyat Malaysia, serta meningkatkan kebolehpasaran mereka di dalam negara.

Secara keseluruhannya, MySTEP telah mencatatkan kejayaan pada tahun 2021 dengan penyertaan sebanyak 64,921 peserta, melebihi jumlah sasaran awal sebanyak 50,000 penempatan pekerjaan.

Untuk tahun 2022, MySTEP telah menetapkan sasaran sebanyak 80,000 peluang penempatan pekerjaan.

Melihat kepada pencapaian cemerlang program ini pada tahun-tahun sebelumnya, inisiatif MySTEP terus diteruskan seperti yang diumumkan dalam RUU Perbelanjaan Sementara 2023.

Pada tahun 2023, MySTEP dilanjutkan dengan menawarkan 50,000 peluang penempatan pekerjaan yang merangkumi 15,000 penempatan di sektor awam dan 35,000 penempatan di GLC/GLIC dan Rakan Strategik.

Kerajaan berharap dengan kesinambungan inisiatif ini, ia akan terus memberi manfaat kepada rakyat Malaysia khususnya dalam bidang penempatan pekerjaan.

Seterusnya mencapai hasrat Kerajaan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan mengurangkan kadar pengangguran di negara.

Tempoh Kontrak MyStep

Tempoh Perjanjian Perkhidmatan MySTEP adalah seperti berikut:

  • Tempoh minimum satu (1) bulan dan maksimum dua belas (12) bulan; dan
  • Tempoh perjanjian tidak akan melepasi 31 Disember 2023.

Penempatan Perkhidmatan MyStep

Program penempatan dalam MySTEP dijalankan melalui dua saluran berikut:

  • Penempatan dalam Sektor Awam
  • Penempatan dalam GLC dan rakan strategik

Penempatan perkhidmatan anggota MySTEP dinilai berdasarkan hasil prestasi tanpa bergantung pada waktu, tempat, atau jadual tugas seperti yang dikenakan kepada pegawai awam.

Anggota MySTEP yang ditempatkan dalam Sektor Awam tidak tertakluk kepada Peraturan-Peraturan Awam 2012, Perintah-Perintah Am, atau peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai awam.

Untuk GLC, penempatan diatur mengikut struktur program penempatan GLC masing-masing.

Sebagai langkah inklusif, satu (1) peratus kuota khas diberikan kepada golongan OKU dalam Sektor Awam, GLC, dan rakan strategik.

Kadar Upah / Bayaran MyStep Program

Berikut adalah tabel yang mengandungi maklumat tentang kadar upah untuk program MySTEP:

Jenis/Kompleksiti Tugas Berdasarkan Kesetaraan AkademikKadar Sektor Awam (RM)GLC, GLIC dan Rakan Strategik (RM)Kadar Minimum yang Disarankan (RM)
Ijazah Sarjana Muda setaraf dan ke atas2,1002,1002,100
Setaraf Diploma/Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia1,9001,9001,900
Setaraf Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)1,7001,7001,700
Tiada Sijil Pelajaran Malaysia1,5001,5001,500

Kriteria upah sebenar yang diberikan bergantung kepada jenis dan kompleksiti tugas yang dibuat berdasarkan tahap kelayakan akademik.

Hal ini dijalankan mengikut prinsip kadar upah yang sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan.

Bayaran upah yang diberikan hendaklah mencakupi sumbangan kepada PERKESO dan KWSP.

*Nota: Kadar yang dicadangkan bervariasi dan tertakluk kepada program penempatan di GLC, GLIC, dan Rakan Strategik yang berbeza-beda.

Kemudahan MyStep

Manfaat yang diberikan kepada peserta MySTEP adalah seperti berikut:

Jenis KemudahanSektor AwamGLC / Rakan Strategik
Cuti Rehat12 hari setahunTertakluk kepada struktur program penempatan GLC yang berbeza-beda
Cuti Sakit14 hari setahunTertakluk kepada struktur program penempatan GLC yang berbeza-beda
Perlindungan SosialCaruman KWSP dan PERKESOCaruman KWSP dan PERKESO jika berkenaan

Kemudahan yang diberikan kepada peserta MySTEP melibatkan cuti rehat, cuti sakit, dan perlindungan sosial seperti yang tertera dalam jadual di atas.

Bagi sektor awam, peserta MySTEP mendapat cuti rehat selama 12 hari setahun dan cuti sakit selama 14 hari setahun.

Sementara itu, untuk peserta yang ditempatkan di GLC atau rakan strategik, kemudahan ini tertakluk kepada struktur program penempatan GLC yang berbeza-beda.

Selain itu, semua peserta juga akan diberikan perlindungan sosial melalui caruman kepada KWSP dan PERKESO, dan ini berlaku mengikut keadaan yang berkenaan.

Kelayakan MyStep Program

kelayakan mystep program

Syarat kelayakan yang perlu dipenuhi bagi memohon jawatan kosong atau menjadi peserta MySTEP adalah seperti di bawah:

PersyaratanSektor AwamGLC, GLIC, Rakan Strategik
WarganegaraMalaysiaMalaysia
Umur18 tahun ke atas.18 tahun ke atas.
KelayakanLepasan Sekolah / SPM / Diploma / Ijazah Sarjana Muda dan Ke atas.Lepasan SPM / Diploma / Ijazah Sarjana Muda dan Ke atas.
Golongan OKUTertakluk kepada Kementerian masing-masing.Tertakluk kepada GLC, GLIC, dan Rakan Strategik masing-masing.

Cara Mohon Malaysia Short-Term Employment Programme

cara mohon malaysia short term employment programme

Lama pengkhidmatan Personel MySTEP mesti melebihi sebulan dan tidak boleh berlarutan hingga selepas 31 Disember 2023.

Dokumen yang perlu disediakan ialah:

  • Curriculum Vitae (CV) atau Resume dengan saiz fail tidak lebih daripada 5MB.
  • Sijil Vaksinasi COVID-19 dalam bentuk digital.

Permohonan MySTEP boleh dijalankan melalui Portal Rasmi MySTEP (https://mystep.mof.gov.my/form).

Anda juga mempunyai pilihan untuk membuat permohonan secara langsung kepada kementerian atau GLC yang terlibat, seperti berikut:

  • Khazanah​ (https://www.khazanah.com.my/contact-us/kgtp-application-form/).
  • Permodalan Nasional Berhad (PNB)​ (https://careers.pnb.com.my/careers/hravenue_publiclogin_eng.jsp).
  • Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)​ (https://www.petronas.com/careers/career-opportunities).
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja / Employees Provident Fund (https://www.kwsp.gov.my/about-epf/related-links/careers).

Pengiklanan peluang jawatan kosong personel MySTEP juga akan dilakukan secara berkala oleh agensi yang mempunyai kekosongan.

Berikut adalah garis Panduan Perolehan Perkhidmatan Personel MySTEP Di Bawah Inisiatif Malaysia Short-Term Employment Programme.

Tujuan Garis Panduan ini adalah untuk menerangkan pengurusan perolehan perkhidmatan individu dalam rangka Program Pekerjaan Sementara Malaysia (MySTEP) di bawah Inisiatif Malaysia Short-Term Employment Programme.