17 Pengeluaran KWSP 2024 Terkini | Cara Mohon Akaun 1 & 2

Asaskewangan.com – Pengeluaran KWSP 2024 adalah topik yang hangat diperbincangkan, terutama dengan pelbagai kemudahan yang disediakan oleh Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

Mungkin ramai yang ingat pengeluaran KWSP 2024 hanya boleh dibuat untuk beli rumah atau setelah mencecah usia 60 tahun.

Namun, sebenarnya, KWSP membenarkan pengeluaran penuh atau sebahagian dari simpanan untuk memenuhi keperluan tertentu berhubung kait dengan persaraan selari dengan polisi KWSP sedia ada.

Terdapat 17 jenis pengeluaran sebahagian yang boleh dibuat sebelum pengeluaran penuh pada 55 tahun bagi memudahkan ahli KWSP membuat persediaan bagi menghadapi persaraan yang lebih selesa.

Berikut adalah jenis pengeluaran Akaun 1 dan Akaun 2 yang dibenarkan.

17 Jenis Pengeluaran KWSP 2024 Terkini

pengeluaran kwsp 2024 terkini
17 Jenis Pengeluaran KWSP 2024 Terkini

Bagi memastikan ahli KWSP dapat menyediakan diri dengan lebih baik untuk persaraan.

KWSP telah mengizinkan pengeluaran penuh atau pengeluaran sebahagian dari simpanan bagi memenuhi keperluan tertentu yang berkaitan dengan persaraan, mengikut dasar KWSP yang sedia ada.

Terdapat dua kategori pengeluaran yang dibenarkan:

pengeluaran kwsp sebahagian 2024
Pengeluaran KWSP 2024 Sebahagian

Pertama, pengeluaran sebahagian yang boleh dilakukan apabila mencapai usia 50 tahun, antaranya termasuk untuk tujuan:

 • pendidikan,
 • pembelian atau pembinaan rumah,
 • penyelesaian baki pinjaman perumahan,
 • ansuran bulanan pinjaman perumahan,
 • perumahan fleksibel,
 • perumahan PR1MA,
 • haji,
 • serta kesihatan dengan simpanan melebihi RM1 juta.
pengeluaran kwsp sebahagian 2024 terkini
Pengeluaran KWSP 2024 Sebahagian

Kedua, pengeluaran penuh yang boleh dilakukan apabila mencapai usia 55 tahun atau 60 tahun, atau bagi pekerja yang bersara atau memilih untuk bersara, kehilangan upaya, meninggalkan negara, atau kematian.

pengeluaran kwsp penuh 2024
Pengeluaran KWSP 2024 Penuh

Dengan pelbagai pilihan ini, ahli KWSP dapat merancang persaraan mereka dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih selesa.

1. Pengeluaran KWSP 2024 Umur 50 Tahun

Apabila anda mencapai umur 50 tahun, anda berpeluang untuk membuat pengeluaran sebahagian atau mengeluarkan keseluruhan simpanan dari Akaun 2 KWSP sebagai persediaan untuk persaraan anda.

Ini adalah peluang yang diberikan kepada anda dengan syarat-syarat tertentu yang perlu dipatuhi:

 • Umur di antara 50 hingga sebelum mencapai umur 55 tahun.
 • Memiliki simpanan dalam Akaun 2.
 • Anda dibenarkan untuk membuat pengeluaran sebahagian sekali sahaja atau mengeluarkan keseluruhan simpanan dari Akaun 2.

Ini merupakan langkah yang memberi kelebihan kepada anda untuk merancang kewangan persaraan anda dengan lebih baik.

Dengan memanfaatkan peluang ini, anda dapat menggunakan simpanan dari Akaun 2 untuk membantu menjamin keperluan kewangan anda selepas bersara.

Oleh itu, pastikan anda memahami syarat-syarat yang dikenakan sebelum membuat keputusan pengeluaran dari Akaun 2 KWSP anda.

2. Pengeluaran KWSP Pendidikan

pengeluaran kwsp 2024 pendidikan

Ahli KWSP mempunyai pilihan untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 bagi membantu menyokong pendidikan sendiri, pasangan (suami/isteri), anak-anak, dan/atau ibu bapa di institusi pendidikan dalam dan luar negara yang telah diluluskan.

Di bawah kategori Pengeluaran Pendidikan, ahli KWSP dibenarkan untuk menggunakan simpanan dari Akaun 2 bagi membiayai yuran pengajian sekiranya mereka sedang mengikutui:

 • pengajian peringkat Sijil Tahap 3,
 • Diploma,
 • Diploma Lanjutan,
 • Ijazah Sarjana Muda,
 • Sarjana,
 • Doktor Falsafah,
 • atau kelayakan yang setaraf dengannya di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Walau bagaimanapun, terdapat syarat dan prosedur yang perlu dipatuhi oleh ahli KWSP mengikut ketetapan yang ditetapkan.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP dapat merancang pendidikan mereka atau pendidikan keluarga dengan lebih baik.

Sambil memanfaatkan simpanan yang telah mereka tabung dalam Akaun 2 untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka atau orang tersayang.

Oleh itu, ini merupakan satu lagi kelebihan yang diberikan oleh KWSP kepada ahli dalam usaha menyediakan diri bagi keperluan pendidikan.

3. Pengeluaran Untuk Beli Rumah

Ahli KWSP perlu dimaklumkan bahawa mereka berhak memohon Pengeluaran Membina Rumah jika mereka sebelum ini belum pernah membuat pengeluaran untuk membeli atau membina rumah.

Dan mereka ingin membina sebuah rumah kediaman atau rumah kampung.

Permohonan untuk pengeluaran ini akan dipertimbangkan dengan syarat bahawa pembinaan rumah dilakukan di atas tanah yang dimiliki sendiri atau milik suami/isteri.

Di mana surat hakmilik tanah (geran tanah) yang dikemukakan perlu menunjukkan nama ahli atau pasangan sebagai pemilik tanah.

Selain itu, pemohon juga perlu mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan untuk pengeluaran Membina Rumah.

Penting untuk diberitahu bahawa geran kongsi juga diterima untuk tujuan pengeluaran Membina Rumah.

Bagaimanapun, geran bagi lot tanah tersebut perlu diserahkan untuk memastikan bahawa pemilik berdaftar dan bahagian tanah yang dimiliki untuk tujuan pembinaan rumah dapat dikenal pasti dengan jelas.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dapat menggunakan simpanan mereka untuk membangunkan rumah kediaman atau rumah kampung yang diimpikan.

Ini memberikan mereka peluang untuk meningkatkan kualiti kehidupan mereka dan keluarga.

4. Pengeluaran Untuk Bina Rumah

Pengeluaran KWSP 2024 untuk tujuan membina rumah merupakan satu kemudahan yang disediakan kepada ahli KWSP untuk membantu mereka memiliki rumah impian.

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli yang ingin menggunakan kemudahan ini:

 • Umur ahli atau pasangan ahli perlu di bawah 55 tahun pada masa permohonan.
 • Memiliki sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2 KWSP.
 • Ahli atau pasangan ahli perlu membeli tanah dan membina sebuah rumah di atas tanah tersebut.
 • Pinjaman dari pemberi pinjaman yang dibenarkan atau pembiayaan sendiri perlu diluluskan.
 • Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan sebelum ini, atau jika pernah membuat pengeluaran untuk membeli rumah, rumah tersebut telah dijual atau pemilikan telah dilupuskan.
 • Surat Perjanjian Membina Rumah tidak boleh melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, ahli KWSP dapat menggunakan simpanan mereka untuk membina rumah yang diidamkan tanpa perlu menunggu sehingga mencapai usia persaraan.

Ini memberikan peluang kepada mereka untuk memiliki kediaman sendiri dengan lebih cepat dan membantu meningkatkan taraf kehidupan keluarga.

5. Mengurangkan Atau Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Ahli KWSP diberi peluang untuk membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan, atau memberi bantuan pembiayaan kepada pasangan.

Ini adalah satu kemudahan yang disediakan untuk membantu ahli KWSP dalam pengurusan kewangan mereka.

Terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli yang ingin menggunakan kemudahan ini:

 • Umur ahli perlu di bawah 55 tahun pada masa permohonan.
 • Memiliki sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2 KWSP.
 • Ahli telah membeli atau membina rumah kediaman.
 • Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut.
 • Rumah kediaman telah dicaj sebagai cagaran.
 • Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan.
 • Permohonan perlu dibuat setahun sekali dari tarikh permohonan yang sebelumnya.
 • Pinjaman yang diluluskan oleh institusi yang dibenarkan perlu diperolehi.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, ahli KWSP dapat menggunakan simpanan dari Akaun 2 untuk mengurangkan beban kewangan mereka dengan menyelesaikan baki pinjaman perumahan atau memberikan bantuan pembiayaan kepada pasangan.

Ini membantu meningkatkan keselesaan kewangan ahli serta memperbaiki keadaan kewangan keluarga secara keseluruhan.

6. Pengeluaran Untuk Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

pengeluaran untuk ansuran bulanan pinjaman perumahan

Dalam usaha untuk meringankan beban pemilik rumah, KWSP telah memperkenalkan Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan.

Kemudahan ini memberi peluang kepada pemilik rumah untuk mengurangkan beban kewangan mereka dengan menggunakan simpanan dari Akaun 2 KWSP.

Ahli KWSP boleh membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk membantu membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan sekurang-kurangnya selama enam bulan atau sehingga masalah kewangan mereka selesai.

Ini membolehkan pemilik rumah untuk menangani keperluan kewangan mereka sementara memastikan pembayaran ansuran pinjaman perumahan dapat diteruskan tanpa kelewatan.

Bagi memenuhi syarat-syarat pengeluaran ini, ahli perlu mematuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan:

 • Umur ahli perlu di bawah 55 tahun.
 • Mempunyai sekurang-kurangnya RM600 dalam Akaun 2 KWSP.
 • Telah membeli atau membina sebuah rumah kediaman.
 • Masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP.
 • Ansuran bulanan pinjaman perumahan telah bermula.

Dengan adanya kemudahan ini, pemilik rumah dapat mengurangkan beban kewangan mereka sementara terus menjaga pembayaran ansuran bulanan pinjaman perumahan.

Ini memberi mereka kelegaan kewangan dan membolehkan mereka untuk terus menikmati kediaman mereka tanpa terlalu terbebani secara kewangan.

7. Pengeluaran Untuk Perumahan Fleksibel

Simpanan KWSP tidak hanya memberi manfaat untuk persaraan masa depan, tetapi juga dapat digunakan untuk menguatkan kelayakan anda dalam mendapatkan pinjaman perumahan dari institusi kewangan.

Ini membuka peluang untuk memiliki rumah impian anda dengan lebih mudah dan fleksibel.

Perumahan Fleksibel adalah satu kemudahan yang disediakan oleh KWSP di mana sebahagian daripada simpanan di dalam Akaun 2 akan disalurkan ke Akaun Pinjaman Perumahan Fleksibel.

Ini membolehkan ahli untuk menggunakan caruman bulanan KWSP sebagai sebahagian daripada pendapatan semasa penilaian kelayakan pinjaman perumahan.

Bagi memanfaatkan kemudahan Perumahan Fleksibel ini, ahli perlu memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan:

 • Umur ahli perlu di bawah 54 tahun.
 • Membeli atau membina rumah kediaman.
 • Memiliki pinjaman perumahan dengan institusi kewangan yang diiktiraf oleh KWSP.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP dapat menjadikan simpanan mereka sebagai alat untuk memperoleh pinjaman perumahan dengan lebih mudah dan lebih fleksibel.

Ini akan membantu mereka mencapai impian memiliki rumah sendiri dengan lebih cepat dan efisien.

8. Pengeluaran Untuk Perumaham PR1MA

Ahli KWSP dialu-alukan untuk memanfaatkan simpanan semasa dan juga simpanan untuk masa depan bagi memperoleh rumah PR1MA pertama anda.

Program Rumah Pertamaku (PR1MA) adalah satu inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan untuk menyediakan rumah mampu milik kepada rakyat Malaysia.

Dengan menggunakan simpanan dari KWSP, anda dapat memperoleh kemudahan kewangan yang diperlukan untuk memiliki rumah pertama anda di bawah program PR1MA.

Ini memberikan peluang kepada ahli KWSP untuk memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah dan lebih cepat, tanpa perlu menunggu sehingga mencapai usia persaraan.

Manfaat menggunakan simpanan KWSP untuk mendapatkan rumah PR1MA pertama anda termasuk kemudahan pembayaran yang fleksibel, proses permohonan yang mudah, dan sokongan kewangan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan pembelian rumah.

Jadi, jangan lepaskan peluang ini!

Gunakan simpanan KWSP anda sekarang untuk mendapatkan rumah PR1MA pertama anda dan mulakan langkah anda menuju kestabilan kewangan dan kediaman yang selesa.

9. Pengeluaran KWSP Untuk Haji

pengeluaran kwsp untuk haji

Bagi ahli beragama Islam yang merancang untuk menunaikan ibadah haji, mereka boleh menggunakan simpanan dalam Akaun 2 KWSP sebagai tambahan kepada simpanan di Lembaga Tabung Haji (LTH) sebagai perbelanjaan.

Ini adalah satu kemudahan yang diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar tanpa kekurangan kewangan yang besar.

Untuk memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, ahli perlu memenuhi beberapa ketentuan yang telah ditetapkan:

 • Umur ahli perlu di bawah 55 tahun pada masa permohonan.
 • Dipilih untuk melakukan ibadah haji oleh LTH.
 • Tidak pernah memohon pengeluaran haji sebelum ini.
 • Simpanan di LTH tidak mencukupi untuk menampung keseluruhan perbelanjaan haji.

Dengan memanfaatkan simpanan dalam Akaun 2 KWSP, ahli beragama Islam dapat menunaikan ibadah haji tanpa perlu bimbang tentang kekurangan kewangan.

Ini memberi mereka kemudahan tambahan dan memastikan ibadah haji mereka dapat dilaksanakan dengan lancar dan tenang.

Dengan demikian, ini adalah satu langkah yang membantu memastikan ahli KWSP dapat memenuhi kewajipan keagamaan mereka dengan selesa.

10. Pengeluaran KWSP Untuk Kesihatan

pengeluaran kwsp untuk kesihatan

KWSP memperkenankan ahli yang menghadapi masalah kesihatan untuk membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai kos perubatan penyakit kritikal dan peralatan bantuan kesihatan yang telah diluluskan.

Ini merupakan satu kemudahan yang disediakan untuk membantu ahli KWSP dalam menangani keperluan kesihatan mereka atau ahli keluarga yang memerlukan rawatan perubatan.

Pengeluaran ini boleh dilakukan untuk:

 • Diri sendiri
 • Ibubapa (kandung, angkat, tiri, mentua)
 • Pasangan
 • Adik-beradik (kandung)
 • Anak-anak (kandung, angkat, tiri)

Bagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, ahli perlu mematuhi beberapa ketentuan berikut:

 • Berumur 55 tahun ke bawah pada masa permohonan.
 • Mempunyai simpanan dalam Akaun 2 KWSP.
 • Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan.
 • Penyakit atau peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP.
 • Tidak menerima rawatan alternatif yang dikenakan bayaran.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP dapat mendapatkan bantuan kewangan yang diperlukan untuk menangani penyakit kritikal atau memperoleh peralatan bantuan kesihatan yang diperlukan.

Ini membantu meringankan beban kewangan mereka dan memastikan mereka atau ahli keluarga dapat menerima rawatan yang diperlukan tanpa kelewatan.

Oleh itu, ini adalah satu langkah yang membantu meningkatkan kualiti kehidupan ahli KWSP dalam menghadapi cabaran kesihatan.

11. Pengeluaran KWSP Simpanan Melebihi RM1 Juta

KWSP memberikan kelonggaran kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1 juta untuk membuat pengeluaran dan mengurus sendiri lebihan simpanan tersebut.

Ini adalah satu inisiatif yang bertujuan untuk memberi kelebihan kepada ahli yang telah berjaya mengumpulkan jumlah simpanan yang besar dalam Akaun 1 dan Akaun 2 KWSP mereka.

Kelonggaran ini membolehkan ahli untuk mengurus sendiri lebihan simpanan mereka mengikut keperluan dan keutamaan masing-masing.

Mereka boleh membuat pengeluaran tambahan untuk pelbagai tujuan seperti pelaburan, persediaan persaraan yang lebih awal, atau keperluan kewangan yang lain.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP yang mempunyai simpanan melebihi RM1 juta dapat mengoptimakan pengurusan kewangan mereka tanpa hadangan yang berlebihan dari segi peraturan KWSP.

Ini memberikan kebebasan dan fleksibiliti kepada ahli untuk menguruskan simpanan mereka dengan lebih baik sesuai dengan matlamat dan impian kewangan masing-masing.

12. Hilang Upaya

pengeluaran kerana hilang upaya

Ahli KWSP diberi kemudahan untuk mengeluarkan semua simpanan mereka jika disahkan oleh doktor yang merawat atau pegawai perubatan di Lembaga Perubatan atau Klinik Panel yang dilantik oleh KWSP.

Bahawa mereka tidak lagi mampu dari segi fizikal, mental, atau keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan selepas mencapai tahap Pemulihan Perubatan Maksima (MMI).

Ini adalah langkah yang bertujuan untuk memberi bantuan kepada ahli KWSP yang menghadapi keadaan kesihatan yang serius dan tidak dapat bekerja.

Untuk memohon pengeluaran tersebut, ahli perlu mengemukakan permohonan yang lengkap di pejabat KWSP terdekat.

Permohonan akan diproses untuk kelulusan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh diterima jika memenuhi terma dan syarat yang ditetapkan.

Beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh ahli yang ingin menggunakan kemudahan ini termasuk:

 • Umur ahli kurang daripada 55 tahun.
 • Memiliki simpanan dalam KWSP.
 • Tidak bekerja pada masa permohonan.
 • Disahkan oleh pegawai perubatan bahawa mereka telah kehilangan keupayaan fizikal atau mental.
 • Mesti dinilai oleh Lembaga Perubatan KWSP.
 • Temujanji penilaian akan ditetapkan oleh Lembaga Perubatan KWSP semasa penyerahan permohonan di kaunter.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP yang menghadapi keadaan kesihatan yang serius dapat memperoleh bantuan kewangan yang diperlukan untuk menangani situasi mereka dengan lebih baik.

Ini memberikan sokongan yang penting untuk mereka yang tidak dapat bekerja kerana masalah kesihatan yang menghalang keupayaan mereka.

13. Meninggalkan Negara

Ahli yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia untuk berhijrah ke negara lain, ekspatriat, penduduk tetap (PR), atau pekerja asing yang kembali ke negara asal, mempunyai pilihan untuk mengeluarkan kesemua simpanannya di KWSP.

Ini adalah satu kemudahan yang disediakan untuk memudahkan proses kewangan bagi mereka yang tidak lagi mempunyai kepentingan kewangan di Malaysia.

Dengan memilih untuk mengeluarkan kesemua simpanan mereka di KWSP, mereka dapat memindahkan dana tersebut ke negara baru mereka atau menggunakan untuk pelbagai tujuan lain yang berkaitan dengan perpindahan mereka.

Ini termasuk menyelesaikan komitmen kewangan, membiayai perjalanan, atau melabur dalam peluang baru di negara destinasi mereka.

Keputusan untuk mengeluarkan kesemua simpanan dari KWSP memberikan fleksibiliti kepada mereka untuk menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik mengikut keperluan dan keadaan mereka.

Ini juga memastikan bahawa dana mereka tidak terperangkap di dalam sistem kewangan Malaysia jika mereka tidak lagi memerlukan atau tidak mempunyai hubungan kewangan dengan negara ini.

Dengan itu, kemudahan pengeluaran kesemua simpanan dari KWSP memberikan kebebasan kewangan kepada mereka yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia atau kembali ke negara asal mereka.

Sudah tentu ini akan membantu mereka dalam proses perpindahan mereka ke negara lain.

14. Pengeluaaran KWSP Meninggal Dunia

Apabila seseorang meninggal dunia, simpanan KWSP mereka boleh menjadi jaminan kepada orang-orang tersayang untuk membantu meringankan beban kewangan dan menampung perbelanjaan pengurusan pengebumian.

Oleh itu, penting bagi anda untuk membuat penamaan yang betul bagi membolehkan waris terdekat anda mengeluarkan simpanan KWSP tanpa sebarang kesulitan.

Dengan membuat penamaan yang tepat, waris anda dapat mengakses simpanan KWSP dengan mudah dan cepat untuk memenuhi keperluan kewangan mereka.

Ini memberi mereka akses kepada sumber kewangan yang diperlukan dalam masa yang sukar dan membantu memastikan bahawa keperluan mereka dapat dipenuhi tanpa menimbulkan tekanan tambahan.

Selain itu, ahli keluarga yang di bawah tanggungan anda juga akan dipertimbangkan untuk menerima satu bayaran Bantuan Kematian.

Bayaran ini membantu mereka dalam waktu kesulitan, memberikan sokongan kewangan yang diperlukan untuk menangani perbelanjaan yang timbul selepas kematian anda.

15. Pekerja Berpencen atau Persaraan Pilihan

Sebagai tambahan, bagi pekerja sektor awam, terdapat kemudahan pengeluaran sekali sahaja sebelum mencapai umur 55 tahun setelah diberikan taraf Pekerja Berpencen.

Syarat-syarat yang perlu dipatuhi termasuk:

 • Umur bawah 55 tahun.
 • Pekerja dalam sektor awam, Kementerian Pertahanan, atau Perkhidmatan Tentera dan mencarum dalam KWSP.
 • Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Definisi pekerja berpencen merangkumi mereka yang telah diletakan dalam jawatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang menjelaskan pengambilan pekerja dalam perjawatan berpencen oleh Kerajaan Malaysia, Kerajaan Negeri, badan kuasa berkanun, atau tempatan.

Dengan adanya kemudahan ini, ahli KWSP dapat merancang dengan lebih baik untuk masa depan mereka dan memberikan perlindungan kewangan kepada keluarga mereka dalam situasi yang sukar.

16. Pengeluaran KWSP Umur 55 Tahun

Apabila anda mencapai umur 55 tahun, caruman yang diterima ke dalam Akaun 1 dan Akaun 2 anda akan digabungkan ke dalam Akaun 55.

Ini bermakna semua simpanan yang anda kumpulkan sepanjang tempoh menyertai KWSP akan dipindahkan ke dalam Akaun ini untuk memudahkan pengurusan kewangan anda.

Satu kelebihan Akaun 55 adalah fleksibiliti pengeluarannya.

Anda berhak untuk mengeluarkan keseluruhan atau sebahagian daripada simpanan dari akaun ini pada bila-bila masa yang anda perlukan.

Ini membolehkan anda menguruskan kewangan anda mengikut keperluan dan keadaan anda sendiri.

Bagi mereka yang memilih untuk terus bekerja selepas mencapai umur 55 tahun, caruman yang diterima selepas itu akan dikreditkan ke dalam Akaun Emas.

Akaun Emas ini hanya boleh dikeluarkan apabila anda mencapai umur 60 tahun.

Ini memberikan insentif kepada pekerja yang memilih untuk meneruskan karier mereka selepas umur 55 tahun dengan memberi mereka peluang untuk menikmati simpanan tambahan apabila mencapai umur 60 tahun.

Dengan adanya sistem ini, KWSP memberikan sokongan kewangan yang penting kepada ahli mereka semasa persaraan dan juga memberi insentif kepada pekerja yang ingin terus bekerja selepas mencapai umur 55 tahun.

Ini membantu memastikan kesejahteraan kewangan mereka pada masa akan datang.

17. Pengeluaran KWSP Umur 60 Tahun

Pengeluaran ini adalah sambungan daripada kemudahan pengeluaran pada umur 55 tahun, dan ia bertujuan untuk memenuhi keperluan ahli yang memilih untuk meneruskan umur persaraan mereka dan terus bekerja selepas mencapai umur 55 tahun.

Ini merupakan satu langkah yang memberikan sokongan kepada pekerja yang ingin terus aktif dalam pasaran pekerjaan selepas mencapai umur persaraan biasa.

Apabila anda mencapai umur 60 tahun, kesemua simpanan yang terkumpul dalam Akaun 55 (jika ada) dan Akaun Emas akan digabungkan untuk tujuan pengeluaran.

Gabungan ini memberi kelebihan kepada ahli untuk menguruskan simpanan mereka dengan lebih efisien dan efektif, serta memudahkan proses persaraan mereka.

Anda mempunyai pilihan untuk membuat pengeluaran secara sekali gus atau sebahagian pada bila-bila masa yang anda perlukan untuk membiayai persaraan anda.

Ini memberikan fleksibiliti kepada ahli untuk menguruskan kewangan mereka mengikut keperluan dan keadaan individu mereka sendiri, membolehkan mereka menikmati persaraan yang lebih selesa dan selamat.

Dengan adanya kemudahan ini, KWSP memastikan bahawa ahli mereka dapat mengakses simpanan mereka dengan mudah dan fleksibel.

Ini memberi mereka kebebasan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi masa depan kewangan mereka.

Ini adalah satu langkah yang membantu memastikan kesejahteraan kewangan ahli KWSP pada masa persaraan.

Fasiliti Sokongan FSA2 (Akaun 2)

fasiliti sokongan fsa2 akaun 2
Fasiliti Sokongan FSA2 (Akaun 2)

Berasaskan pengumuman Kementerian Kewangan yang dikeluarkan melalui kenyataan akhbar bertarikh 21 Mac 2023, KWSP telah mengeluarkan perincian mekanisme, terma, dan syarat bagi Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2).

FSA2 ini dirangka sebagai satu kemudahan yang bertujuan untuk membantu ahli KWSP yang berusia bawah 55 tahun mendapatkan bantuan kewangan melalui pembiayaan peribadi dari institusi perbankan.

Melalui perkhidmatan ini, ahli KWSP dapat memanfaatkan simpanan mereka dalam Akaun 2 untuk mendapatkan pembiayaan peribadi dari bank-bank yang berkolaborasi dengan KWSP.

Ini memberi mereka akses kepada sumber kewangan tambahan yang mungkin diperlukan untuk menangani keperluan kewangan mereka seperti kos pendidikan, perbelanjaan perubatan, atau kecemasan kewangan lain.

Terma dan syarat yang dikenakan untuk FSA2 ini akan melibatkan proses pemohonan dan persetujuan yang berlaku antara KWSP, ahli KWSP, dan institusi perbankan yang terlibat.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahawa pembiayaan peribadi yang diberikan adalah sesuai dengan keperluan dan kebolehan kewangan individu, serta memastikan kestabilan dan keberkesanan program ini.

Dengan adanya FSA2, KWSP berusaha untuk memberikan sokongan tambahan kepada ahli mereka dalam menghadapi cabaran kewangan, sambil juga memastikan pengurusan simpanan KWSP yang berkesan dan bertanggungjawab.

Ini adalah satu langkah yang memberi manfaat kepada ahli KWSP dalam menguruskan keperluan kewangan mereka dengan lebih baik.

Cara Memohon Pengeluaran KWSP 2024

Ahli KWSP mempunyai pelbagai cara untuk memohon pengeluaran KWSP 2024, sama ada secara manual atau secara dalam talian melalui i-Akaun KWSP.

Pertama, pengeluaran KWSP boleh dilakukan secara manual dengan mengisi borang permohonan yang disediakan melalui kaunter perkhidmatan KWSP, kiosk yang disediakan, atau melalui i-Akaun KWSP di mana borang elektronik boleh diakses dan diisi.

Cara ini memberi fleksibiliti kepada ahli untuk memilih kaedah yang paling sesuai dengan keperluan dan keselesaan mereka.

Kedua, ahli juga mempunyai pilihan untuk memohon pengeluaran secara online melalui i-Akaun KWSP.

Melalui platform ini, ahli boleh membuat permohonan pengeluaran tanpa perlu mengunjungi kaunter atau kiosk fizikal KWSP.

Proses ini lebih mudah dan cepat kerana semua transaksi dilakukan secara dalam talian, membolehkan ahli untuk menguruskan simpanan mereka dengan lebih efisien dari mana-mana tempat yang mempunyai akses internet.

Dengan pelbagai pilihan yang disediakan, ahli KWSP dapat memilih kaedah yang paling sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka sendiri.

Ini memberi keselesaan dan kemudahan kepada ahli dalam menguruskan simpanan mereka, memastikan bahawa proses pengeluaran berjalan lancar tanpa sebarang kesulitan.