Apa Itu Remisier? | Remisier VS Broker, Top Remisier, Salary

Dalam pasaran saham Malaysia, terdapat pelbagai peranan penting yang memainkan peranan dalam memudahkan urus niaga saham.

Salah satu peranan utama adalah remisier. Remisier merupakan seorang ejen yang berfungsi sebagai perantara antara pelabur dan pasaran saham.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan dengan lebih lanjut mengenai remisier, termasuk gaji remisier di Malaysia, top remisier yang berjaya, perbezaan antara remisier dan broker, remisier saham, lesen remisier Malaysia, dan perbezaan antara remisier dan sub broker.

Apa Itu Remisier?

apa itu remisier

Remisier, juga dikenali sebagai penasihat pelaburan atau ejen saham, adalah individu yang berlesen untuk berurusan dengan urus niaga saham bagi pihak pelabur.

Mereka berperanan sebagai perantara antara pelabur dan pasaran saham, membantu pelabur membuat pesanan jual beli saham, memberikan nasihat pasaran, dan menyampaikan maklumat berkaitan syarikat kepada pelabur.

Remisier memainkan peranan penting dalam memastikan kecekapan dan kebolehpercayaan dalam pelaburan saham di Malaysia. Remisier saham adalah remisier yang khusus berurusan dengan saham.

Mereka mempunyai pengetahuan mendalam tentang pasaran saham, syarikat yang disenaraikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi saham.

Remisier saham membantu pelabur dalam membuat keputusan pelaburan yang berinformasi, memberikan nasihat berkaitan prestasi saham, dan melaksanakan pesanan jual beli saham bagi pelanggan mereka.

Remisier Salary Malaysia

remisier salary malaysia

Gaji seorang remisier di Malaysia bergantung kepada beberapa faktor seperti pengalaman, prestasi, dan jumlah urus niaga yang dilakukan.

Remisier biasanya dibayar berdasarkan komisen, yang merupakan peratusan daripada nilai urus niaga saham yang dilakukan oleh pelabur yang mereka wakili. Bagi remisier yang berjaya, pendapatan mereka boleh menjadi sangat tinggi.

Pendapatan bulanan purata seorang remisier yang berpengalaman di Malaysia boleh melebihi RM10,000 atau lebih.

Namun, bagi remisier baru yang masih membangun reputasi dan rangkaian pelanggan, pendapatan awal mereka mungkin lebih rendah.

Pendapatan seorang remisier sangat bergantung kepada usaha mereka dalam menarik pelanggan baru, menjaga hubungan pelanggan sedia ada, dan kecekapan dalam menjalankan urus niaga saham.

Top Remisier Malaysia

top remisier malaysia

Di Malaysia, terdapat beberapa remisier yang dikenali sebagai “top remisier” kerana kejayaan mereka dalam industri ini.

Top remisier sering kali mempunyai rangkaian pelanggan yang luas, rekod prestasi yang cemerlang, dan keupayaan untuk memberikan nasihat pelaburan yang baik kepada pelanggan mereka.

Mereka biasanya dikenali kerana kecekapan dan kebolehpercayaan mereka dalam menjalankan urus niaga saham.

Remisier vs Broker

remisier vs broker

Walau pun remisier dan broker memainkan peranan penting dalam pasaran saham, terdapat beberapa perbezaan antara kedua-duanya.

Remisier biasanya berurusan dengan pelanggan individu, manakala broker berurusan dengan pelabur institusi atau kumpulan korporat.

Remisier berfungsi sebagai ejen untuk pelanggan mereka, sementara broker mempunyai peranan yang lebih luas dalam pengurusan dana dan urus niaga pasaran saham.

Lesen Remisier Malaysia

lesen remisier malaysia

Remisier di Malaysia perlu memperoleh lesen daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) sebelum mereka boleh beroperasi sebagai remisier yang sah.

Lesen remisier diberikan kepada individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh SC.

Syarat-syarat ini termasuk pengetahuan, kemahiran, dan integriti yang mencukupi untuk berurusan dengan urus niaga saham.

Remisier vs Sub Broker

remisier vs sub broker

Remisier dan sub broker adalah dua peranan yang berbeza dalam industri pasaran saham.

Remisier berfungsi sebagai ejen saham yang berurusan dengan pelanggan individu, manakala sub broker adalah ejen yang bekerja di bawah broker utama untuk menjalankan urus niaga saham.

Sub broker biasanya membantu broker utama dalam pengurusan pelanggan dan penyediaan nasihat pelaburan.

Kelebihan Menjadi Remisier

kelebihan menjadi remisier

Menjadi remisier di Malaysia memiliki beberapa kelebihan. Pertama, sebagai remisier, anda dapat membangun hubungan yang kukuh dengan pelanggan anda.

Anda dapat memberikan nasihat peribadi dan mendalam kepada mereka mengenai pelaburan saham, mengambil kira profil risiko dan matlamat kewangan mereka.

Ini membantu memupuk kepercayaan pelanggan dan membangun reputasi anda sebagai remisier yang boleh dipercayai.

Kedua, remisier mempunyai fleksibiliti dalam menentukan jadual kerja mereka. Anda boleh mengatur masa kerja yang sesuai dengan keperluan dan kehendak anda.

Ini memberikan kebebasan dan keseimbangan kerja-hidup yang lebih baik. Ketiga, sebagai remisier yang berjaya, potensi pendapatan anda adalah tidak terhad.

Anda dapat memperoleh komisen yang lumayan daripada urus niaga saham yang dilakukan oleh pelanggan anda. Semakin besar dan aktif rangkaian pelanggan anda, semakin tinggi pendapatan anda.

Cabaran dalam Menjadi Remisier

cabaran dalam menjadi remisier

Walaupun menjadi remisier memiliki kelebihan, terdapat juga cabaran dalam profesion ini. Pertama, persaingan dalam industri remisier adalah tinggi.

Terdapat banyak remisier lain yang berusaha untuk menarik pelanggan yang sama.

Oleh itu, anda perlu memiliki kebolehan untuk membezakan diri anda dengan cara yang unik dan menawarkan nilai tambah kepada pelanggan anda.

Kedua, perubahan dalam pasaran saham dan faktor-faktor ekonomi boleh mempengaruhi prestasi dan pendapatan anda sebagai remisier.

Anda perlu sentiasa mengikuti perkembangan pasaran saham dan mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang isu-isu semasa dan trend pelaburan.

Ketiga, menjaga hubungan pelanggan yang kukuh dan memenuhi keperluan pelanggan adalah cabaran yang penting.

Anda perlu memberikan perkhidmatan yang berkualiti, menjawab kebimbangan pelanggan dengan cepat, dan memberikan nasihat pelaburan yang tepat.

Mempelajari tentang pelanggan anda dan memahami keperluan dan matlamat mereka adalah penting untuk kejayaan anda sebagai remisier.


Sebagai remisier di Malaysia, anda memainkan peranan penting dalam membantu pelabur dalam urus niaga saham mereka.

Anda menyediakan nasihat pasaran, menjalankan pesanan jual beli saham, dan membina hubungan dengan pelanggan anda.

Walaupun terdapat cabaran dalam profesion ini, terdapat juga potensi pendapatan yang tinggi dan fleksibiliti kerja yang baik.

Dengan kemahiran, pengetahuan, dan kecekapan yang betul, anda boleh mencapai kejayaan dalam industri remisier di Malaysia.