Kelebihan dan Keburukan Houzkey | Skim HouzKEY Maybank

HouzKEY, diperkenalkan oleh Maybank, adalah skim pembiayaan hartanah yang inovatif dan boleh dikatakan unik di Malaysia.

Skim ini, yang utamanya ditargetkan kepada pembeli rumah pertama dan individu yang menghadapi kesukaran dalam menampung kos pembelian rumah, menawarkan pelbagai kelebihan yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi segolongan pembeli.

Namun, seperti mana-mana skim kewangan, HouzKEY juga mempunyai kelemahan tertentu yang perlu dipertimbangkan dengan teliti sebelum membuat keputusan untuk melibatkan diri.

Apa itu Skim HouzKEY Program?

apa itu skim houzkey program

HouzKEY adalah skim pembiayaan hartanah melalui kaedah sewa-beli (lease-purchase) yang dilancarkan oleh Maybank Islamic.

Skim ini direka khusus untuk membantu individu yang merancang untuk memiliki rumah sendiri namun menghadapi kesulitan dalam membayar deposit awal atau memenuhi syarat-syarat pinjaman perumahan konvensional.

Melalui skim ini, Maybank Islamic membeli rumah pilihan pelanggan dan seterusnya menyewakannya kembali kepada pelanggan dengan pilihan untuk membeli rumah tersebut pada bila-bila masa dengan harga yang telah dipersetujui.

Kelebihan Skim HouzKEY

kelebihan dan keburukan houzkey maybank

Berikut ialah antara kelebihan skim HouzKEY program:

1. Tiada Deposit

Salah satu kelebihan utama Skim HouzKEY adalah tiada deposit diperlukan.

Ini adalah berita baik untuk pembeli rumah pertama atau mereka yang berhadapan dengan kesulitan kewangan kerana mereka tidak perlu risau tentang menampung kos deposit yang biasanya 10% daripada harga rumah.

2. Kelayakan Pinjaman yang Luas

Skim ini memberikan kelayakan pinjaman yang lebih tinggi berbanding dengan pinjaman perumahan konvensional.

Ini kerana, di bawah Skim HouzKEY, pembeli rumah hanya perlu membayar sewa bulanan dan bukannya ansuran pinjaman.

Ini bermakna, mereka yang biasanya tidak layak untuk pinjaman perumahan konvensional mungkin layak untuk Skim HouzKEY.

3. Kadar Sewa Tetap

Dalam Skim HouzKEY, kadar sewa adalah tetap untuk tempoh lima tahun pertama, yang membantu pembeli rumah merancang kewangan mereka dengan lebih baik.

4. Pilihan Membeli

Pelanggan mempunyai pilihan untuk membeli rumah pada bila-bila masa sepanjang tempoh sewa dengan harga yang telah dipersetujui pada permulaan perjanjian.

5. Rumah yang Berbagai

Maybank telah berkolaborasi dengan beberapa pemaju utama di Malaysia, yang bermakna pelanggan mempunyai banyak pilihan rumah untuk dipilih.

Kelemahan Skim HouzKEY

keburukan houzkey

Berikut ialah antara kelemahan skim HouzKEY program:

1. Harga Rumah Mungkin Meningkat

Walaupun pelanggan mempunyai pilihan untuk membeli rumah pada bila-bila masa dengan harga yang telah dipersetujui.

Jika harga pasaran rumah tersebut meningkat, pembeli mungkin terpaksa membayar lebih daripada yang sepatutnya.

2. Tiada Hak Milik Sepenuhnya

Sehingga rumah itu dibeli sepenuhnya, pelanggan bukanlah pemilik sebenar rumah tersebut dan oleh itu tidak mempunyai hak milik sepenuhnya.

3. Hanya untuk Pembeli Rumah Pertama

Skim ini hanya tersedia untuk pembeli rumah pertama, yang mungkin mengehadkan pilihan bagi mereka yang mencari rumah kedua atau seterusnya.

4. Kos Tambahan

Walaupun skim ini mungkin tampak menarik kerana tiada deposit diperlukan, pelanggan perlu membayar kos tambahan seperti yuran guaman dan insurans hartanah.

5. Penyewa Tidak Boleh Ubahsuai Rumah

Sebagai penyewa, pelanggan tidak dibenarkan membuat sebarang ubah suai ke atas rumah tersebut.


Secara keseluruhan, Skim HouzKEY mungkin menjadi pilihan yang baik bagi pembeli rumah pertama yang menghadapi kesulitan kewangan atau tidak memenuhi syarat untuk pinjaman perumahan konvensional.

Namun, keputusan untuk menyertai skim ini perlu dibuat dengan teliti dan melibatkan pertimbangan serius terhadap kelebihan dan kelemahan yang disebutkan di atas.

Adalah disarankan bagi sesiapa yang berminat untuk berbincang dengan penasihat kewangan yang berpengetahuan sebelum membuat keputusan.