Apa Maksud Potongan Cukai Berjadual (PCB)? | Cara Kira

Bagi mereka yang bekerja menerima gaji, pastinya setiap akhir bulan anda menantikan kehadiran penyata gaji dari majikan dan juga melihat baki terkini yang telah dikemaskini dalam akaun bank.

Setiap kali menyemak penyata gaji, pasti terdapat bahagian potongan yang dikenali sebagai PCB (Potongan Cukai Berjadual) untuk mereka yang layak dikenakan cukai.

Sebagai seorang warganegara dan pekerja yang bijak, penting untuk mengetahui sedikit sebanyak mengenai PCB ini.

Sebenarnya, banyak orang terutamanya golongan muda yang masih keliru mengenai potongan cukai berjadual (PCB LHDN) ini.

Ada yang tersalah faham bahawa cukai pendapatan telah diuruskan apabila gaji mereka dipotong setiap bulan.

Kepelbagaian ini sebenarnya menyebabkan beberapa pembayar cukai hanya menyedari bahawa mereka masih mempunyai hutang atau tunggakan cukai apabila mereka menerima notis daripada LHDN.

Sekiranya anda masih tidak jelas mengenai LHDN PCB, panduan lengkap ini akan membantu anda memahami segala perkara yang berkaitan dengan Potongan Cukai Bulanan, termasuk cara mengira PCB gaji, jadual potongan PCB, dan banyak lagi.

Apa itu PCB (Potongan Cukai Berjadual)?

apa maksud potongan cukai berjadual pcb

“PCB adalah satu mekanisme potongan cukai pendapatan daripada saraan bulanan semasa pekerja mengikut Jadual Potongan Cukai Bulanan atau kaedah-kaedah lain yang diluluskan.”

Secara ringkasnya, kita boleh mengatakan bahawa kita membayar cukai pendapatan melalui pembayaran ansuran bulanan.

Dalam kata lain, majikan akan mengurangkan sejumlah wang daripada gaji anda untuk menyelesaikan PCB anda setiap bulan jika anda melepasi syarat potongan PCB yang ditetapkan.

PCB LHDN ini boleh dianggap sebagai skim bayaran cukai tahunan secara terlebih dahulu atau skim bayaran cukai ansuran.

Potongan cukai berjadual ini bertujuan untuk mengelakkan anda (pembayar cukai) merasa terbeban apabila perlu menyelesaikan jumlah cukai tahunan yang besar secara sekaligus.

Syarat Potongan Cukai Berjadual (PCB)

syarat potongan cukai berjadual pcb

Berdasarkan laman web LHDN, individu yang mempunyai pendapatan gaji tahunan melebihi RM34,000 selepas potongan KWSP perlu mendaftar fail cukai pendapatan terlebih dahulu.

Apabila anda sudah mempunyai fail cukai pendapatan, biasanya PCB atau potongan cukai bulanan berjadual akan dipotong daripada gaji anda.

Siapa yang perlu membayar PCB?

Jika gaji anda melepasi syarat potongan PCB, maka anda mesti melihat terdapatnya potongan PCB dalam penyata gaji anda.

Berapa gaji yang layak dikenakan PCB? Berikut adalah jumlah gaji minimum yang layak dikenakan PCB:

 • Individu bujang – RM2,851 dan ke atas selepas potongan KWSP.
 • Individu yang sudah berkahwin dan pasangan tidak bekerja – RM3,851 dan ke atas selepas potongan KWSP.

Cara Kira PCB LHDN: Pengiraan Potongan Cukai Bulanan

cara kira pcb lhdn pengiraan potongan cukai bulanan

Bagaimana pula cara pengiraan PCB LHDN ditentukan?

Secara asasnya, majikan akan mengira pendapatan tahunan yang dikenakan cukai dengan mengambil jumlah pendapatan tahunan dan menolak sebarang pelepasan atau potongan cukai yang layak dituntut.

Jumlah cukai tahunan akan dikira berdasarkan kadar cukai tahun semasa. Jumlah ini kemudian akan dibahagikan dengan 12 untuk mendapatkan jumlah bulanan untuk potongan PCB.

Sebagai contoh, anggaplah jumlah pendapatan tahunan Ali adalah RM34,000 atau setara dengan RM2,833.34 sebulan. Adakah Ali layak dikenakan potongan PCB?

Berdasarkan pengiraan PCB, Ali masih tidak layak untuk dikenakan potongan PCB.

Ini disebabkan oleh jumlah pendapatan tahunan Ali selepas potongan KWSP masih tidak mencukupi untuk memenuhi syarat potongan PCB.

Gaji Minimum untuk Potongan PCB

gaji minimum untuk potongan pcb

Penentuan jumlah potongan LHDN PCB boleh ditentukan dengan menggunakan Kaedah Pengiraan Penggajian Berkomputer atau merujuk kepada e-Jadual PCB melalui e-CP39 di laman web HASiL.

Berapakah jumlah pendapatan atau gaji asas yang layak dikenakan potongan cukai bulanan (PCB)?

Ikuti perkongsian di bawah untuk mengetahui gaji minimum yang memerlukan potongan PCB di Malaysia.

Ambil contoh Ali di atas. Ali menerima kenaikan gaji kerana prestasinya yang cemerlang. Gaji pokok baru Ali adalah seperti berikut:

 • Gaji Pokok: RM3,184
 • Potongan KWSP (11%): RM350.19
 • Gaji Bersih: RM2,833.81

Ini bermakna, pendapatan tahunan baru Ali selepas potongan KWSP adalah sebanyak RM34,005.72 (RM2,833.81 x 12 Bulan). Ini menjadikan Ali layak untuk dikenakan potongan PCB.

Kadar Potongan Cukai Pendapatan Bulanan

kadar potongan cukai pendapatan bulanan

Potongan PCB atau potongan cukai bulanan merupakan salah satu perkara yang sering ditanyakan oleh calon pembayar cukai.

Banyak yang ingin tahu berapa peratus potongan PCB atau berapa jumlah yang akan dipotong daripada pendapatan mereka setiap bulan.

Secara asasnya, kadar potongan PCB adalah berbeza-beza bagi setiap individu bergantung kepada kategori-kategori tertentu.

Potongan PCB ini ditentukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) dengan mengambil kira beberapa faktor dan elemen lain seperti status pekerjaan pasangan, bilangan anak dan tanggungan, caruman KWSP, dan potongan cukai lain-lain yang layak dituntut.

Mari ambil contoh Ali, seorang individu bujang dengan jumlah pendapatan sebanyak RM3,184 sebulan. Setelah mengambil kira caruman KWSP, Ali perlu membayar PCB setiap bulan.

Bagi tahun kalendar 2022/2023, Ali akan dikenakan potongan PCB sebanyak RM1 sahaja setiap bulan berdasarkan Jadual PCB yang ditetapkan oleh LHDN.

Jadual Potongan Cukai Bulanan

jadual potongan cukai bulanan

Bagi individu bujang, anda perlu membuat caruman PCB apabila gaji asas anda melebihi RM3,184 sebulan.

Dalam contoh Ali sebelum ini, jumlah potongan PCB yang perlu dibayar oleh Ali adalah RM1 setiap bulan berdasarkan Jadual Potongan Cukai Bulanan (Jadual Potongan PCB).

Bagaimana pula untuk individu yang sudah berkahwin atau mempunyai tanggungan? Berapa peratus potongan PCB yang dikenakan?

 • Bagi individu yang sudah berkahwin dengan pasangan yang tidak bekerja, gaji minimum yang layak untuk potongan PCB adalah RM4,001 (kadar PCB sebanyak RM50.40 sebulan atau lebih bergantung kepada gaji yang diterima);
 • Bagi individu yang sudah berkahwin dengan pasangan yang tidak bekerja dan memiliki seorang anak, gaji minimum adalah RM4,166 dengan kadar potongan PCB bulanan sebanyak RM50.25;
 • Bagi individu yang termasuk suami/isteri bekerja, gaji minimum yang layak untuk potongan cukai adalah RM3,141 (potongan PCB bulanan sebanyak RM1);
 • Bagi individu yang sudah berkahwin, dengan pasangan yang bekerja dan memiliki seorang anak, gaji minimum yang kena dipotong PCB adalah RM3,311 (potongan cukai bulanan sebanyak RM1.10).

Secara asasnya, jumlah potongan PCB ini akan berubah mengikut kategori dan gaji minimum yang berkenaan. Anda boleh merujuk laman web LHDN untuk maklumat lanjut dan jadual terkini.

Rebat Cukai Pendapatan

rebat cukai pendapatan

Potongan cukai bulanan LHDN (Lembaga Hasil Dalam Negeri) ini membantu mengurangkan beban pekerja dalam membayar cukai secara sekaligus apabila cukai sebenar dikira pada akhir tahun.

Selain daripada itu, anda juga boleh memanfaatkan rebat cukai yang disediakan oleh kerajaan – ini membolehkan anda menuntut pembayaran balik cukai yang telah anda bayar sepanjang tahun melalui proses e-filing.

Selain daripada potongan PCB, terdapat beberapa pelepasan cukai yang boleh anda tuntut semasa mengisi borang cukai pendapatan. Berikut adalah beberapa contoh pelepasan cukai yang boleh anda ambil kira:

 • Yuran Pengajian Diri Sendiri – Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM7,000 bagi yuran pengajian yang anda bayar.
 • Pembelian Komputer Peribadi, Bahan Bacaan, Telefon Pintar, dan Tablet – Anda berhak untuk menuntut pelepasan sehingga RM2,500 bagi pembelian peralatan ini.
 • Perbelanjaan Perubatan untuk Penyakit Serius – Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM8,000 bagi perbelanjaan rawatan penyakit serius.
 • Tanggungan Anak 18 Tahun ke Bawah – Anda berhak untuk menuntut pelepasan sehingga RM2,000 bagi setiap anak tanggungan yang berumur 18 tahun ke bawah.
 • Insurans Nyawa dan KWSP (Individu Penjawat Awam Berpencen) – Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM7,000 bagi insurans nyawa dan caruman KWSP jika anda seorang penjawat awam yang telah bersara.
 • Insurans Nyawa/Takaful (Selain Penjawat Awam) – Anda berhak untuk menuntut pelepasan sehingga RM3,000 bagi insurans nyawa atau takaful jika anda bukan seorang penjawat awam.
 • KWSP dan Skim Pelaburan Diluluskan – Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM4,000 bagi caruman KWSP dan pelaburan dalam skim yang diluluskan.
 • Insurans Pendidikan dan Perubatan – Anda berhak untuk menuntut pelepasan sehingga RM3,000 bagi insurans pendidikan dan perubatan.
 • SSPN (Skim Simpanan Pendidikan Nasional) – Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM8,000 bagi sumbangan yang anda buat ke dalam SSPN.

Pelepasan-pelepasan cukai ini membolehkan anda mengurangkan jumlah pendapatan yang dikenakan cukai, dan seterusnya mengurangkan jumlah cukai yang perlu anda bayar.

Oleh itu, pastikan anda mengumpul dan mengemukakan semua maklumat yang diperlukan semasa mengisi borang cukai pendapatan untuk memastikan anda mendapat manfaat yang maksimum daripada pelepasan cukai yang berkenaan.

FAQ

Apakah jenis pendapatan yang layak dikenakan PCB?

“Pendapatan merujuk kepada hasil atau keuntungan yang diperoleh daripada sesuatu pekerjaan, seperti upah, komisen, kerja lebih masa, gaji, elaun, yuran pengarah, tip, bonus/insentif, perkuisit, ganjaran, pampasan kerugian pekerjaan, dan lain-lain.”

Apakah kaedah yang digunakan dalam menentukan jumlah PCB yang perlu dipotong?

Penentuan jumlah PCB boleh dilakukan melalui kaedah pengiraan gaji menggunakan komputer atau dengan merujuk kepada Jadual Potongan Cukai Bulanan yang boleh didapati di laman web LHDNM.

Adakah pekerja dibenarkan meminta majikannya untuk tidak membuat potongan PCB daripada pendapatan mereka dengan alasan hendak membayar zakat pada akhir tahun?

“Tidak dibenarkan kerana zakat belum ditunaikan.”

Dalam hal pembayaran zakat, seseorang perlu membayar zakat menggunakan dana peribadi mereka pada akhir tahun.

Dan kemudian membuat tuntutan balik kepada LHDNM melalui pengisytiharan cukai seperti biasa dengan menyertakan resit pembayaran zakat sebagai bukti untuk mendapatkan kembali jumlah yang sama dengan PCB yang telah dibayar.