Maksud & Perbandingan MRTA, MLTA, MRTT, dan MLTT

Di Malaysia perkataan “MRTA, MRTT, MLTA, dan MLTT” sering kita dengar. Tetapi masih ramai orang yang tidak tahu maksud 4 perkataan ini.

Anda perlu tahu bahawa empat perkataan ini adalah jenis perlindungan insurans nyawa yang sangat penting untuk pinjaman perumahan atau gadai janji Anda.

Empat produk tersebut direka untuk menampung beban kewangan pinjaman perumahan yang mungkin berlaku jika peminjam meninggal dunia dan/atau hilang upaya kekal.

Ini bermakna jika sesuatu yang buruk berlaku kepada Anda, keadaan kewangan orang-orang yang Anda sayangi akan terjamin apabila mereka memerlukannya.

4 produk insurans ini adalah seperti jaringan keselamatan kewangan untuk pinjaman rumah anda.

Tetapi apakah perbezaan antara MRTA, MRTT, MLTA dan MLTT? Mana satu lebih baik? Baiklah, kita akan membincangkannya sepenuhnya dalam artikel ini.

Apa Itu MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance)?

apa itu mrta atau mortgage reducing term assurance

Mortgage Reducing Term Assurance atau yang biasa dipanggil MRTA adalah sejenis insurans pinjaman perumahan yang direka dengan jumlah perlindungan yang menyusut, mengikut tempoh pinjaman Anda.

Oleh itu, apabila Anda membayar pinjaman perumahan Anda, nilai hutang yang belum dibayar (tertunggak) akan berkurangan.

MRTA ini direka supaya jumlah yang perlu akan dibayar pada masa tuntutan adalah mencukupi dengan jumlah nilai pinjaman tertunggak pada masa itu.

Jadi, adalah sangat penting untuk Anda dapat memastikan apabila Anda mengambil MRTA, Anda telah memasukkan tempoh dan juga nilai pinjaman perumahan dengan betul.

Jika jumlah yang diinsuranskan dalam MRTA ini lebih rendah daripada pinjaman perumahan Anda semasa membuat tuntutan, mungkin terdapat perbezaan antara nilai pinjaman dan bayaran MRTA.

Begitu juga jika Anda menginsuranskan lebih daripada nilai pinjaman perumahan.

Anda perlu tahu bahawa hanya jumlah yang terhutang akan dibayar kepada pemberi pinjaman, tanpa sebarang keuntungan tambahan.

Adakah MRTA Wajib atau Tidak?

Di Malaysia MRTA ini tidak wajib, tetapi mungkin diperlukan dalam terma dan syarat setiap penyedia pinjaman perumahan.

Ini sudah tentu mempunyai tujuan, walaupun Anda tidak memerlukan perlindungan ini secara sah, institusi kewangan mungkin memberitahu Anda apa yang Anda perlu ambil untuk melindungi nilai pinjaman.

Berapa Kos Mortgage Reducing Term Assurance?

Pada asasnya kos Mortgage Reducing Term Assurance ini bergantung kepada beberapa faktor.

Contohnya, seperti umur Anda, nilai pinjaman perumahan yang Anda ambil, dan tempoh pembayaran balik. Perlindungan dibayar sekali gus pada permulaan tempoh polisi.

Anda perlu ingat bahawa biasanya masalah insurans tidak dapat dipisahkan daripada istilah (penilaian risiko). Apabila umur Anda semakin meningkat, risiko Anda juga akan semakin meningkat.

Dalam kes ini, semakin tinggi nilai pinjaman perumahan yang Anda ambil, semakin lebih tinggi pula risiko kewangan yang ada.

Jika Anda tidak pasti sama ada polisi yang ditawarkan berbaloi atau tidak, pilihan terbaik ialah membandingkan beberapa produk dari institusi insurans yang berbeza.

Jika Anda masih berasa ragu dan keliru, Anda boleh berunding dengan pakar kewangan untuk mendapatkan penyelesaian terbaik.

Adakah MRTA Boleh Dipulangkan Balik?

Jawapannya adalah tidak. Jika berlaku tuntutan, sudah tentu wang tersebut akan dibayar secara langsung kepada institusi kewangan, seperti bank.

Ini bermakna MRTA ini akan memenuhi jumlah nilai pinjaman perumahan yang Anda miliki, tanpa memulangkan wang atau memberikan faedah lain kepada pihak ketiga.

Pada asasnya MRTA ini adalah produk insurans atau perlindungan yang direka untuk membayar pinjaman perumahan dan itu sahaja yang akan dilakukan.

Apa Itu MLTA (MortgageĀ Level Term Assurance)?

apa itu mlta atau mortgage level term assurance

Mortgage Level Term Assurance atau yang biasanya dirujuk sebagai MLTA ialah sejenis insurans pinjaman perumahan di mana jumlah diinsuranskan kekal sepanjang tempoh pelan.

Ini bermakna MLTA akan membayar jumlah yang sama pada tahun ke-5, seperti yang berlaku pada tahun ke-15.

Dalam kes ini, MLTA akan memberikan nilai kewangan atau manfaat yang jelas sepanjang tempoh polisi.

Persoalannya tetapi ini bukan seperti MRTA, Jika ada lebihan bayaran, MRTA akan dibayar kepada benefisiari?

Okay, saya akan terangkan menggunakan contoh supaya Anda boleh faham dengan mudah.

Sebagai contoh, jika Anda mempunyai pelan perlindungan MLTA berharga RM500,000, dan jumlah pinjaman perumahan tertunggak berjumlah RM300,000.

Tuntutan yang berjaya akan membayar RM300,000 kepada institusi kewangan yang memberi pinjaman perumahan untuk menampung pinjaman tertunggak.

Dan jumlah selebihnya, iaitu RM200,000, akan dibayar kepada benefisiari polisi tersebut. Sangat menguntungkan kan?

Adakah MLTA Wajib atau Tidak?

Sama seperti MRTA, di Malaysia MLTA tidak diwajibkan. Walau bagaimanapun, institusi kewangan pinjaman perumahan boleh menjadikannya sebagai syarat untuk menerima permohonan pinjaman.

Ini bermakna, walaupun MLTA ini tidak diwajibkan oleh peraturan kerajaan, Anda mungkin akan sukar mendapatkan pinjaman perumahan yang tidak mempunyai kriteria perlindungan insurans hayat.

Berapa Kos Mortgage Level Term Assurance?

Sama seperti MRTA, kos MLTA dinilai atau ditentukan berdasarkan beberapa faktor.

Contohnya, seperti umur Anda, jumlah diinsuranskan dan juga tempoh polisi yang Anda pilih. Bayaran premium MLTA dibuat secara ansuran sepanjang tempoh polisi.

Anda perlu tahu bahawa kerana jumlah diinsuranskan dalam MLTA tidak berkurangan dari masa ke semasa, risiko kewangan untuk pemberi pinjaman adalah lebih besar daripada MRTA.

Ini bermakna premium MLTA (dengan jumlah diinsuranskan yang sama) berkemungkinan jauh lebih tinggi daripada MRTA.

Okay, untuk kejelasan saya akan berikan contoh mudah yang menggambarkan perbandingan antara MRTA dan MLTA.

  • Umur = 28 tahun
  • Nilai pinjaman perumahan = RM450,000
  • Faedah = 6%
  • Tempoh Insurans = 30 tahun
MLTAMRTA
Jumlah PinjamanRM450,000RM450,000
Tempoh Pembayaran30 Tahun30 Tahun
Faedah6%6%
Kos KeseluruhanRM122,445.00RM11,695.50

Adakah MLTA Boleh Dipulangkan Balik?

Jawapannya ialah sebarang jumlah insurans tambahan, jika melebihi nilai pinjaman perumahan, akan dibayar kepada benefisiari saat tuntutan (claim).

Ini bermakna, jika pinjaman perumahan Anda adalah RM300,000 dan jumlah diinsuranskan dalam MLTA ialah RM500,000, benefisiari Anda akan menerima RM200,000 manakala RM300,000 diberikan kepada pemberi pinjaman.

Oleh itu, jenis insurans MLTA ini dapat membantu meringankan beban dan juga memberi sokongan kewangan tambahan.

Ini sekiranya individu atau orang yang diinsuranskan meninggal dunia atau mengalami hilang upaya kekal.

Apa ITU MRTT (Mortgage Reduction Term Takaful)?

apa itu mrtt atau mortgage reduction term takaful

Mortgage Reduction Term Takaful atau yang biasanya dirujuk sebagai MRTT adalah sejenis produk insurans hayat jangka pendek yang mengikut prinsip Takaful kewangan Islam atau patus syariah.

Pada asasnya, MRTT ini adalah insurans untuk menampung kos pinjaman perumahan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka seperti kematian atau hilang upaya kekal.

Sama seperti jenis insurans MRTA, nilai yang dilindungi oleh jenis insurans MRTT ini juga direka bentuk untuk menyusut mengikut jumlah nilai baki pinjaman perumahan Anda yang akan berkurangan.

Ini kerana jumlah baki pinjaman perumahan akan berkurangan secara beransur-ansur, dan MRTT yang telah disusun dengan baik juga akan berkurangan mengikut jumlah pinjaman sedia ada.

Tapi Anda perlu ingat bahawa anda perlu pastikan tempoh masa dan juga nilai untuk diinsuranskan. Anda mesti menulis dengan betul pada permulaan permohonan insurans ini.

Jika Anda telah menulis dengan betul, Anda tidak perlu risau kerana sudah pasti baki pinjaman tertunggak dan juga nilai yang diinsuranskan akan mengikut dengan tempoh polisi.

Adakah MRTT Wajib atau Tidak?

Sama seperti jenis insurans lain, MRTT tidak wajib di Malaysia. Tetapi sesetengah pinjaman perumahan memerlukan Anda mempunyai insurans hayat untuk melindungi jumlah pinjaman perumahan.

Berapa Kos Mortgage Reduction Term Takaful?

MRTT tidak menentukan kos yang tepat. Kos polisi sudah tentu berdasarkan risiko. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan jumlah kos ini.

Contohnya seperti jumlah pinjaman yang dilindungi, tempoh perlindungan, umur Anda yang mengambil pinjaman perumahan dan sebagainya.

Dalam kes ini, Anda harus berbincang dengan profesional kewangan, terutamanya pakar dalam insurans jika Anda tidak boleh memilih insurans yang sesuai untuk Anda.

Anda perlu tahu bahawa, pada masa ini MRTT adalah produk insurans yang lebih murah jika dibandingkan dengan polisi berjangka lain yang serupa.

Adakah MRTT Boleh Dipulangkan Balik?

Pembayaran tuntutan yang berjaya ke atas polisi MRTT ini dibuat terus ke institusi kewangan yang menyediakan pinjaman perumahan. Anda perlu tahu bahawa tiada wang tambahan yang dibayar kepada waris Anda.

Ini bermakna, jika pinjaman perumahan tertunggak sebesar RM100,000 dan jumlah cagaran MRTT Anda ialah RM110,000 apabila tuntutan dibayar, hanya RM100,000 yang boleh dikeluarkan.

Jumlah RM100,000 akan dihantar terus kepada institusi kewangan yang menyediakan pinjaman perumahan. Ini bermakna Anda telah membayar nilai perlindungan yang lebih tinggi.

Apa Maksud MLTT (Mortgage Level Term Takaful)?

apa maksud mltt atau mortgage level term takaful

Mortgage Level Term Takaful atau biasa dirujuk sebagai MLTT ialah produk insurans hayat yang direka untuk menyediakan sokongan kewangan, sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal.

Jumlah keseluruhan yang diinsuranskan dalam perlindungan yang ditawarkan oleh MLTT adalah kekal dan tidak berubah sepanjang tempoh pinjaman.

Anda perlu tahu bahawa MLTT ini adalah produk insurans atau kewangan Islamik yang memastikan jumlah bayaran yang perlu dibuat adalah kekal sama, sepanjang pelan.

Sudah tentu ini mengekalkan nilai pembayaran terjamin, bermakna jumlah diinsuranskan yang perlu dibayar pada masa tuntutan adalah sama dari tahun 1 hingga tahun terakhir perlindungan.

Adakah MLTT Wajib atau Tidak?

Jawapannya tidak wajib. Tetapi sesetengah institusi kewangan mungkin memerlukan Anda mempunyai insurans hayat untuk melindungi pinjaman perumahan Anda, sekiranya sesuatu yang tidak dijangka berlaku.

Berapa Kos Mortgage Level Term Takaful?

Jika kita membandingkan MRTT vs MLTT, jaminan tempoh nilai kekal sudah tentu lebih mahal daripada perlindungan, di mana jumlah yang dibayar akan berkurangan dari masa ke semasa.

Ini kerana risiko kewangan bagi institusi kewangan yang memberi pinjaman adalah lebih besar untuk perlindungan yang akan membayar jumlah yang sama pada bila-bila masa.

Sudah tentu ini berbeza jika dibandingkan dengan jumlah yang mana jumlah yang dijamin akan berkurangan dari masa ke semasa.

Anda perlu tahu bahawa kos MLTT adalah berdasarkan beberapa faktor seperti umur Anda, tempoh perlindungan dan jumlah keseluruhan pinjaman yang dilindungi.

Oleh itu, kalau Anda semakin berusia, semakin lama pula tempoh perlindungan, atau semakin tinggi nilai perlindungan, semakin tinggi pula kosnya.

Adakah MLTT Boleh Dipulangkan?

Anda perlu tahu bahawa insurans takaful MLTT ini akan membayar jumlah tambahan yang diinsuranskan terus kepada pemilik polisi atau benefisiari jika tuntutan dibuat.

Sebagai contoh, jika Anda mempunyai pinjaman perumahan RM200,000, dengan insurans Anda ialah RM300,000.

RM200,000 akan dibayar kepada institusi kewangan pinjaman perumahan dan RM100,000 akan dibayar kepada benefisiari.

Jika kita membuat perbandingan antara MLTT vs MRTT, perlindungan dengan nilai kekal sudah tentu akan membayar dana tambahan kepada individu tersebut.

Manakala, jenis takaful jangka pendek hanya akan membayar jumlah keseluruhan pinjaman perumahan yang belum dijelaskan, dan akan dibayar terus kepada institusi kewangan yang berkenaan.

MRTT vs MRTA atau MLTT vs MLTA

beza perbezaan antara mrtt vs mrta atau mltt vs mlta

Pada asasnya MRTT dan MRTA adalah dua produk insurans yang akan membantu Anda untuk menampung bayaran semula pinjaman perumahan Anda dengan institusi kewangan jika Anda berada dalam situasi yang sukar.

Kedua-dua produk insurans ini menawarkan jumlah perlindungan gadai janji yang dikurangkan sepanjang Anda membayar pinjaman kepada bank (institusi kewangan).

Jadi apakah perbezaan antara MRTT dan MRTA?

Cara paling mudah untuk membezakan antara MRTT dan MRTA ialah: MRTT ialah versi takaful MRTA yang merangkumi pengurangan jumlah pinjaman perumahan selama tempoh perlindungan.

Perbezaan utama dan satu-satunya antara MRTT dan MRTA ialah MRTT berfungsi berdasarkan prinsip kewangan Islamik (mengelakkan riba atau transaksi berasaskan faedah).

Anda juga perlu ingat bahawa dinamik konsep (Islam vs bukan Islam) juga berlaku untuk MLTT vs MLTA.

MLTT ialah versi takaful atau yang menggunakan prinsip Islamik atau patuh syariah untuk jenis perlindungan serupa yang ditawarkan oleh MLTA.

Perbezaan Antara MRTA, MLTA, MRTT, dan MLTT

Berikut ialah beza antara MLTT (Mortgage Level Term Takaful), MRTT (Mortgage Reduction Term Takaful), MLTA (Mortgage Level Term Assurance) dan MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance):

MLTTMRTTMLTAMRTA
PerlindunganKematian dan hilang upaya kekalKematian dan hilang upaya kekalKematian dan hilang upaya kekalKematian dan hilang upaya kekal
Jumlah PerlindunganKekal sepanjang tempoh pelanMenurun mengikut tempoh pelanKekal sepanjang tempoh pelanMenurun mengikut tempoh pelan
Pembayaran PolisiBayaran bulanan sepanjang tempoh pelanPembayaran sekali gus di awal pelanBayaran bulanan sepanjang tempoh pelanPembayaran sekali gus di awal pelan
Pembayaran KepadaBank, sehingga nilai tertunggak pinjaman perumahan
+Bayaran tambahan kepada benefisiari
Bank atau institusi kewangan yang memberikan pinjaman perumahanBank, sehingga nilai tertunggak pinjaman perumahan
+Bayaran tambahan kepada benefisiari
Bank atau institusi kewangan yang memberikan pinjaman perumahan
KosKos jangka panjang yang lebih tinggi disebabkan jumlah perlindungan yang tetap, dibayar secara ansuran.Pembayaran sekaligus yang boleh dimasukkan dalam jumlah pinjaman perumahan. Mencerminkan penurunan nilai pembayaran.Kos jangka panjang yang lebih tinggi disebabkan jumlah perlindungan yang tetap, dibayar secara ansuran.Pembayaran sekaligus dan boleh boleh dibayar menggunakan pinjaman perumahan. Mencerminkan penurunan nilai pembayaran.
Prinsip Perbankan IslamYaYaTidakTidak