12 Jenis Pinjaman Mara Pembiayaan Perniagaan | All Maklumat

Para usahawan Bumiputera perlu mengambil perhatian terhadap peluang ini dan bersama-sama bekerjasama dengan MARA untuk menerapkan dan memperkukuhkan lagi sektor keusahawanan ke arah yang lebih holistik.

Oleh itu, sokongan dalam bentuk fasiliti pembiayaan perniagaan ini telah dikategorikan kepada beberapa jenis yang menawarkan pembiayaan dari RM500 ribu ke bawah dan juga dari RM500,001 hingga RM1 juta, tertakluk kepada syarat-syarat pembiayaan yang telah ditetapkan.

Salah satu keistimewaan yang terdapat dalam skim pembiayaan ini adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah, selain daripada proses yang mudah dan pantas.

1. Program Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA / Belia (PUTRA)

skim pembiayaan perniagaan mudah jaya spim

Fasiliti pembiayaan ini untuk perniagaan mikro disediakan untuk pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembuatan, dan perkhidmatan, kecuali sektor pertanian dan penternakan.

pinjaman ini bertujuan untuk mencipta usahawan muda yang dinamik bagi memulakan perniagaan mereka sendiri.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu Warganegara dan Bumiputera.
 • Berumur di antara 18 hingga 40 tahun.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki premis perniagaan (kecuali perniagaan atas talian).
 • Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.

Syarat-Syarat Khusus

 • Individu muda yang telah menguruskan perniagaan selama sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dengan prestasi yang memuaskan.
 • Pelajar Institut Pendidikan MARA (IPMa) yang sedang menjalani latihan industri atau terlibat dalam program inkubator di IPMa.
 • Graduan daripada Institusi Pendidikan MARA (IPMa).
 • Tidak pernah menerima sebarang bantuan kewangan daripada MARA sebelum ini.
Skop PembiayaanModal Pusingan.
Pembelian Mesin dan Peralatan.
Had PembiayaanRM10,000.00
Tempoh Pembiayaan1-3 tahun @ 12-36 bulan
Jaminan atau CagaranTIADA (Hanya perlu kemukakan seorang penyokong @reference dikalangan ahli keluarga).
Kadar Keuntungan0%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

2. Pembiayaan Perniagaan Kepada Orang Kelainan Upaya (Skim OKU)

pembiayaan perniagaan kepada orang kelainan upaya skim oku

Fasiliti pembiayaan istimewa ini diberikan kepada Orang Kurang Upaya (OKU) untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan sendiri dengan lebih bebas.

Syarat-Syarat Asas

 • Warga Negara dan Bumiputera Berusia antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki kad OKU.
 • Mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang dijalankan.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Perniagaan yang belum bermula tetapi mempunyai potensi dan boleh berkembang akan dipertimbangkan.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
Skop PembiayaanModal Pusingan.
Pembelian Mesin dan Peralatan.
Ubah suai Premis Perniagaan.
Had PembiayaanRM50,000.00
Tempoh Pembiayaan1-15 tahun @ 12-180 bulan
Jaminan atau CagaranTiada
Kadar Keuntungan0%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

3. Skim Pembiayaan Lepasan IPMa (SEMAi)

skim pembiayaan lepasan ipma semai

Pinjaman ini memberikan fasiliti pembiayaan perniagaan kepada individu yang telah tamat pengajian di Institut Pendidikan MARA (IPMa) untuk menjalankan perniagaan dengan tujuan komersial.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.

Syarat-Syarat Khusus

 • Individu yang telah tamat pengajian di IPMa dengan pencapaian yang cemerlang.
 • Memperoleh surat sokongan dari Pengawal Pusat di lokasi latihan / pembelajaran.
 • Memulakan / meningkatkan perniagaan yang sama atau berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa; atau Mengendalikan perniagaan dalam bidang lain selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan.
Skop PembiayaanModal Pusingan.
Pembelian Mesin dan Peralatan.
Ubah suai Premis Perniagaan.
Had PembiayaanMinima : RM10,000.00
Maksimum : RM50,000.00
Tempoh Pembiayaan1-5 tahun @ 12-60 bulan
Jaminan atau CagaranTiada
Kadar Keuntungan4%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

4. Skim Pembiayaan Perniagaan Khas Wanita (DanaNITA)

skim pembiayaan perniagaan khas wanita dananita

Menguatkan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan, memberi daya kepada usahawati yang sudah wujud, serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Fasiliti pembiayaan khas diberikan kepada usahawati Bumiputera untuk memperluaskan perniagaan mereka.

Syarat-Syarat Asas

 • Warga Negara dan Bumiputera Berusia di antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diambil.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa Perniagaan telah berjalan selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan.
 • Memiliki premis perniagaan (tidak termasuk perniagaan dalam talian).
 • Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Mempunyai akaun simpanan yang aktif dalam tempoh enam (6) bulan terkini.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.

Kelonggaran Syarat:

 • Kebanyakan pegangan Syer adalah dipegang oleh wanita sebanyak 51%.
 • Terdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sahaja / Memiliki Lesen Perniagaan yang berkaitan untuk Sabah dan Sarawak untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah.
 • Pengecualian Lesen dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah.
 • Pengecualian bagi Sebut Harga untuk Ubah Suai / Pembelian Mesin & Alatan untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah.
 • Penyata Akaun Bank untuk tempoh tiga (3) bulan (Penyata Dalam Talian diterima).
 • Tempoh Moratorium untuk pembayaran balik sehingga 12 bulan.

Jaminan atau Cagaran

Dikecualikan bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah.

Pembiayaan RM50,001.00 hingga RM150,000.00:

Jaminan: Seseorang penjamin atau lebih yang memperoleh pendapatan bulanan yang tetap tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dimohon.

atau

Cagaran: Penjaminan tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah yang dimohon.

Atau gabungan kedua-duanya sekali.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan.

Skop PembiayaanModal Pusingan.
Pembelian Mesin dan Peralatan.
Had PembiayaanRM150,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

5. Skim Pembiayaan Pembangunan Usahawan Profesional

skim pembiayaan pembangunan usahawan profesional

Menawarkan fasiliti pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC).

Menggalakkan keterlibatan usahawan Bumiputera dalam sektor keusahawanan yang bersifat profesional.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki premis perniagaan.
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang daripada 10% daripada kos projek

Syarat-Syarat Khusus

 • Individu yang tergolong dalam kategori Profesional yang diiktiraf dan telah berdaftar sebagai ahli dalam organisasi profesional yang relevan.
 • Memiliki pengalaman kerja dalam bidang profesional yang berkaitan, mengikut tempoh dan kriteria yang telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan usahawan yang bersesuaian.
 • Menepati syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan keusahawanan yang relevan.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan: Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dipohon.

atau

Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) paling tidak 10% daripada jumlah yang dimohon.

Atau gabungan kedua-duanya sekali.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap yang mengikuti prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang bersumberkan 10% daripada nilai pembiayaan.

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Pusingan.
Pembelian Mesin dan Peralatan.
Ubah suai Premis Perniagaan.
Had PembiayaanMilikan Tunggal/ Perkongsian: RM250,000.00
Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

6. Program Pembangunan Usahawan Teknikal (PUTEK)

program pembangunan usahawan teknikal putek

Pinjaman ini bertujuan untuk menyokong perkembangan usahawan baharu di dalam sektor teknikal yang berlandaskan pada kecekapan yang ada.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki tapak/ premis/ bengkel perniagaan.
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan beroperasi selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan tidak melebihi lima (5) tahun.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.

Syarat-Syarat Khusus

 • Memiliki Ijazah/Diploma/Sijil Kemahiran Teknikal dari IPMa / Institusi teknikal kerajaan atau swasta.
Skop PembiayaanPembelian Mesin dan Peralatan.
Modal Pusingan (Usahawan baru sahaja) Merangkumi:
– 60% pembiayaan.
– 40% geran (sekiranya bayaran adalah baik).
Had PembiayaanPembelian mesin dan peralatan
– Minima: RM3,000.00.
– Maksimum:RM500,000.00.

Modal Pusingan
Selama 3 bulan pada kadar 20% daripada kelulusan pembiayaan mesin dan peralatan dengan had maksimum RM50,000 atau apa yang diperlukan.
Tempoh Pembiayaan1-5 tahun @ 12-60 bulan
Jaminan atau CagaranTiada
Kadar Keuntungan0%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

7. Skim Pembiayaan Perniagaan Mudah Jaya (SPiM)

skim pembiayaan perniagaan mudah jaya spim

Menawarkan fasiliti pembiayaan perniagaan kepada usahawan Bumiputera dalam sektor-sektor utama iaitu Perdagangan, Perkhidmatan, dan Pembuatan, kecuali Pertanian dan Penternakan.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 18 hingga 60 tahun.
 • Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diterokai.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Memiliki premis perniagaan.
 • Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan telah beroperasi selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
 • Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan: Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dipohon.

atau

Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) paling tidak 10% daripada jumlah yang dimohon.

Atau gabungan kedua-duanya sekali.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap yang mengikuti prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang bersumberkan 10% daripada nilai pembiayaan.

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Pusingan
Pembelian Mesin dan Peralatan
Ubah suai Premis Perniagaan
Had PembiayaanMilikan Tunggal / Perkongsian :
RM250,000.00

Syarikat Sdn. Bhd :
RM500,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

8. MARA Integrated Smart Auto (MISA)

mara integrated smart auto misa

Pinjaman ini mempunya tujuan untuk menambah jumlah usahawan Bumiputera dalam sektor automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Jualan, Servis & Suku Cadang).

Mempertingkatkan peluang dan membantu usahawan untuk mengukuhkan standard bengkel yang telah ada kepada skala yang lebih besar.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 20 hingga 60 tahun.
 • Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diambil.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
 • Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek.

Syarat-Syarat Khusus

 • Memiliki pengalaman teknikal selama sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam sektor automotif dan telah memiliki bengkel, serta bercita-cita untuk memperluaskan dan mengdiversifikasikan perkhidmatan perniagaan automotif mereka melalui strategi penukaran (conversion).
 • Memiliki Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tempoh tiga (3) tahun yang terkini.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan: Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dimohon.

atau

Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah yang dimohon.

atau gabungan kedua-duanya sekali

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Pusingan
Pembelian Mesin dan Peralatan
Ubah suai Premis/Bengkel
Had PembiayaanRM1,000,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

9. Pembangunan Rantaian Nilai Industri (PRiN)

pembangunan rantaian nilai industri prin

Pinjaman ini berperanan dalam meningkatkan jumlah usahawan Bumiputera dalam perniagaan kelas menengah sebagai langkah persediaan untuk menjadi Usahawan Terbaik yang bergerak ke peringkat Global Player.

Memperkukuhkan kehadiran usahawan Bumiputera dalam seluruh rantaian nilai industri.

Terutamanya di peringkat yang masih belum atau jarang diterokai, untuk menjadi sokongan kepada Usahawan Terbaik dalam skop yang lebih spesifik demi membentuk pasaran niaga tersendiri.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia antara 21 hingga 60 tahun.
 • Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang dijalani.
 • Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM).
 • Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
 • Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek.

Syarat-Syarat Khusus

 • Syarikat yang berstatus Sdn. Bhd. dan bersifat Bumiputera di mana pegangan atau kepemilikan ekuiti oleh Bumiputera dalam syarikat tersebut perlu mencapai sekurang-kurangnya 60%.
 • Memiliki Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tempoh tiga (3) tahun terkini.
 • Belum pernah mendapatkan bantuan di bawah program INTEP, Smart Auto, KPP, atau PITT.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan: Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dipohon.

atau

Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) paling tidak 10% daripada jumlah yang dimohon.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap yang mengikuti prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang bersumberkan 10% daripada nilai pembiayaan.

Atau gabungan ketiga-tiganya sekali.

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Pusingan
Pembelian Mesin dan Peralatan
Ubah suai dan Peningkatan Imej Premis/Kilang
Pengkomersilan Produk dan Perkhidmatan
Had PembiayaanRM1,000,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan2% (Kadar Tetap)
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

10. Skim Pembiayaan Kontrak Ekpres (SPiKE)/SPiKE GLC

skim pembiayaan kontrak ekpres spike spike glc

Pinjaman ini menyediakan fasiliti pembiayaan kewangan untuk jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang terlibat dalam aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan, dan elektrik.

Syarat-Syarat Asas

 • Individu Warganegara dan Bumiputera.
 • Berusia 18 tahun atau lebih.
 • Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diambil.
 • Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa.
 • Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah.
 • Tiada rekod hitam dalam senarai MARA.
 • Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek.

Syarat-Syarat Khusus

 • Penyedia bekalan atau perkhidmatan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan (Pengecualian untuk tawaran kerja bernilai RM50,000.00 dan ke bawah).
 • Pengilang binaan yang telah berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Pengilang dan Usahawan (BPPU) serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
 • Pengilang binaan dalam kategori G1, G2, G3, G4, dan G5 atau dahulunya dikenali sebagai F, E, D, dan C.
 • Pihak Pemberi Kerja: Jabatan atau Agensi Kerajaan, Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan Syarikat Senaraian Awam.
 • Pihak majikan dan pemohon bersetuju untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemindahan Hak (Deed of Assignment) dan Surat Persetujuan (Letter of Consent) untuk melakukan pembayaran kepada MARA.

Jaminan atau Cagaran

Dikecualikan bagi pembiayaan RM250,000.00 ke bawah.

Pembiayaan RM250,001.00 hingga RM1,000,000.00:

Jaminan: Seseorang penjamin atau lebih yang memperoleh pendapatan bulanan yang tetap tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dimohon.

atau

Cagaran: Penjaminan tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah yang dimohon.

Atau gabungan kedua-duanya sekali.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan.

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Kerja
Had PembiayaanRM1,000,000.00

Tertakluk kepada:

Kerja yang tidak mempunyai bayaran kemajuan:
Maksimum 75% dari nilai kontrak atau mengikut dasar semasa MARA.

Kerja yang mempunyai bayaran kemajuan:
Maksimum 80% dari nilai kontrak bagi 3 bulan pertama.
Tempoh PembiayaanMengikut tempoh tamat kontrak
Kadar Keuntungan6%
Permohonan Dalam Talianhttps://aplikasi.mara.gov.my/myusahawan/login/ush/frmLogin_Pembiayaan.aspx

11. Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM)

skim jaminan usahawan mara sjum

Fasiliti pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dengan MARA berperanan sebagai Penjamin bagi pembiayaan yang diberikan kepada usahawan Bumiputera.

Mengadakan akses kepada pembiayaan daripada bank untuk membantu mencapai kejayaan program pembangunan usahawan Groom Big.

Menyediakan kemudahan jaminan korporat kepada usahawan Bumiputera dalam sektor pembinaan, pembekalan, peruncitan, dan perkhidmatan.

Skim ini merupakan hasil kerjasama antara MARA dengan bank-panel seperti Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB), Bank Rakyat, dan Exim Bank Malaysia.

Syarat-Syarat Asas

1. Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd

 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun.
 • Mempunyai Laporan Kewangan yang telah diaudit selama dua (2) tahun serta mencatatkan keuntungan bagi dua (2) tahun terakhir.
 • Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya dua puluh peratus (20%) daripada jumlah kemudahan bank.

2. Perniagaan Bumiputera berstatus perkongsian dan milikan tunggal

 • Telah menjalankan operasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun.
 • Memiliki Penyata Kewangan selama dua (2) tahun serta mencatatkan untung bagi dua (2) tahun terbaru.
 • Memiliki penyata bank bagi jangka masa 6 bulan terkini.
 • Mempunyai rekod jualan minimum sebanyak RM500,000 setahun.

3. Status carian kredit syarikat adalah memuaskan

4. Perniagaan patuh Syariah

5. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Panel

Jaminan atau Cagaran

Bank

Tertakluk kepada syarat-syarat bank.

MARA

Pembiayaan kepada syarikat berstatus Bhd memerlukan jaminan kesemua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat.

Yuran jaminan dikenakan oleh MARA kepada usahawan sebanyak 1% setahun daripada jumlah jaminan.

Skop PembiayaanModal Pusingan/kerja
Pembelian Aset
Pembiayaan Projek/Kontrak
Had PembiayaanRM2,000,000.00
Tempoh PembiayaanTempoh Jaminan sehingga 15 Tahun
Kadar KeuntunganBFR + 0% hingga 1%

12. Skim Pembiayaan Galakan Eksport Bumiputera (GEB)

skim pembiayaan galakan eksport bumiputera geb

Menyediakan fasiliti pembiayaan untuk memberi bantuan kepada usahawan PKS Bumiputera yang mempunyai potensi untuk menyediakan produk ke pasaran eksport atau antarabangsa.

Program ini merupakan hasil kerjasama antara MARA dan SME Corporation Malaysia.

Syarat-Syarat Asas

Syarikat Bumiputera yang berstatus Sdn. Bhd. dan memiliki 100% ekuiti syarikat. Memenuhi takrifan PKS seperti yang berikut:

Sektor Pembuatan

 • Jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta ATAU tidak mempunyai lebih daripada 200 pekerja sepenuh masa.

Sektor Perkhidmatan dan lain-lain

 • Jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta ATAU tidak mempunyai lebih daripada 75 pekerja sepenuh masa.
 • Telah menjalankan operasi sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun.
 • Beroperasi di lokasi yang sah.
 • Memperoleh penarafan SCORE 3-bintang dan ke atas.
 • Memiliki sijil atau pensijilan yang diperlukan untuk urusan eksport.
 • Produk atau perkhidmatan adalah hasil buatan Malaysia (dengan sekurang-kurangnya 40% kandungan tempatan).
 • Usia Ahli Lembaga Pengarah adalah antara 21 hingga 60 tahun.
 • Status kredit syarikat adalah memuaskan berdasarkan laporan CCRIS/RAM/CTOS.
 • Perniagaan mematuhi prinsip Syariah.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan: Seseorang penjamin atau lebih yang memperoleh pendapatan bulanan yang tetap tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dimohon.

atau

Cagaran: Penjaminan tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah yang dimohon.

Simpanan Tetap: Simpanan Tetap mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan.

Atau gabungan ketiga-tiganya sekali.

Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop PembiayaanModal Pusingan
Pembelian Mesin dan Peralatan
Installation & ICT Adoption
Ubah suai Premis/Kilang
Promosi dan Pengiklanan di Luar Negara
Had PembiayaanRM2,500,000.00
Tempoh Pembiayaan10 tahun @ 120 bulan
Kadar Keuntungan2% (Kadar Tetap)