Apa Itu Interest Rate (Kadar Kaedah)? Jenis, Konsep, Peranan

Bagi mereka yang berada dalam dunia kewangan, sudah tentu interest rate atau kadar faedah mungkin biasa di telinga mereka.

Apabila memohon kredit atau semasa memberi pinjaman, ia akan dikaitkan dengan berapa banyak faedah yang dikenakan dan berapa banyak faedah yang diperolehi.

Oleh itu, adalah penting untuk mereka mengetahui dan memahami dengan lebih mendalam tentang interest rate ini.

Bagi Anda yang tidak tahu tentang kadar faedah, bertenang kerana artikel ini akan menerangkan sepenuhnya dari apa itu interest rate hingga peranan kadar faedah dalam ekonomi.

Apa Maksud Interest Rate (Kadar Faedah)?

apa itu interest rate kadar faedah

Apa itu interest rate?

Interest rate (kadar faedah) ialah salah satu pembolehubah ekonomi yang sering dipantau oleh pelaku ekonomi. Kadar faedah dilihat mempunyai kesan langsung kepada keadaan ekonomi.

Pelbagai keputusan mengenai penggunaan, simpanan dan pelaburan berkait rapat dengan keadaan kadar faedah.

Setiap perubahan interest rate pastinya akan memberi kesan kepada perubahan jumlah pelaburan dalam sesebuah negara, ini juga datang daripada pelabur asing dan domestik.

Ini terutama berlaku untuk jenis pelaburan portfolio yang mempunyai jangka masa yang lebih pendek. Perubahan dalam kadar faedah akan menjejaskan permintaan dan penawaran di pasaran wang domestik.

Jika dalam sesebuah negara terdapat peningkatan aliran masuk modal ke luar negara, ini menyebabkan perubahan dalam kadar pertukaran mata wang negara tersebut berbanding mata wang asing dalam pasaran pertukaran asing.

Jenis Kadar Faedah

jenis kadar faedah interest rate

Anda perlu tahu bahawa interest rate ini mempunyai beberapa jenis iaitu seperti berikut:

1. Real Interest Rate

Kadar faedah jenis ini ialah pembetulan kadar inflasi dan ditakrifkan sebagai nominal interest rate tolak kadar inflasi. Kadar faedah sebenar ini juga mempunyai formula seperti di bawah:

Real Rate = Nominal Rate – Rate of Inflation

2. Nominal Interest Rate

Kadar faedah biasanya disenaraikan pada akaun cek di mana ia boleh memberikan kadar pulangan untuk setiap pelaburan yang dibuat.

Peranan Kadar Faedah dalam Ekonomi

peran kadar faedah dalam ekonomi

Kadar faedah boleh menentukan setiap jenis pelaburan yang akan memberikan keuntungan atau pulangan kepada usahawan.

Usahawan ini juga akan melaksanakan pelaburan yang dirancang hanya jika kadar pulangan modal yang mereka terima melebihi kadar faedah.

Dengan bilangan pelaburan dalam tempoh masa tertentu sama dengan nilai semua pelaburan yang kadar pulangan modalnya melebihi atau sama dengan kadar faedah itu sendiri.

Jika kadar faedah menjadi lebih rendah, lebih banyak perniagaan akan mendapat pulangan modal yang lebih tinggi daripada kadar faedah.

Semakin rendah kadar faedah yang perlu dibayar oleh usahawan, semakin banyak usaha yang boleh dilakukan oleh usahawan. Lebih rendah kadar faedah, lebih banyak usahawan pelaburan membuat.

Konsep Kadar Faedah

konsep kadar faedah interest rate

Konsep kadar faedah terdiri daripada pelbagai pendekatan. Yang pertama ialah konsep mengenai real interest rate, iaitu kadar faedah yang merupakan kadar faedah nominal tolak kadar inflasi.

Yang kedua ialah konsep atau pendekatan yang dikenali sebagai yield to maturity. Konsep ini dilihat sebagai satu konsep yang dapat menjelaskan kadar faedah dengan lebih tepat.

Yield to maturity ditakrifkan sebagai kadar faedah yang diperoleh daripada present value (PV) penerimaan aliran tunai daripada instrumen hutang yang dinilai pada nilai masa kini.

1. Konsep Present Value

Konsep present value adalah berasaskan pulangan ke atas hasil deposit yang diberikan oleh bank. Deposit dana dalam perbankan pada masa hadapan tidak ditetapkan pada nilai nominal awal deposit.

Tetapi nilai awal deposit ditambah kepada kadar faedah yang diberikan sebagai hasil atau faedah. Dalam erti kata lain, nilai sejumlah wang hari ini adalah lebih bernilai daripada jumlah wang yang sama yang akan dibayar pada masa hadapan.

Proses pengiraan nilai kini bagi sejumlah dana yang akan diterima pada masa hadapan dikenali sebagai discounting the future value. Konsep present value dirumuskan seperti berikut:

formula konsep present value pv

2. Konsep Real Interest Rate

Kadar faedah nominal ialah kadar faedah yang tidak mengambil kira kadar inflasi. Kadar faedah sebenar ialah kadar faedah yang mengambil kira inflasi, jadi pengiraan kadar faedah ini mencerminkan cost of borrowing yang sebenar.

Kadar faedah sebenar yang mengambil kira perubahan jangkaan dalam paras harga dipanggil ex ante real interest rate.

Manakala kadar faedah sebenar yang mengambil kira perubahan dalam paras harga sebenar dirujuk sebagai ex post real interest rate. Kadar faedah sebenar, kadar faedah dan inflasi dikaitkan dengan persamaan Fisher (Fisher Equation) seperti berikut:

formula fisher equation konsep real interest rate

Apabila kadar faedah sebenar rendah, borrowing cost juga rendah, jadi insentif untuk meminjam adalah lebih besar daripada insentif untuk memberi pinjaman.