9 Kepentingan Penyata Kewangan Kepada All Stakeholders

Penyata kewangan dibuat untuk mengetahui maklumat mengenai keadaan kewangan, prestasi pekerja, dan perubahan kedudukan kewangan syarikat yang boleh digunakan oleh pemilik syarikat untuk membuat keputusan pada masa hadapan.

Selain daripada menjadi bahan akauntabiliti aktiviti syarikat kepada pelabur dan pihak lain yang berkepentingan. Penyata ini juga boleh menjadi sumber maklumat tentang kedudukan kewangan yang telah dicapai oleh syarikat.

Oleh itu, adalah sangat penting bagi syarikat untuk mempunyai penyata kewangan yang ringkas atau kompleks.

Okay, dalam artikel kali ini kita akan membincangkan sepenuhnya tentang kepentingan penyata kewangan untuk semua pihak yang memerlukannya.

1. Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Pembekal

kepentingan penyata kewangan kepada pembekal

Pembekal atau supplier juga mempunyai hak untuk mengetahui penyata kewangan syarikat Anda, terutamanya jika Anda membeli barangan dengan sistem kredit.

Dengan maklumat yang dibentangkan dalam penyata kewangan, pembekal boleh membuat keputusan sama ada syarikat Anda mempunyai keupayaan untuk membayar bil mengikut nominal yang ada atau tidak.

Jika syarikat dianggap tidak berkemampuan, pembekal akan enggan bekerjasama dengan syarikat Anda atau boleh mencadangkan rundingan dalam kerjasama tersebut.

2. Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Pemegang Saham dan Bakal Pelabur

kepentingan penyata kewangan kepada pemegang saham dan bakal pelabur

Sebagai pelabur dalam perniagaan, pelabur akan sentiasa ingin tahu sama ada modal yang mereka sediakan telah digunakan dengan betul atau tidak oleh syarikat.

Bagi pemegang saham dan juga bakal pelabur, syarikat yang mempunyai keadaan kewangan yang stabil pastinya akan lebih dipercayai.

Jika sesebuah syarikat mempunyai keadaan kewangan yang stabil dan baik, bermakna peluang saham bernilai tinggi adalah peluang yang baik.

Sebaliknya, jika keadaan kewangan syarikat tidak stabil, ini menyebabkan pemegang saham risau mereka akan kehilangan wang.

Dengan penyata kewangan yang baik, pelabur dan bakal pelabur akan berasa yakin tentang syarikat Anda.

Dengan cara itu, mereka tidak akan mempunyai sebarang bantahan untuk melaburkan modal mereka dalam syarikat Anda.

Oleh itu, syarikat akan lebih mudah mengembangkan perniagaan mereka dengan tambahan modal daripada pelabur ini.

a. Mengetahui Nilai Keuntungan Bersih Syarikat

Sudah tentu, pelabur ingin melabur dalam perniagaan yang menjana keuntungan. Ini kerana pelabur mendapat keuntungan kerana melaburkan modal mereka dalam syarikat. Keuntungan adalah dalam bentuk dividen.

Jumlah dividen yang diterima pelabur sudah tentu bergantung kepada pendapatan bersih atau keuntungan yang dijana oleh syarikat.

b. Kenal Pasti Margin Keuntungan

Pelabur akan melihat berapa banyak keuntungan yang syarikat perolehi daripada penjualan setiap produk.

Maklumat mengenai keuntungan yang boleh dilihat daripada penyata kewangan membolehkan pelabur membandingkan nilai keuntungan berasaskan industri yang serupa.

Sekiranya keuntungan yang diperoleh syarikat lebih tinggi daripada pesaing, sudah tentu pelabur lebih yakin syarikat tersebut akan menjanjikan keuntungan yang maksimum.

c. Mengetahui Potensi Jualan Syarikat

Bakal pelabur perlu mengetahui kemampuan dan potensi syarikat dalam menjual produknya kerana ia akan memberi kesan langsung kepada jumlah keuntungan syarikat.

Jika jualan produk syarikat adalah tinggi, bakal pelabur akan berasa yakin bahawa terdapat potensi besar untuk syarikat tersebut berkembang.

Sebaliknya, jika jualan produk rendah, mungkin terdapat masalah dengan produk atau permintaan pasaran yang rendah sehingga tidak sesuai untuk pelaburan.

d. Menganalisis Pusing Ganti Hutang dan Piutang

Bagi pelabur, penyata kewangan juga boleh memberikan maklumat tentang pusing ganti akaun piutang dan jumlah hutang yang dimiliki oleh syarikat.

Mempunyai hutang adalah perkara biasa bagi syarikat, walau bagaimanapun jumlah hutang mestilah dalam had yang selamat.

Selain itu, analisis pusing ganti akaun piutang juga berguna untuk melihat sama ada pelanggan stabil atau tidak dalam membuat pembayaran.

e. Mengenal Pasti BEP (Break Even Point)

Apabila melabur dalam syarikat, sudah tentu pelabur mengharapkan pulangan atau keuntungan dalam masa yang agak cepat. Salah satu cara yang boleh dilakukan ialah dengan mengetahui titik pulang modal atau break even point (BEP).

Jadi, pelabur atau bakal pelabur boleh memutuskan berapa banyak wang untuk dilaburkan dan bila mereka mendapat pulangan daripada pelaburan tersebut.

f. Pantau Cashflow Syarikat

Daripada penyata kewangan, pelabur boleh memantau cashflow dalam syarikat, kemudian menggunakannya sebagai bahan untuk menilai keupayaan syarikat menguruskan kewangan.

Daripada penyata cashflow masa kini, pelabur boleh meramalkan aliran tunai pada masa hadapan kerana ia mempengaruhi kelajuan syarikat untuk berkembang dan membangun.

g. Pertimbangan Untuk Melabur

Penyata kewangan boleh membantu pelabur menganalisis bagaimana prestasi kewangan dan kesihatan syarikat.

Dengan maklumat yang diberikan, pelabur boleh memutuskan sama ada mereka akan terus melabur dalam syarikat atau tidak.

Penyata kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat dapat membantu pelabur memahami situasi dalam syarikat dan menilai prestasi syarikat masa kini.

Dalam erti kata lain, faedah penyata kewangan untuk pelabur ialah ia membantu mereka membuat keputusan, di mana mereka boleh memulakan, meneruskan, menambah, mengurangkan atau menarik balik pelaburan dalam syarikat.

3. Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Pemilik Syarikat

kepentingan penyata kewangan kepada pemilik syarikat

Berikut adalah kepentingan penyata kewangan yang boleh diperolehi oleh pemilik syarikat, perniagaan atau usahawan:

a. Mengasingkan Aset Perniagaan Daripada Aset Peribadi

Penyata kewangan boleh menghalang aset peribadi daripada dicampur dengan aset perniagaan, dengan itu meminimumkan risiko perniagaan.

Selain itu, dengan menggunakan penyata ini, usahawan dapat menjalankan syarikat dengan lebih profesional.

b. Rujukan Penting dalam Membuat Keputusan

Pernahkah Anda merasa sukar untuk membuat keputusan perniagaan? Di sinilah Anda akan merasai manfaat penyata kewangan yang ada.

Selain dapat menjalankan penilaian, usahawan juga lebih mudah membuat keputusan yang paling sesuai dengan penyata kewangan.

Jika penyata kewangan menunjukkan kemajuan, usahawan boleh bebas menentukan strategi untuk tahun yang akan datang.

Selain itu, pengurusan syarikat juga boleh melihat keadaan kewangan perniagaan pada tempoh tertentu untuk menentukan sama ada keadaan kewangannya sihat, kritikal atau bankrap.

Oleh itu, mereka boleh membuat keputusan mengenai pembelian aset, kenaikan gaji pekerja, mencari modal, menambah pinjaman, mengagihkan bonus, mengagihkan dividen, dan banyak lagi.

c. Dapatkan Pinjaman Modal

Seperti yang kita sama-sama tahu, penyata kewangan juga merupakan salah satu syarat untuk memohon pinjaman modal perniagaan kepada bank atau pemiutang lain.

Dengan penyata kewangan yang baik, pemberi pinjaman akan lebih mudah membuat keputusan untuk memberikan pinjaman kepada syarikat Anda.

d. Maklumat Untuk Pengiraan Cukai

Penyata kewangan memainkan peranan penting dalam membentangkan maklumat untuk dijadikan asas pengiraan cukai.

Bahan asas di sini menjelaskan bahawa maklumat dalam penyata kewangan mesti diuruskan dengan lebih lanjut, tujuannya adalah untuk dapat menentukan jumlah cukai yang perlu dibayar oleh syarikat.

e. Lihat Jumlah Keuntungan

Dalam perniagaan sudah tentu akan ada fasa di mana Anda mempunyai pendapatan yang banyak atau sedikit.

Melalui penyata ini Anda boleh melihat dan menganalisis berapa banyak keuntungan yang diperolehi, adakah mempunyai keuntungan yang tinggi ataupun kerugian?

Selain itu, penyata kewangan juga boleh memberi perlindungan kepada aset syarikat daripada kebocoran atau penipuan yang dilakukan oleh kakitangan.

Anda perlu tahu bahawa ketiadaan penyata kewangan akan menghalang perniagaan Anda daripada mempunyai pengetahuan yang baik tentang pertumbuhan perniagaan dari masa ke semasa.

4. Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Pengurusan Syarikat

kepentingan penyata kewangan kepada pengurusan syarikat

Pengurusan syarikat adalah orang terpenting yang benar-benar memerlukan manfaat penyata kewangan. Bagi syarikat sendiri, penyata kewangan mempunyai manfaat iaitu sebagai bahan penilaian tentang keadaan kewangan syarikat.

Daripada penyata kewangan syarikat, dapat dilihat aset mana yang bernilai, produk mana yang dijual paling tinggi dan mana yang kurang digemari oleh pasaran.

Dengan maklumat ini, syarikat boleh mengambil langkah dalam tempoh seterusnya. Contohnya dengan menambah baik produk yang kurang digemari oleh masyarakat agar lebih diterima masyarakat pada masa hadapan.

Matlamatnya tidak lain adalah untuk mengetahui dan memastikan semua proses telah berjalan dengan baik.

5. Kepentingan Penyata Kewangan Kepada Kakitangan Syarikat

kepentingan penyata kewangan kepada kakitangan syarikat

Pekerja biasanya ingin mengetahui penyata kewangan untuk menentukan keupayaan syarikat membayar gaji. Dengan penyata kewangan yang stabil, sudah tentu pekerja akan lebih yakin terhadap syarikat.

Syarikat yang mampu menguruskan kewangan dengan baik bermakna ia mempunyai pengurusan yang baik. Dengan cara itu, prestasi dan kredibiliti syarikat lebih dipercayai oleh sesiapa sahaja yang bekerja dengan syarikat itu.

Penyata kewangan yang baik akan membantu syarikat untuk bekerjasama dengan pekerja mengenai pembayaran dalam masa sukar untuk perniagaan Anda.

Pekerja juga berasa selesa bekerja di syarikat. Bagi pekerja, penyata kewangan syarikat digunakan untuk menilai kemajuan syarikat.

6. Kepada Pelanggan

kepada pelanggan

Dari sudut pandangan pelanggan, penyata kewangan boleh menjadi panduan untuk mempercayai sesebuah syarikat.

Penyata kewangan yang baik mempunyai faedah untuk menunjukkan sejarah perniagaan yang baik supaya boleh meyakinkan pelanggan untuk mengambil perjanjian kerjasama.

Jika pelanggan terikat dengan kontrak jangka panjang, penyata kewangan yang stabil bermakna syarikat berjalan lancar dan keadaan syarikat selamat.

Tetapi jika penyata kewangan tidak kemas dan tiba-tiba syarikat terpaksa mengisytiharkan muflis, pelanggan yang mempunyai kontrak jangka panjang akan dirugikan untuk kes ini.

Pelanggan yang terikat dengan perjanjian kerjasama untuk memasarkan produk Anda juga berhak mengetahui penyata kewangan syarikat.

Mereka mempunyai hak untuk mengetahui kesinambungan perniagaan, terutamanya jika mereka berkaitan dengan perjanjian jangka panjang dengan perniagaan Anda.

7. Kepada Pemberi Pinjaman atau Pemiutang

kepada pemberi pinjaman atau pemiutang

Sebagai pihak yang meminjamkan modal tambahan untuk membantu perniagaan Anda terus berjalan dengan baik, pemiutang akan meminta penyata kewangan syarikat.

Penyata ini akan memberikan maklumat tentang keadaan kewangan sesebuah syarikat yang akan memberi faedah kepada pemiutang sebagai rujukan untuk menolak atau meluluskan pinjaman yang dipohon.

Pemiutang akan mempunyai keyakinan bahawa wang yang mereka akan atau telah pinjamkan tidak jatuh ke tangan yang salah.

Sekiranya pinjaman diluluskan, bermakna pemiutang percaya syarikat mampu membayar balik pinjaman mengikut tempoh masa yang dipersetujui.

8. Kepada Kerajaan

kepada kerajaan

Setiap perniagaan yang didaftarkan secara rasmi sudah tentu mempunyai kewajipan kepada kerajaan untuk membayar cukai.

Jumlah cukai yang dibayar adalah mengikut jumlah yang tertulis dalam penyata kewangan yang dimiliki oleh syarikat.

Lebih awal Anda mengemas dan membuat penyata kewangan, Anda akan mengelakkan masalah penting yang berkaitan dengan kewajipan cukai.

Contohnya, seperti pengelakan cukai yang akan dikaitkan dengan masalah undang-undang atau potongan cukai insured yang sebenarnya akan memberi manfaat kepada syarikat.

9. Kepada Orang Ramai

kepada orang ramai di malaysia

Sebuah syarikat boleh mempengaruhi orang ramai dalam beberapa cara. Contohnya bilangan orang yang menjadi pekerja dalam syarikat dan perlindungan untuk pelabur domestik.

Maklumat kewangan syarikat yang baik boleh membantu orang ramai memberikan maklumat atau trend perkembangan terkini tentang aktiviti syarikat.


Sekarang dah tahu kepentingan penyata kewangan? Tidak semestinya kita buat sendiri penyata kewangan tersebut.

Jika kita hanya seorang usahawan kecil dengan seorang pekerja sahaja, kita boleh melantik syarikat luar yang menawarkan perkhidmatan tersebut.

Sebagai seorang usahawan, kita bukan sahaja perlu bijak dalam membuat jualan dan pemasaran, tetapi perlu juga bijak dalam merancang kewangan syarikat.

Jika Anda mempunyai syarikat yang besar, sudah tentu Anda boleh merekrut orang yang pakar dalam bidang penyata kewangan.