Insan-i BSN | Permohonan Pinjaman KWSP FSA2 Terkini

Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i khas untuk ahli KWSP (Kumpulan Wang Simpanan Pekerja).

Berikutan pengumuman kerajaan yang membenarkan pengeluaran KWSP dengan syarat melalui Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2), Bank Simpanan Malaysia (BSN) telah menjelaskan syarat-syarat dan proses permohonan Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i khas untuk ahli KWSP.

Untuk makluman, Kerajaan telah memutuskan untuk tidak akan mempertimbangkan sebarang pengeluaran tambahan daripada simpanan KWSP, tetapi menggantikannya dengan Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2).

Pada masa ini, FSA2 dilaksanakan dalam dua fasa, dan ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh membuat permohonan melalui bank yang terlibat, iaitu MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional (BSN).

KWSP akan mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak bank dalam masa yang akan datang.

Apa Itu Pinjaman KWSP FSA2?

apa itu pinjaman kwsp fsa2

Fasiliti Sokongan Akaun 2 merupakan suatu kemudahan yang bertujuan untuk membantu anggota KWSP memperoleh pembiayaan peribadi dari institusi perbankan.

Simpanan yang terdapat dalam Akaun 2 hanya boleh digunakan untuk melunaskan pembiayaan peribadi ini melalui permohonan awal Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, sejalan dengan pengeluaran yang telah dibenarkan di bawah Akta KWSP 1991 (Akta).

Namun demikian, pengeluaran ini tunduk kepada syarat di mana bayaran akan dilakukan hanya kepada institusi perbankan apabila anggota telah mencapai usia 50 hingga 55 tahun, seperti yang diakui dalam Akta.

KWSP FSA2 Melalui BSN MyRinggit Insan-i

kwsp fsa2 melalui bsn myringgit insan-i

BSN MyRinggit Insan-i merupakan usaha kerajaan untuk membantu anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mendapatkan aliran tunai melalui pembiayaan peribadi yang mengikuti notis pengeluaran Akaun 2 KWSP mereka.

Dengan BSN MyRinggit Insan-i ini, Pelanggan akan mengemukakan Notis Pengeluaran Bersyarat pada usia *50 hingga **55 tahun.

Di mana simpanan Pelanggan di Akaun 2 KWSP (termasuk dividen) akan disalurkan kepada pihak bank apabila Pelanggan mencapai mana-mana umur yang dipilih oleh mereka (50 hingga 55 tahun).

Notis Bersyarat yang diajukan oleh Pelanggan kepada KWSP hanya perlu dilakukan satu kali dalam jangka masa dari 15 April 2023 hingga 4 April 2024.

Fasiliti ini ditawarkan mulai 14 April 2023 hingga 4 April 2024.

Syarat Kelayakan

 • Berumur antara 40 hingga 50 tahun semasa membuat permohonan.
 • Anggota KWSP (yang mendaftar i-Akaun dengan KWSP) yang memiliki baki simpanan sekurang-kurangnya RM3,000 dalam Akaun 2 KWSP.
 • Memahami dan bersetuju dengan Kesedaran dan Pemahaman Mengenai Fasiliti.
 • Sokongan Akaun 2 di halaman / laman web BSN.
 • Lulus semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan.

Konsep Syariah

Tawarruq melibatkan dua perjanjian jual beli. Perjanjian pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli dengan penangguhan pembayaran.

Kemudian, pembeli dalam transaksi penjualan pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai dan segera.

Maklumat Pembiayaan KWSP FSA2

Kadar KeuntunganKadar Asas Standard (KAS) + 1.75%
Had Pembiayaan– Minimum: RM3,000
– Maksimum: RM50,000
Tempoh Pembiayaan– Sampai 10 tahun atau sehingga usia 55 tahun pada akhir tempoh Pembiayaan, yang mana yang lebih awal.
Kaedah Bayaran Ansuran Bulanan– Pembayaran secara langsung di kaunter BSN.
– Pindahan Giro Antar Bank (IBG)/ e-payment ATM/ CDM/ myBSN.
– Arahan Tetap Akaun BSN Giro/i (Standing Instruction).
– Arahan Tetap daripada Institusi Kewangan lain.

Dokumen Sokongan Yang Diperlukan

 • Salinan muka dan belakang Kad Pengenalan.
 • Borang Permohonan (dalam talian).
 • Notis Permohonan Pengeluaran Awal Bersyarat pada Usia 50 Tahun atau 55 Tahun.
 • Dokumen pendapatan atas permintaan BSN.
 • Penyata Pendedahan Produk.
 • Kesedaran dan Pemahaman Mengenai BSN MyRinggit Insan-i (Senarai semak soal selidik melalui laman web / portal BSN).
 • Dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BSN.

Proses Permohonan Pinjaman KWSP FSA2 BSN MyRinggit Insan-i

proses permohonan pinjaman kwsp fsa2 bsn myringgit insan-i

Ikuti arahan-arahan di bawah untuk memastikan bahawa permohonan pembiayaan berjalan dengan lancar.

Buka laman web www.bsn.com.my/page/Insan-i dan klik pada butang “Mohon Sekarang“.

Memahami dan menerima Kesedaran & Pemahaman tentang Fasiliti Sokongan Akaun 2.

Isi nama dan Kad Pengenalan anda, dan semak kelayakan KWSP untuk permohonan.

Klik “Teruskan” dan sahkan identiti anda dengan menggunakan nombor TAC yang diterima.

Isikan jumlah dan tahun pembiayaan yang ingin anda mohon.

Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan dalam borang permohonan pembiayaan.

Permohonan anda akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja berdasarkan penilaian kredit dan status kewangan.

Anda akan menerima notifikasi SMS sekiranya permohonan anda diluluskan, dan anda boleh menerima tawaran pembiayaan tersebut secara atas talian.

Anda boleh menyemak status permohonan anda melalui laman web www.bsn.com.my/page/Insan-i dengan menggunakan ID dan kata laluan yang telah anda daftarkan.

Info Lanjut

Anda dapat memperoleh maklumat terperinci mengenai Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i khas seperti di bawah:

Kadar Perbankanhttps://www.bsn.com.my/page/profit-rates?csrt=13295354381587296428
Fee & Cajhttps://www.bsn.com.my/page/fees-and-charges?lang=ms-MY&csrt=13295354381587296428
Soalan-Soalan Lazimhttps://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/islamic/financing/insan-i_faq.pdf?csrt=13295354381587296428
Proses Permohonan Pembiayaanhttps://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/islamic/financing/process_flow.pdf?csrt=13295354381587296428

Pertanyaan & Maklumat Terkini

Laman web rasmi BSNhttps://www.bsn.com.my/
Hotline BSN1300 88 1900
Facebookhttps://www.facebook.com/BSNMalaysia/?cft%5B0%5D=AZUOaW08x0Wm_y0ZzeHkbCzb7qV69Vrds5ejmkkfA-ogn1rL3zra7U3RRGwUJayfJoS9migmFmz2013D3tiP_FQXEIpGSL_j3yqP2Sm-yRyTgUZjKyocTiZyU3talqEY1spJIAZmmu-_9ckXczWiV8Xcu_DPF165dkz7IXsPq3TcsRcIk0AfDdu3BPz0bQol6Po&tn=-UC%2CP-R

FAQ KWSP FSA2 BSN MyRinggit Insan-i

Apakah Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2)?

Fasiliti Sokongan Akaun 2 (FSA2) bertujuan untuk membolehkan para ahli KWSP membuat permohonan awal untuk Pengeluaran Bersyarat Umur 50 Tahun atau 55 Tahun, dengan tujuan membantu mereka mendapatkan pembiayaan peribadi daripada BSN.

Apakah BSN MyRinggit Insan-i?

BSN MyRinggit Insan-i merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu anggota Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mendapatkan dana tunai melalui pembiayaan peribadi berdasarkan pengeluaran Akaun 2 KWSP mereka.

Melalui BSN MyRinggit Insan-i ini, para Pelanggan akan mengemukakan Notis Pengeluaran Bersyarat pada usia *50 hingga **55 tahun.

Di mana simpanan mereka di Akaun 2 KWSP (beserta dividen) akan diteruskan kepada pihak bank apabila mereka mencapai umur yang telah dipilih (antara 50 hingga 55 tahun). (“Notis Bersyarat”)

Notis Bersyarat perlu diajukan oleh Pelanggan kepada KWSP hanya sekali dalam jangka masa antara 15 April 2023 hingga 4 April 2024.

Fasiliti ini disediakan mulai 14 April 2023 hingga 4 April 2024.

Bilakah tarikh untuk anggota KWSP boleh memohon BSN MyRinggit Insan-i?

Ahli KWSP yang layak boleh membuat permohonan untuk BSN MyRinggit Insan-i bermula dari 14 April 2023 hingga 4 April 2024.

Semua permohonan harus diterima oleh pihak BSN Bank pada atau sebelum 4 April 2024.

Berapakah jumlah pembiayaan yang ditawarkan?

Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

a) Jumlah minimum: RM3,000
b) Jumlah maksimum: RM50,000

*Tertakluk kepada jumlah simpanan KWSP dalam Akaun 2.

Berapa lama tempoh pembiayaan yang ditawarkan?

Tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun atau sehingga mencapai umur 55 tahun pada akhir tempoh pembiayaan, mengikut yang lebih awal.

Apakah kadar keuntungan bagi BSN MyRinggit Insan-i?

Kadar keuntungan bagi pembiayaan ini adalah Kadar Asas Standard (KAS) + 1.75% setahun, iaitu 4.75% setahun.

KAS semasa adalah 3.00% setahun (berkuat kuasa pada 12 Mei 2023).

Berapa lama proses permohonan akan mengambil masa?

Permohonan akan diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh Borang Permohonan beserta dokumen sokongan yang lengkap diterima oleh BSN.

Bagaimana saya boleh menyemak jumlah simpanan dalam Akaun 2 KWSP sebelum membuat permohonan BSN MyRinggit Insan-i?

Anda boleh menyemak jumlah simpanan dalam Akaun 2 KWSP melalui:

a) Laman web i-Akaun / Aplikasi mudah alih i-Akaun; atau laman web i-Akaun.
b) Terminal Layan Diri (SST) di mana-mana cawangan KWSP.

Bagaimana cara mengemukakan Permohonan Pembiayaan Peribadi BSN MyRinggit Insan-i?

a) Ahli perlu mendaftar atau mengemaskini nombor telefon bimbit bagi tujuan penghantaran Transaction Authorisation Code (TAC) oleh KWSP.

Pendaftaran atau pengemaskinian ini boleh dibuat di Self Service Terminal di mana-mana cawangan KWSP.

b) Permohonan adalah secara dalam talian di www.bsn.com.my/page/Insan-i.

Apakah kriteria kelayakan untuk memohon BSN MyRinggit Insan-i?

a) Berumur di antara 40 – 50 tahun semasa memohon pinjaman.

b) Ahli KWSP (mendaftar i-Akaun dengan KWSP) yang mempunyai baki simpanan minimum RM3,000 di dalam Akaun 2 KWSP.

c) Memahami dan menerima Kesedaran dan Kefahaman Mengenai Fasiliti Sokongan Akaun 2 di halaman / laman web BSN.

d) Melepasi semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan.

Bolehkah saya memohon jika tidak mempunyai pendapatan tetap tetapi adalah ahli dan mempunyai baki dalam akaun 2 KWSP?

Ya, pelanggan boleh memohon, namun perlu melepasi semakan kredit BSN termasuk penilaian kelayakan.

Pelanggan perlu mengemukakan dokumen sokongan semasa memohon secara dalam talian.

Apakah dokumen yang perlu disediakan semasa membuat permohonan?

a) Kad pengenalan (muka dan belakang – dalam format digital).

b) Borang Permohonan BSN MyRinggit Insan-i (diisi secara dalam talian).

c) Penyata Pendedahan Produk yang diterima dan dimuat turun.

d) Memahami dan menerima Kesedaran serta Pemahaman mengenai Fasiliti Sokongan Akaun 2 – Senarai semak soal selidik melalui laman web BSN.

e) Dokumen pendapatan (atas permintaan BSN). f) Dokumen lain yang mungkin diperlukan oleh BSN.

Jika saya layak untuk pembiayaan sehingga RM10,000 tetapi saya hanya memohon RM5,000 dan jumlah RM5,000 tersebut diluluskan oleh pihak Bank, adakah saya boleh memohon kali kedua untuk baki amaun kelayakan sebanyak RM5,000?

Tidak, hanya satu (1) permohonan dibenarkan dengan jumlah yang layak. Permohonan berulang dan jumlah separuh tidak dibenarkan.

Bolehkah saya memohon BSN MyRinggit Insan-i bersama pasangan saya?

Tidak, kemudahan Insan-i hanya dikhaskan untuk individu. Permohonan bersama tidak dibenarkan.

Bolehkah saya memohon kemudahan BSN MyRinggit Insan-i jika saya mempunyai tindakan undang-undang atau mempunyai rekod CCRIS yang tidak konsisten?

Ya, anda boleh memohon, walaupun kelulusan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh BSN.