Pinjaman Tekun Niaga | Cara Mohon, Yuran, Kelayakan

Skim Pembiayaan Tekun Niaga merupakan satu usaha oleh TEKUN yang bertujuan untuk membantu para usahawan dalam mendapatkan pembiayaan untuk perniagaan mereka.

Skim ini berjalan berdasarkan prinsip tawarruq, di mana terdapat dua perjanjian jual beli yang berbeza.

Dalam perjanjian pertama, TEKUN menjual komoditi kepada pelanggan dengan harga yang telah dipersetujui sejak awal.

Harga tersebut melibatkan jumlah pembiayaan serta keuntungan yang dibayar secara ansuran.

Perjanjian kedua berkuat kuasa apabila pelanggan menjual semula komoditi yang telah dibeli kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai.

Apa Itu Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

apa itu skim pembiayaan tekun niaga

Skim Pembiayaan Tekun Niaga merupakan fasiliti pembiayaan yang berasaskan prinsip tawarruq, di mana terlibat dua perjanjian jual beli yang berbeza.

Perjanjian jual beli pertama terjadi apabila TEKUN menjual komoditi kepada pelanggan dengan harga yang telah disepakati pada awal, iaitu jumlah pembiayaan ditambah dengan keuntungan yang dibayar secara tangguh.

Perjanjian jual beli kedua pula terjalin apabila pelanggan (dilakukan oleh TEKUN sebagai wakil) menjual komoditi yang telah dibeli kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai.

Jumlah Pembiayaan Tekun Niaga

PembiayaanJumlahTempoh Bayaran
Skim Pembiayaan Kecil (SPK)>RM 10,000 – RM50,000Sehingga 5 tahun
Skim Pembiayaan Sederhana (SPS)>RM 50,000 – RM100,000Sehingga 10 tahun

Yuran Wakalah

PembiayaanYuran Wakalah
Skim Pembiayaan Kecil (SPK)>RM 10,000 – RM50,000
> RM 10,000 – RM 20,000
> RM 30,000 – RM 40,000
> RM 40,000 – RM 50,000
> RM 50,000 – RM 100,000
Skim Pembiayaan Sederhana (SPS)RM 150
RM 200
RM 250
RM 300
RM 500

Simpanan

 • Usahawan perlu menyimpan 5% daripada nilai pembiayaan setiap tahun.
 • Simpanan ini harus dilakukan bersamaan dengan pembayaran jumlah pembiayaan.

Perlindungan Takaful

 • Pembiayaan akan mendapat perlindungan melalui Takaful Perlindungan Pembiayaan dalam situasi keilatan kekal dan menyeluruh (TPD) atau kematian.
 • TEKUN juga menyediakan Takaful Kemalangan Peribadi.

Syarat Kelayakan Tekun Niaga

syarat kelayakan tekun niaga

Berikut ialah senarai syarat kelayakan yang harus anda penuhi bila anda nak memohon pinjaman tekun niaga.

 • Calon pemohon haruslah seorang Bumiputera dan warganegara Malaysia.
 • Usia pemohon hendaklah berada dalam 18 hingga 65 tahun pada akhir tempoh pembiayaan (65 tahun).
 • Pemohon tidak boleh dalam keadaan muflis.
 • Syarikat mesti sepenuhnya dimiliki oleh individu yang berstatus Bumiputera dan warganegara Malaysia.
 • Salinan Lesen/Permit/Daftar Perniagaan (SSM)/Sijil Perakuan Amalan (Program Profesional Muda) yang sah dan masih berkuat kuasa perlu dikemukakan.
 • Perniagaan perlu mempunyai lokasi yang khusus, operasi bergerak (mobile), atau dalam talian (online).
 • Pemohon perlu terlibat secara langsung atau separuh masa dalam urusan perniagaan.
 • Setiap isi rumah hanya layak untuk satu pembiayaan (kecuali perniagaan yang berbeza dan daftar perniagaan yang berlainan) (kecuali Program Profesional Muda).
 • Jumlah modal berbayar perniagaan tidak boleh melebihi RM300,000 (kecuali Program Profesional Muda dan Kontrak-i; RM500,000).
 • Untuk pembelian kenderaan komersial/jentera berat, jumlah pembiayaan adalah 10% daripada harga kenderaan komersial/jentera berat (tertakluk kepada aliran tunai dan kedudukan kewangan pemohon).
 • Bagi pemilikan perkongsian, perlu ada kebenaran bertulis daripada rakan kongsi yang membenarkan pemohon untuk membuat pembiayaan.
 • Bagi pemilikan Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd), perlu disediakan Resolusi Syarikat mengikut format yang disediakan.
 • Pemohon mesti mengemukakan penyata bank yang menggariskan aktiviti perniagaan, sama ada akaun simpanan atau akaun semasa yang menggunakan perbankan internet.
 • Penerima bantuan perlu membuat pembayaran penuh untuk harga jualan dan simpanan melalui cek tarikh tertunda atau aplikasi elektronik (Direct Debit e-Mandate) bagi nilai pembiayaan antara RM15,000 hingga RM100,000 yang telah diluluskan.
 • Aktiviti utama perniagaan usahawan mesti mematuhi prinsip Syariah.

Cara Memohon Pembiayaan Tekun Niaga

cara memohon pembiayaan tekun niaga

Individu yang ingin menyertai boleh mengunjungi atau datang ke Pejabat Cawangan TEKUN yang berdekatan untuk mendapatkan penjelasan terperinci dan mendapatkan Borang Permohonan Pembiayaan.

Anda boleh melihat beberapa senarai pejabat cawangan Tekun di pautan berikut https://www.tekun.gov.my/ms/hubungi-kami/connections/.

Dokumen Asas yang Diperlukan

 • Borang Permohonan Pembiayaan (https://www.tekun.gov.my/wp-content/uploads/2023/05/BPC-BORANG-01PINDAAN-02-BORANG-PERMOHONAN-PEMBIAYAAN-TEKUN-PINDAAN-01052023.pdf).
 • Duplikat Kad Pengenalan pemohon & pasangan (jika berkaitan) – muka & belakang.
 • Duplikat Lesen/Permit/Daftar Niaga (SSM) yang sah dan masih berkuat kuasa.
 • Foto yang memperlihatkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan oleh pemohon.
 • Duplikat penyata bank akaun simpanan/akaun semasa 3 bulan terbaru yang memuatkan Nama Bank, Nama Pemohon/Syarikat Pemohon, dan Nombor Akaun Bank.
 • Dokumen tambahan (jika perlu).

Soalan Lazim (FAQ) Pembiayaan Tekun Niaga

Apakah skim pinjaman tekun niaga?

Program Pembiayaan Mikro yang ditawarkan kepada usahawan yang mengendalikan perniagaan dalam skala mikro.

Apakah jenis sektor perniagaan yang layak untuk memohon Skim Tekun Niaga?

Skim ini terbuka kepada semua sektor perniagaan iaitu:

– Peruncitan
– Perkhidmatan
– Pembuatan
– Pertanian & Perusahaan Asas Tani
– Perniagaan Online dan Kontraktor kecil

Berapakah amaun pembiayaan yang ditawarkan di bawah Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah antara RM1,000 hingga RM100,000.

Berapa lama tempoh bayaran balik pembiayaan Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

Tempoh pembayaran kembali pembiayaan adalah dari 1 tahun hingga 10 tahun.

Berapakah kadar keuntungan bagi Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

Kadar yang dikenakan ialah 4% setahun.

Saya berminat untuk membuat permohonan permohonan Skim Pembiayaan Tekun Niaga. Bagaimakah kaedah permohonan tersebut?

Para usahawan berpeluang mengemukakan permohonan melalui Pejabat Cawangan TEKUN yang terletak berdekatan dengan premis atau lokasi perniagaan pemohon.

Adakah TEKUN Nasional melantik mana-mana pihak ketiga untuk menguruskan permohonan permohonan Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

TEKUN Nasional tidak akan menjemput agen atau pihak luar untuk mengendalikan permohonan Skim SPUMI.

Adakah pihak TEKUN memerlukan sebarang cagaran daripada usahawan untuk memohon permohonan Skim Pembiayaan Tekun Niaga?

Tidak perlu ada jaminan untuk memohon skim SPUMI.