Skim Pembiayaan Informal & Mikro (SPIM) TEKUN | All Info

TEKUN NASIONAL telah melancarkan Skim Pembiayaan Informal dan Mikro (SPIM) sebagai bentuk bantuan kewangan untuk memulihkan dan memulakan semula perniagaan yang terjejas akibat pandemik Covid-19.

Salah satu keistimewaan SPIM adalah jumlah pembiayaan yang ditawarkan, iaitu sehingga RM10,000.

Tanpa dikenakan sebarang caj perkhidmatan (0%), serta memberikan tempoh moratorium selama 12 bulan.

Pembiayaan ini diwujudkan dengan tujuan menyokong usaha Kerajaan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan dalam sektor perniagaan, terutamanya bagi para usahawan kecil dan sederhana serta sektor informal.

Apa Itu Pinjaman Informal & Mikro (SPIM) Tekun?

apa itu pinjaman informal dan mikro spim tekun

Skim Pembiayaan Informal & Mikro (SPIM) merupakan program yang menyediakan pembiayaan sebanyak RM10,000 dengan kadar keuntungan sifar peratus (0%), dan memberikan moratorium selama 12 bulan.

Program ini memberikan keutamaan kepada peniaga dalam sektor informal dan mikro.

Kadar Keuntungan SPIM TekunKadar yang dikenakan adalah sebanyak 0 %.
Jenis Perniagaan– Usahawan yang menjalankan perniagaan secara kecilan.
– Penjaja kecil.
– Peniaga yang menjalankan perniagaan dari rumah (home-based business).
– Peniaga yang menjalankan perniagaan secara bergerak (mobile business).
– Peniaga yang menjalankan perniagaan atas talian (online business) dan perniaga yang menawarkan perkhidmatan penghantaran (delivery services).
Tempoh Proses Permohonan SPIM TekunProses kelulusan dalam masa 7 hari bekerja. (Tertakluk pada terma dan syarat).

Jumlah Pembiayaan SPIM Tekun

Pembiayaan yang akan diberikan bermula dari RM1,000 sehingga RM10,000 kepada setiap usahawan, tertakluk kepada kelayakan dan terma serta syarat-syarat asas TEKUN Nasional.

Untuk usahawan yang tidak mempunyai lesen/permit daripada PBT atau daftar perniagaan yang sah (SSM), nilai pembiayaan adalah antara RM1,000 hingga RM5,000.

Bagi usahawan TEKUN yang sudah ada atau yang baru memulakan perniagaan dan mempunyai lesen/permit/daftar perniagaan yang sah (SSM), nilai pembiayaan boleh mencapai RM1,000 hingga RM10,000.

Kelayakan Pinjaman SPIM Tekun

kelayakan pinjaman spim tekun

Ini adalah beberapa syarat kelayakan yang perlu dipenuhi sebelum anda membuat permohonan pinjaman SPIM Tekun.

  • Warganegara Malaysia;
  • Bumiputera dan Masyarakat India;
  • Usia 18 tahun ke atas (Tempoh pembiayaan tamat sehingga 65 tahun);
  • Memiliki permit daripada PBT atau Daftar Perniagaan (SSM) ATAU pengesahan menjalankan perniagaan daripada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung (JPKK) / Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JPKKP) / Penghulu / Ketua Kaum (Sabah & Sarawak) atau kupon / permit perniagaan oleh jawatankuasa Penganjur bagi perniagaan pasar malam, pasar tani atau pasar tamu;
  • Memiliki tempat / lokasi perniagaan yang khusus atau menjalankan perniagaan secara bergerak;
  • Tidak berada dalam keadaan kebankrapan;
  • Aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah mengikut prinsip Syariah.