Saham Patuh Syariah | Senarai Terbaru, Hukum & Kaedah

Pasaran saham adalah tempat di mana setiap orang boleh menyalurkan kekayaan mereka untuk menjalankan aktiviti ekonomi yang boleh meningkatkan pendapatan mereka.

Di Malaysia segala aktiviti yang berlaku dalam pasaran saham dikawal selia oleh institusi rasmi iaitu Bursa Malaysia iaitu sebuah organisasi yang menyediakan tempat dan kemudahan untuk proses transaksi saham.

Anda perlu tahu seiring dengan perkembangan teknologi sedia ada, tidak perlu berurus niaga secara bersemuka untuk membeli dan menjual saham.

Ini kerana proses transaksi saham boleh dilakukan secara online di mana-mana sahaja asalkan ada rangkaian internet.

Bagaimanapun, proses pelaksanaan dalam pasaran saham tidak patuh syariah sepenuhnya. Bagi Anda yang beragama Islam, sudah tentu ini adalah masalah yang tidak boleh diabaikan.

Anda perlu tahu bahawa transaksi saham ini adalah transaksi yang termasuk dalam kategori wajib dalam Islam.

Ini kerana para ulama bersepakat bahawa jual beli saham adalah sama dengan jual beli komoditi lain dan wajib memenuhi semua syarat sah jual beli dalam Islam.

Para ulama yang mengeluarkan pandangan ini bersepakat menggunakan kaedah masalih mursalah kerana urus niaga saham boleh membantu dalam pertumbuhan sesuatu perniagaan dan juga ekonomi pelakunya.

Okay, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai saham patuh syariah, jom baca artikel ini dengan teliti!

Apa Itu Saham Patuh Syariah?

apa itu saham patuh syariah
Credit: freepik.com

Secara ringkasnya, pengertian saham patuh syariah adalah saham yang tidak bercanggah dengan pelbagai jenis prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Dengan kata lain, syarikat dari saham dan juga broker yang bertindak sebagai perantara perdagangan tidak boleh melanggar atau bercanggah dengan prinsip syariah yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis.

Anda perlu tahu bahawa di Bursa Malaysia terdapat banyak saham berkualiti yang patuh syariah.

Anda perlu tahu bahawa di Malaysia, mereka yang bertanggungjawab mengaudit saham patuh syariah adalah MPS (Majelis Penasihat Syariah) dan SC (Suruhanjaya Sekuriti Malaysia), yang dijalankan 2 kali setahun (Mei dan November).

Kajian pematuhan syariah ini bertujuan untuk pelbagai saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia dan pada masa tawaran awam permulaan syarikat.

Dalam kes ini, setiap syarikat awam akan disemak berdasarkan laporan tahunan syarikat yang telah diaudit terakhir.

Apa Itu Bursa Malaysia-i (BM-i)?

apa itu bursa malaysia i bm i
Credit: pch.vector / freepik.com

Anda perlu tahu bahawa di Malaysia, saham patuh syariah ini dipermudahkan oleh Bursa Malaysia-i. Apa itu Bursa Malaysia-i?

Dalam laman web rasmi Bursa Malaysia dijelaskan bahawa:

Bursa Malaysia-i adalah pelantar pertukaran sekuriti Islam bersepadu sepenuhnya dengan kemudahan rangkaian lengkap yang berkaitan dengan pertukaran termasuk penyenaraian, dagangan, penjelasan, penyelesaian dan perkhidmatan depositori dengan peningkatan pengaruh ciri-ciri yang mematuhi Syariah kepada infrastruktur Bursa Malaysia yang sedia ada.

Anda perlu tahu bahawa bagi Anda yang ingin merasai sepenuhnya pelaburan syariah, Anda boleh memilih untuk melabur dalam sekuriti syariah yang tersenarai di pasaran utama dan juga pasaran ACE bursa menggunakan platform Bursa Malaysia-i.

Pengumuman Hukum Syariah

pengumuman hukum saham patuh syariah
Credit: rawpixel / freepik.com

Terdapat beberapa pengumuman hukum syariah yang dikeluarkan oleh Penasihat Syariah dan Jawatankuasa Syariah Bursa Malaysia Islamic Services Sdn Bhd (BMIS) pada 26 Disember 2018 yang mengawal selia pelbagai perkara berkaitan pelaburan syariah yang berlaku di Bursa Malaysia, iaitu seperti berikut:

 • Kelulusan Bursa Suq Al-Sila’ (BSAS) – 21 Okt 2010
 • Kelulusan Pendekatan Perdagangan untuk Kayu balak dalam Bursa Suq Al-Sila’ (BSAS) – 27 April 2013
 • Penerapan Penyelesaian Hutang melalui Ejen dalam Bursa Suq Al-Sila’ (BSAS) – 23 Mei 2013
 • Bursa Suq Al-Sila’ (BSAS)- Waktu Rehat Dagangan semasa Sembahyang Jumaat – 23 Mei 2013
 • Pembelian dan Penjualan Sekuriti Islam (ISSB) – 22 Julai 2014
 • Model Penjualan dan Pembelian Sekuriti Islam – Transaksi Dirundingkan (ISSBNT) – 9 April 2015
 • Penempatan Sekuriti dalam Akaun CDS Individu – 22 April 2015
 • Persetujuan Jawatankuasa Syariah mengenai Proses BSAS – 19 Dis 2016
 • (BSAS): Penambahbaikan Proses Perawakan – 1 Mac 2018
 • Pengesahan Tahunan Syariah mengenai Bursa Malaysia-i – 18 Mei 2018

Kaedah Penyaringan Saham Patuh Syariah

kaedah penyaringan patuh syariah
Credit: pch.vector / freepik.com

Seperti yang dijelaskan sebelum ini, MPS SC adalah institusi yang meluluskan dan juga memperbaharui saham yang diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh syariah yang disenaraikan di Bursa Malaysia.

Senarai itu akan dikemas kini dua kali setahun, pada bulan Mei dan November.

Senarai ini, sudah tentu, akan memberikan cadangan atau rujukan pelaburan untuk dana amanah saham Islam, dana takaful, syarikat atau perkhidmatan pembrokeran saham syariah, dan pelabur yang mencari pelaburan patuh syariah.

Senarai yang disediakan oleh Majelis Penasihat Syariah dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia memenuhi beberapa tujuan iaitu seperti berikut:

 • Memudahkan pelabur mencari pelaburan saham patuh syariah yang tersenarai di Bursa Saham Malaysia.
 • Melaksanakan pemusatan keputusan syariah di dalam negeri.
 • Untuk meningkatkan pendedahan serta ketelusan.
 • Untuk menggalakkan pembangunan pasaran modal syariah di Malaysia.

Apakah Kaedah Penyaringan Saham Patuh Syariah yang Digunakan?

Majelis Penasihat Syariah dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia melakukan penyaringan saham yang disenaraikan di bursa berdasarkan kaedah tertentu.

Sebagai proses saringan awal, syarikat yang aktivitinya tidak bercanggah dengan prinsip syariah akan diklasifikasikan sebagai sekuriti patuh syariah.

Selain itu, syarikat akan dianggap tidak patuh Syariah jika mereka terlibat dalam beberapa atau salah satu aktiviti teras berikut:

 • Perkhidmatan kewangan berdasarkan skim riba (faedah)
 • P*rj*dian
 • Pembuatan atau penjualan produk tidak halal atau yang berkaitan
 • Insurans konvensional
 • Aktiviti hiburan yang tidak dibenarkan menurut syariah
 • Pembuatan atau penjualan produk berasaskan tembakau atau produk berkaitan
 • Pembrokeran saham atau perdagangan saham yang dijalankan pada sekuriti tidak patuh syariah
 • Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah

Bagi syarikat yang aktiviti perniagaannya termasuk dalam aktiviti yang mengikut syariah dan tidak mengikut syariah, MPS SC mengukur tahap sumbangan kedua-dua aktiviti ini dalam perolehan dan keuntungan sebelum cukai syarikat.

Anda perlu tahu bahawa MPS SC dalam hal ini menggunakan penanda aras berdasarkan Ijtihad atau pemikiran berlandaskan syariah.

Sekiranya sumbangan aktiviti perniagaan tidak patuh syariah daripada syarikat melebihi had tanda aras yang telah ditetapkan, maka syarikat tersebut akan diklasifikasikan sebagai tidak patuh syariah.

MSP SC kemudiannya akan menilai pengurusan kewangan syarikat menggunakan penanda aras nisbah kewangan.

Dalam hal ini, penggunaan penanda aras nisbah kewangan mempunyai tujuan untuk mengukur riba dan pelbagai unsur berasaskan riba dalam kedudukan kewangan sesebuah syarikat.

Selain itu, Majelis Penasihat Syariah dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia juga akan mengambil kira aspek kualitatif yang berkaitan dengan persepsi awam atau imej aktiviti syarikat dari sudut ajaran Islam.

Mengapakah MPS SC Menyemak Semula Metodologi Penyaringan Syariahnya?

MPS SC telah menggunakan metodologi untuk menjalankan proses penyaringan syariah bagi syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia sejak 1995.

Metodologi yang dimaksudkan di sini terdiri daripada penilaian kuantitatif dan kualitatif. Disebabkan perkembangan industri kewangan Islam yang semakin berkembang pada masa kini, sudah tentu metodologi saringan mesti dikemas kini.

Dalam kes ini, metodologi yang digunakan mestilah menggunakan pendekatan 2 peringkat kepada penilaian kuantitatif yang menggunakan penanda aras aktiviti perniagaan dan memperkenalkan penanda aras nisbah kewangan dan pada masa yang sama mengekalkan penilaian kualitatif.

Semakan yang dibuat sudah tentu selaras dengan inisiatif SC untuk dapat membina lagi skala dalam segmen pengurusan ekuiti serta pelaburan yang mematuhi peruntukan syariah.

Di samping itu, semakan ini juga dijangka meluaskan capaian antarabangsa Pasaran Modal Islam (ICM), seperti yang digariskan dalam Capital Market Masterplan 2.

Apakah Perubahan dalam Metodologi Penyaringan Syariah?

Perubahan yang berlaku adalah seperti berikut:

Penilaian KuantitatifMetodologi Saringan Syariah SekarangMetodologi Saringan Syariah Dahulu
Penanda aras aktiviti perniagaan5%
20%
5%
10%
20%
25%
Penanda aras nisbah kewangan33%Tidak digunakan
Penanda Aras SekarangAktiviti
5%– Perbankan konvensional
– Insurans konvensional
– P*rj*dian
– Minuman k*ras dan aktiviti berkaitan dengan minuman k*ras
– Babi dan aktiviti berkaitan dengan babi
– Makanan dan minuman yang tidak halal
– Hiburan yang tidak sesuai dengan syariah
– Pendapatan faedah daripada akaun dan instrumen konvensional
– Tembakau dan aktiviti berkaitan dengan tembakau
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah
20%– Operasi hotel dan resort
– Perdagangan saham
– Perniagaan broker saham
– Sewa yang diterima daripada aktiviti yang tidak mengikut syariah
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah
Penanda Aras DahuluAktiviti
5%– Perbankan konvensional
– Insurans konvensional
– P*rj*dian
– Minuman k*ras dan aktiviti berkaitan dengan minuman k*ras
– Babi dan aktiviti berkaitan dengan babi
– Makanan dan minuman yang tidak halal
– Hiburan yang tidak sesuai dengan syariah
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah
10%– Pendapatan faedah daripada akaun dan instrumen konvensional
– Tembakau dan aktiviti berkaitan dengan tembakau
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah
20%– Sewa yang diterima daripada aktiviti yang tidak mengikut syariah
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah
25%– Operasi hotel dan resort
– Perdagangan saham
– Perniagaan broker saham
– Aktiviti lain yang dianggap tidak mengikut syariah

Anda perlu tahu bahawa berhubung dengan penanda aras nisbah kewangan dari segi wang tunai kepada jumlah aset, wang tunai hanya akan termasuk wang tunai yang diletakkan dalam akaun dan instrumen konvensional.

Sementara itu, wang tunai yang dimasukkan ke dalam akaun dan instrumen Islam akan dikecualikan daripada pengiraan.

Kemudian dari segi hutang ke atas jumlah aset, hutang hanya akan termasuk hutang berfaedah. Manakala hutang syariah akan dikecualikan daripada pengiraan.

Kedua-dua nisbah digunakan dengan tujuan mengukur pelbagai unsur riba dan riba dalam kunci kira-kira syarikat, yang mesti lebih rendah daripada 33%.

Contoh Kes

Terdapat 2 contoh kes dalam penerapan prosedur saringan saham patuh syariah, iaitu seperti berikut:

Contoh 1

Syarikat C tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan beberapa aktiviti perniagaan, iaitu pembangunan hartanah, perdagangan bahan binaan, dan pembuatan serta pengedaran rokok (tembakau).

Aktiviti yang Tidak Mengikut SyariahPenanda Aras Dahulu (10%)Penanda Aras Sekarang (10%)
Pendapatan tembakau / pendapatan group = 9%Status: Patuh syariahStatus: Tidak patuh syariah

Contoh 2

Syarikat D tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia dengan beberapa aktiviti perniagaan iaitu pembangunan hartanah, perdagangan bahan binaan dan kerja pembinaan.

Aktiviti yang Tidak Mengikut SyariahPenanda Aras Dahulu (Tidak digunakan)Penanda Aras Sekarang (33%)
Jumlah hutang konvensional / jumlah aset group = 36%Status: Patuh syariahStatus: Tidak patuh syariah

Cara Mudah Kenali Saham Patuh Syariah di Bursa Malaysia

Sebenarnya, sangat mudah untuk mengenal pasti saham patuh syariah di Bursa Malaysia, kerana Bursa Malaysia telah memberikan banyak kemudahan kepada kita.

Satu cara yang Anda boleh lihat untuk membezakan saham patuh syariah dengan saham lain adalah dengan mengikuti kaedah penyaringan saham patuh syariah.

Atau cara paling mudah ialah Anda melayari laman web rasmi Bursa Malaysia (https://www.bursamalaysia.com/bm/trade/trading_resources/listing_directory/main_market) dan Anda akan melihat sebuah syarikat ditandakan dengan S. Ini bermakna bahawa syarikat tersebut patuh syariah. .

Senarai Saham Patuh Syariah

senarai saham patuh syariah
Credit: freepik.com

Setakat 26 Mei 2017, terdapat sekitar 676 saham yang diklasifikasikan sebagai patuh syariah. Jumlah ini mewakili 75% daripada saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Berikut adalah senarai saham patuh syariah di Bursa Malaysia:

1A-RANK BERHADARANK
2ABLEGROUP BERHADABLEGRP
3ABM FUJIYA BERHADAFUJIYA
4ACME HOLDINGS BERHADACME
5ADVANCE SYNERGY BERHADASB
6ADVANCECON HOLDINGS BERHADADVCON
7ADVANCED PACKAGING TECHNOLOGY (M) BHDADVPKG
8ADVENTA BERHADADVENTA
9AE MULTI HOLDINGS BERHADAEM
10AEON CO. (M) BHDAEON
11AHB HOLDINGS BERHADAHB
12AHMAD ZAKI RESOURCES BERHADAZRB
13AirAsia X BerhadAAX
14AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHADAJI
15AJIYA BERHADAJIYA
16ALAM MARITIM RESOURCES BERHADALAM
17AME ELITE CONSORTIUM BERHADAME
18AMTEL HOLDINGS BERHADAMTEL
19AMWAY (MALAYSIA) HOLDINGS BERHADAMWAY
20ANCOM BERHADANCOM
21ANN JOO RESOURCES BERHADANNJOO
22CYMAO HOLDINGS BERHADANNUM
23ANZO HOLDINGS BERHADANZO
24APB RESOURCES BERHADAPB
25APEX HEALTHCARE BERHADAHEALTH
26APM AUTOMOTIVE HOLDINGS BERHADAPM
27APOLLO FOOD HOLDINGS BERHADAPOLLO
28ARB BERHADARBB
29ASIA BRANDS BERHADASIABRN
30ASIA MEDIA GROUP BERHADAMEDIA
SebagainyaKlik di sini